Hlavní obrázek
Home
Tečka
Mapy
Mapy

Publikační činnost Severočeského muzea se před několika lety rozrostla o kartografická díla, a to díky Ivanu Rousovi, který se touto tematikou dlouhodobě zabývá a od roku 2013 vytváří vlastní mapy. Jako první vznikla geologická mapa Rosia Montany, která byla vytvořena v roce 2014 na základě dlouhodobého terénního výzkumu v rumunské obci Rosia Montana a díky dobrým vztahům s místním hornickým muzeem. Brzy následovaly další mapy – Hrádku nad Nisou, města Liberce a jiné. Nejnovějším počinem jsou rekonstrukční a kompilační mapy Jizerských hor, které Ivan Rous vytvářel přímo v terénu i na základě starých map a digitálního modelu terénu.

Pro tvorbu historické a montánní, tedy hornické mapy jsme se rozhodli na základě nedostupnosti základních informací o historii a místním hornictví.

Generální geologicko-montánně-historická mapa v měřítku 1 : 2 000 zachycuje situaci hlavních masivů v okolí Rosia Montany.

Urbanistická geologie města s mapou 1 : 13 000 (vydala Česká geologická služba).

Rekonstrukční a kompilační mapy v měřítku 1 : 4 000.

Historická (rekonstrukční) mapa Liberce v měřítku 1 : 2 000.

Mapa táborů nucené práce na Jáchymovsku, která byla dokončena v roce 2018.