Hlavní obrázek
Home
Tečka
Komentované exkurze
Komentované exkurze
Připravujeme pro vás komentované exkurze zaměřené například na architekturu, historii regionu nebo umění. V současné době nabízíme pouze exkurze s přírodovědnou tematikou.
Přírodovědné exkurze
Provádíme komentované prohlídky dendrologicky zajímavých lokalit (zámecké parky apod.), přednášky pro školy a jiné dětské kolektivy, v omezené míře také komentované vycházky za ptactvem regionu.

Kontakty

Mgr. Martin Pudil

telefon: +420 734 755 791
e-mail: martin.pudil@muzeumlb.cz