Hlavní obrázek
Home
Tečka
Biologická hodnocení autorizovanou osobou
Biologická hodnocení autorizovanou osobou
Provádíme biologické hodnocení investičních záměrů podle § 67 zákona 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro soukromé investory i veřejnou správu. Biologické hodnocení se využívá jako podklad pro rozhodování příslušného orgánu ochrany přírody. Držitel autorizace je Ing. Pavel Vonička.
Kontakt

Ing. Pavel Vonička

telefon: +420 734 755 790

e-mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz