Hlavní obrázek
Home
Tečka
Sbírky
Sbírky

Níže naleznete přehled všech (pod)sbírek, které spravuje Severočeské muzeum v Liberci. Vzhledem k omezené kapacitě výstavních prostor, nutnosti ochrany cenných exemplářů i z mnoha dalších důvodů je ve veřejnosti přístupných expozicích vystaven jen zlomek všech sbírkových předmětů. Ostatní předměty jsou za přísně kontrolovaných podmínek dlouhodobě uloženy v depozitářích. Slouží ke studiu a výzkumu, případně mohou být zapůjčeny jiným muzeím. Pro případné další informace, týkající se konkrétních sbírek, se prosím obracejte na kurátory (správce) dotyčných fondů.

 

Nejzajímavější předměty pro vás postupně zpřístupňujeme prostřednictvím portálu esbirky.cz (případně použijte odkaz u konkrétní sbírky).

Kamenné a kovové artefakty, keramické nádoby a jejich fragmenty ze sídlišť i pohřebišť, osteologick...

Šipka

Herbářové položky vyšších rostlin (cca 30 tis.).

Šipka

Nejstarší diapozitiv pochází z počátku 20. století a postupně je soubor doplňován až do současnosti...

Šipka

Sbírka obsahuje nábytek nejrůznějšího charakteru (sedací, úložný, servírovací, pracovní), části sta...

Šipka

Soubor dřevěných soch pokrývá prostor střední Evropy a několika málo kusech mimoevropskou oblast (J...

Šipka

Nejrůznější elektrospotřebiče pro domácnost i kancelář.

Šipka

Suché preparáty hmyzu, zejména brouků (Coleoptera), motýlů (Lepidoptera), dvoukřídlých (Diptera), b...

Šipka

Lidový nábytek a plastika, modely lidových staveb, podmalby na skle, betlémy, devocionálie, rukopis...

Šipka

Nacistická literatura, písemný a fotografický materiál, trojrozměrné předměty.

Šipka

Kamenické články, modely zbraní a staveb, materiály k činnosti cechů, písemné materiály.

Šipka

Fotografie místopisné – i vizitky a kabinetky, zpočátku sem zařazeny reprodukce fotografií, společe...

Šipka

Podsbírka obsahuje historické tapiserie ze 16. až 19. století, z oblasti západní Evropy, a novodobé...

Šipka

Vedutní, žánrové a portrétní grafické listy, mapy, plány.

Šipka

Mezi nejstarší fotografie v této sbírce patří daugherotypie, ferrotypie, ambrotypie a autochromové ...

Šipka

Sbírka kachlů a dlaždic v současné době čítá 530 předmětů.

Šipka

Předměty různého charakteru – období 1848–1945 – kromě položek zařazených do specializovaných předm...

Šipka

Podsbírka zahrnuje malou kolekci dekorativních košíků, váz, slaměných intarzovaných krabiček, dále ...

Šipka

Stolní nádobí, cechovní a církevní nádobí a náčiní.

Šipka

Medailony, poutní medaile, spolkové a zájmové, autorská tvorba z přelomu 19. a 20. století

Šipka

Vzorky minerálů a hornin. Sbírka dokumentuje geologické složení severních Čech.

Šipka

Nejstarší negativy pochází z 90. let 19. století a postupně je soubor doplňován až do současnosti.

Šipka

Herbářové položky (lišejníky, houby, mechorosty), cca 3 tis.

Šipka

Mince, Au, Ag, obecné kovy.

Šipka

Nejrůznější druhy nádob a náčiní z kovů, cechovní a církevní předměty, stavební a nábytková kování ...

Šipka

Olejomalby na plátně, dřevě, plechu, pastely. Obrazy starého Liberce a dalších míst v regionu, hodn...

Šipka

Sbírku tvoří předměty (odznaky a vyznamenání) ze starých muzejních fondů, bývalého muzea v Chrastav...

Šipka

Otisky rostlin či živočichů, fosilní nálezy částí rostlin a živočichů.

Šipka

Podsbírka zahrnuje předměty osobní povahy – rodinné fotografie, písemné dokumenty, negativy, účetní...

Šipka

Převážnou část sbírky tvoří papírové bankovky. Vyskytují se zde ale také bankovky tištěné na textil...

Šipka

Plakáty výstavní, reklamní, propagační a filmové (litografie, knihtisk, ofset).

Šipka

Z hlediska techniky dokumentuje sbírka vývoj od litografie do současnosti, nachází se zde několik f...

Šipka

Původní základ vytvořený sběratelem a mecenášem baronem Heinrichem von Liebiegem se rychle rozrůsta...

Šipka

Prapory, vlajky, korouhve – politické, spolkové, školní ad.; součásti praporů – žerdi, stuhy.

Šipka

Podsbírka zahrnuje předměty a k nim se vztahující výkresovou dokumentaci s vazbami na průmyslovou v...

Šipka

Soubor umělecko řemeslných předloh je tvořen kartony o rozměrech 60 x 40 cm a 50 x 32 cm, na kterýc...

Šipka

Volné plastiky ze sádry a kovů a sádrové odlitky předmětů užitého umění.

Šipka

Nádoby, reliéfy, vitráže, malby na skle, plastiky, umělecké objekty.

Šipka

Charakter sbírky je silně ovlivněn původním záměrem dokumentovat budování a úspěchy socialismu.

Šipka

Do roku 2012 převážně tištěný a fotografický materiál, sledující regionální dějiny po roce 1992; do...

Šipka

Mezi nejstarší předměty patří zlomky antifonáře a dvou graduálů z poloviny 15. století.

Šipka

Sbírka zahrnuje převážně šperky a předměty z drahých kovů.

Šipka

Kolekce fragmentů koptských tkanin ze 4. – 7. století, soubory orientálních koberců, liturgických t...

Šipka

Nalézá se zde několik kusů nástěnných věžových hodin z počátku 17. století.

Šipka

Sbírka obsahuje předměty domácí potřeby, kancelářské předměty, části vybavení domácností a budov

Šipka

Vzorník návrhů secesních papírových tapet s barevnými variacemi od profesora Otto Eckmanna z roku 1...

Šipka

Chladné i palné zbraně, zbroj, součásti zbraní (hlavně, zámky), vybavení (kleště na litá kulí, zkou...

Šipka

Dermoplastické preparáty ptáků a savců, balky drobných savců a ptáků, vajíčka ptáků, ulity měkkýšů ...

Šipka