Hlavní obrázek
Home
Tečka
Projekty a granty
Projekty a granty
Pracovníci Severočeského muzea se každoročně účastní vědeckých projektů a při jejich realizaci často spolupracují s jinými institucemi (muzea, výzkumné instituce, školy aj.). Kromě vědeckovýzkumných projektů jsou každoročně podávány žádosti o příspěvky na sbírkovou činnost (nákupy, restaurování a digitalizace sbírkových předmětů), na podporu muzejní pedagogiky (programy pro školy) nebo na tisk publikací.
Projekty
2022
2020
2019
Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg | spolupráce: Technické jizerskohorské muzeum, Nautico | 2018–2019 | I. ROUS
Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu | NAKI – ÚDU AV ČR | 2016–2019 | K. N. NOVÁKOVÁ, P. ŠŤOVÍČKOVÁ
2017
2016
Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace | NAKI | 2011–2016 | J. KŘÍŽEK
2015
Být měšťanem. Městské subpopulace, kultura a sociální vazby od počátku novověku do 19. století | projekt Interní grantové agentury UJEP | 2013–2015 | P. ŠŤOVÍČKOVÁ
Umění, architektura, design a národní identita | NAKI | 2012–2015) | K. ROSSMANNOVÁ
2014
Topografie moderní architektury (TOPOMOMO) | program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko-Sasko pod vedením Technické univerzity v Liberci | 2013–2014 | J. KŘÍŽEK
2011
Plošný průzkum, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století | vědeckovýzkumný úkol MK ČR | 2009–2011 | J. KŘÍŽEK
2010
Rok 1968 v regionální dokumentaci | Programový projekt MK ČR DE07P04OMG016 | 2007–2010 | M. LHOTOVÁ
2009
Betlemářství na Turnovsku, Železnobrodsku a Novopacku | MK ČR | 2007–2009 | B. KRÁMSKÁ
Granty
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (MK ČR)
Veřejné informační služby knihoven (MK ČR)
Akviziční fond (MK ČR)
Fond kultury a cestovního ruchu (SML)
Fond rozvojové spolupráce (SML)
nadační fondy (Preciosa, Obětem holocaustu, Program nadační služby Lesů ČR aj.)