Hlavní obrázek
Home
Tečka
Knihovna
Služby Online katalog Digitální knihovna Novinky a zajímavosti Knihovnám
Knihovna
Knihovna Severočeského muzea vznikla pravděpodobně už v roce 1873 jako přirozená součást muzea (tehdy Nordböhmisches Gewerbemuseum in Reichenberg).
Od 1. července do 30. září jsou z provozních důvodů zrušeny badatelské hodiny. V případě zájmu kontaktujte
knihovna@muzeumlb.cz
lenka.ticha@muzeumlb.cz


 46. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ MUZEÍ A GALERIÍ

Videopozvánka

 

Digitální knihovna
Digitalizované rukopisy a staré tisky ze sbírek Severočeského muzea

Digitalizované historické dokumenty Severočeského muzea v Liberci jsou zpřístupněné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. S podporou grantů Ministerstva kultury České republiky se nám daří zpřístupňovat vybrané dokumenty z našich sbírek. Komplexní záchovná digitalizace historických dokumentů dle Definice digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK6 byla provedena v digitalizačním centru AiP Beroun s.r.o.

 

Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech. Cílem projektu je zpřístupnit existující digitální obsah pomocí jednotných nástrojů tak, aby byl co nejlépe dostupný, a proto digitální knihovna agreguje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie.

Digitalizované rukopisy a staré tisky ze sbírek Severočeského muzea
Mittheilungen a Zeitschrift des Nordböhmischen Gewerbemuseums

„Mittheilungen des Nordböhmischen Gewerbemuseums“ (Zprávy Severočeského průmyslového muzea): časopis vycházel v letech 1883-1905. Periodicita se pohybovala od 4 do 12 čísel ročně. Postupně se proměnily z novinové přílohy na moderní muzejní časopis evropské úrovně, určený jednak široké veřejnosti, jednak odborníkům. V letech 1906-1914 jako „Zeitschrift des nordböhmischen Gewerbemuseums – Neue Folge“

O nás

 

Některé expozice a výstavy jsou pro děti vhodnější než jiné – nebojte se při příchodu poradit s našimi průvodci.
Větší dětské skupiny (několik spřátelených rodin, zájmový kroužek, oddíl či školní kolektiv) si mohou také vybrat z nabídky lektorských programů. O těch se podrobněji dočtete zd
Víte, že knihovna je nejdéle sloužící na jednom místě v Liberci (od 1898)?
Služby
Výpůjční

Knihovna je veřejně přístupná. Knihy časopisy jsou půjčovány pouze prezenčně do studovny, po vyplnění badatelského listu.

Pokud víte co budete studovat, objednejte si dokumenty prostřednictvím knihovna@muzeumlb.cz.

 

Knihovna si vyhrazuje určitý čas na přípravu některých publikací (s ohledem na umístění publikací v příručkách různých oddělení a v depozitářích i mimo budovu muzea).

K vyhledání dokumentů použijte náš on line katalog, nebo Souborný katalog ČR Caslin.

 

Celý fond knihovny není dosud elektronicky zpracován, pokud hledaný titul není v našem on line katalogu, napište nám.

Některé expozice a výstavy jsou pro děti vhodnější než jiné – nebojte se při příchodu poradit s našimi průvodci.
Větší dětské skupiny (několik spřátelených rodin, zájmový kroužek, oddíl či školní kolektiv) si mohou také vybrat z nabídky lektorských programů. O těch se podrobněji dočtete zd
Ostatní

Bibliografické, referenční a rešeršní služby. Rozsah poskytovaných služeb a způsob využití knihovního fondu určuje Knihovní řád

 

Uživatelům je k dispozici veřejný internet a Wi fi připojení

 

Možnost exkurzí pro organizace a skupiny osob po předchozí dohodě

Ceník

Kontakt knihovna

e-mail: knihovna@muzeumlb.cz

telefon: +420 485 246 162

adresa: Hlavní budova muzea, Masarykova 11, 460 01 Liberec 1

Knihovnice

Mgr. Anna Kašparová

telefon: 778 718 907

e-mail: knihovna@muzeumlb.cz

 

Mgr. Lenka Tichá

telefon: 778 775 145

e-mail: lenka.ticha@muzeumlb.cz

Badatelské hodiny pro veřejnost

Úterý a Čtvrtek

13:00-16:00

Jiný termín po předchozí domluvě.


 

Novinky a zajímavosti

Knihovna Severočeského muzea patří k nejstarším evropským knihovnám svého typu; je rovněž nejdéle provozovanou knihovnou v Liberci. Už od roku 1873 byl její fond budován s důrazem jednak na umělecko průmyslová odvětví, jednak na výtvarné umění, architekturu a historii. Knihovna sloužila nejenom studentům průmyslových škol a řemeslníkům, ale i liberecké veřejnosti. Nová budova muzea pak umožnila prostorově velkorysé zázemí, ve kterém knihovna působí dodnes. Kontinuálně rozvíjející se sbírka knih a periodik neslouží jen pracovníkům muzea, ale umožňuje také unikátní badatelské využití pro všechny další zájemce. V současnosti se knihovní fond skládá z několika částí kopírujících činnost jednotlivých odborných oddělení. K dispozici je cca 70 000 svazků knih a periodik.

 

Muzejní knihovna je od roku 2002 zapsána Ministerstvem kultury ČR do evidence knihoven pod evidenčním číslem 2184 jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem.

Knihovnám

Výpůjčky prostřednictvím MVS poskytujeme podle zákona 257/2001 Sb.  Z půjčování jsou vyňaty dokumenty vydané před rokem 1925 a knihy zvláště vzácné nebo ohrožené. Žádající knihovna za ně ručí po celou dobu zapůjčení a smí je půjčit pouze prezenčně. Obvyklá výpůjční doba je jeden měsíc.

Některé expozice a výstavy jsou pro děti vhodnější než jiné – nebojte se při příchodu poradit s našimi průvodci.
Větší dětské skupiny (několik spřátelených rodin, zájmový kroužek, oddíl či školní kolektiv) si mohou také vybrat z nabídky lektorských programů. O těch se podrobněji dočtete zd

Knihy na výměnu

 

Nabídka publikací