Hlavní obrázek
Home
Tečka
O muzeu
O muzeu
Severočeské muzeum v Liberci bylo založeno v roce 1873 jako nejstarší uměleckoprůmyslové muzeum v českých zemích. Již od počátku se mu podařilo shromažďovat cenné sbírky užitého umění z Evropy a Asie, pro které bylo nutné vystavět samostatnou budovu. V mezinárodní soutěži, konané v roce 1895 ve Vídni, zvítězil návrh rakouského architekta Friedricha Ohmanna, jehož dokončení v roce 1898 provedl německý architekt Hans Grisebach. Po stavební stránce budova malebně propojuje různé typy sakrální a palácové architektury z období středověku a raného novověku.

 

Po roce 1945 se muzeum rozšířilo o vlastivědné a přírodovědné oddělení a v současnosti sídlí v dalších 6 budovách, ve kterých je uloženo přes 500 tisíc sbírkových předmětů. Dnes zahrnuje Severočeské muzeum kromě bohaté knihovny tři sbírková oddělení – přírodovědecké, historické (s archeologií) a uměleckohistorické.

 

Bohaté sbírkové fondy obsahují špičkové kolekce především v uměleckých řemeslech – sbírka orientálních koberců je druhá největší v ČR, rovněž tak sbírka současné autorské tapiserie. Mimořádně cenné a početné jsou soubory koptských tkanin, historických gobelínů (v expozici SM visí i nejstarší vystavený gobelín v ČR), vyšívaných liturgických textilií, krajek, skla, porcelánu, uměleckého kování, cínu, plakátů, starých tisků atd. Bohatě jsou zastoupené i sbírky historické, etnografické a přírodovědecké. Významný je i soubor více než 160 tisíc negativů, z nichž nejstarší jsou datovány kolem roku 1860. Nejzajímavejší předměty postupně zpřístupňujeme prostřednictvím portálu esbirky.cz.

 

Severočeské muzeum v Liberci je členem Mezinárodní rady muzeí ICOM (International Council of Museums) a jeho pracovníci jsou povinni dodržovat ICOM etický kodex pro muzea.

 

 

 

Časosběrná videa
Modernizace muzea ve 100 vteřinách
Proměna vstupního vestibulu
Rekonstrukce muzejní krypty

Víte, že věž muzea je 41 m vysoká a má 174 schodů?
Historie Severočeského muzea

S ohledem na místní tradice severních Čech největší pozornost patřila sklu a textilu. Zásluhou četných darů a pravidelných nákupů v aukčních domech a u významných starožitníků v celé Evropě se sbírkové fondy rozrůstaly natolik rychle, že si ještě na konci 19. století vyžádaly po několikerém stěhování vlastní budovu. Ta byla postavena v letech 1897–1898 podle návrhu prof. Ohmanna z Prahy v romanticko-historizujícím stylu. Po stavební stránce propojuje typy sakrální a palácové architektury.

 

Monumentální muzejní komplex doplňuje replika renesanční věže liberecké radnice a přístavba tzv. měšťanského domu, připomínajícího původní měšťanskou zástavbu z konce 18. století.

 

K dalšímu významnému rozšíření sbírek došlo v roce 1904, kdy muzeum získalo okolo 2 500 uměleckých děl z pozůstalosti čestného kurátora a štědrého mecenáše barona Heinricha Liebiega, významného libereckého průmyslníka. Po roce 1945 se muzeum rozšířilo o regionální sbírky ze zrušeného Vlastivědného muzea a Přírodovědného muzea v Liberci.

V přízemí budovy je umístěna expozice Doteky severu, která přibližuje živou i neživou přírodu Libereckého kraje. Největší část je věnována Jizerským horám, další sekce seznamuje návštěvníky s přírodou Ještědského hřbetu a Frýdlantska; opomenuta zde není ani příroda silně ovlivněná člověkem. Nově tu najdete rovněž expozici Liberecké fragmenty zaměřenou na historii Liberce a expozici automatofonů, kde si můžete vyzkoušet různé mechanické hudební automaty.

 

Stálá expozice Krása + užitek v prvním patře budovy zahrnuje chronologický  evropský vývoj uměleckých řemesel od antiky do současnosti. Přestože je v tomto přehledu zastoupeno více než 1 200 sbírkových předmětů, je to pouze nepatrná část celkového bohatství depozitárně uložených sbírek.

 

Po roce 1945 se muzeum rozšířilo o vlastivědné a přírodovědné oddělení

Suterén
V takzvané sloupové síni je umístěn zrekonstruovaný Metelkův mechanický betlém, který je přístupný celoročně. Pouští se každou celou hodinu mezi 10.00 a 18.00 včetně, a to na požádání návštěvníků. O vánoční době, tj. od první adventní neděle do 6. ledna, se pouští každou celou půlhodinu, tj. mezi 10.30 a 18.30 včetně. V suterénu se nachází také přednáškový sál, kde se konají přednášky, divadelní představení a jiné akce.

Přízemí
V přízemí muzea můžete kromě aktuální výstavy ve velkém sále zhlédnout i čtyři stálé expozice – Doteky severu  přibližují přírodu Libereckého kraje formou textových a obrazových panelů, které jsou doplněny několika dioramaty s množstvím rostlin i živočichů. Expozice automatofonů představuje pianoly, polyphony, flašinety, orchestriony a další přístroje, které samočinně (re)produkují hudbu. Většina vystavených exponátů je plně funkční a návštěvníci si je mohou sami vyzkoušet. Mezi nové expozice v přízemí patří Liberecké fragmenty, které se zaměřují na historii Liberce, a Fotografická galerie, kde se pořádají komorní fotografické výstavy.

První patro
Zde se nachází nová uměleckohistorická expozice Dotreky severu, která představuje chronologický vývoj evropského užitého umění od antiky do současnosti a prezentuje nevšedně bohatý soubor uměleckých předmětů ze sbírkových fondů skla, keramiky, porcelánu, textilu, tapiserií, nábytku, dřevořezeb, starých tisků, hodin, plakátů, šperků, kovů a dalších oborů.