Hlavní obrázek
Home
Tečka
Odborné konzultace, posudky a expertízy
Odborné konzultace, posudky a expertízy
Provádíme odborné posouzení výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v budovách pro potřeby dotačních titulů (OPŽP, IROP ad.) a další odborné posudky a expertízy v oblasti ochrany přírody.
Kontakty

Ing. Pavel Vonička
telefon: +420 734 755 790
e-mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz

Ing. Pavel Vonička
telefon: +420 734 755 790
e-mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz