Hlavní obrázek
Home
Tečka
Inventarizační přírodovědné průzkumy
Inventarizační přírodovědné průzkumy
Provádíme inventarizační průzkumy zvláště chráněných území i dalších lokalit v regionu. Průzkumy jsou zaměřené na obratlovce, vybrané skupiny hmyzu a vyšší rostliny. Jsme schopni subdodavatelsky zajistit také průzkumy vybraných dalších skupin živočichů.
Kontakty

Ing. Pavel Vonička

telefon: +420 734 755 790

e-mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz