Hlavní obrázek
Home
Tečka
Reprografické práce
Reprografické práce
Jakékoliv použití reprodukcí sbírkových předmětů musí být předem písemně schváleno ředitelem Severočeského muzea. Použití reprodukcí pro účely vědecké a odborné (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav apod.) se nezpoplatňuje. Použití reprodukcí pro účely komerční (obrazové publikace, televizní pořady, filmy, pohlednice, kalendáře, propagační materiály) se zpoplatňuje dle platného ceníku.
Nabízené služby

Černobílé kopie

  • jednostranná A4
  • jednostranná A3
  • oboustranná A4
  • oboustranná A3

 

Skenování sbírkových pohlednic a fotografií

  • max. velikost A4

 

Skenování diapozitivů a kinofilmů (barevných, černobílých)

  • kinofilmy – diapozitivy (35 mm)
  • střední formát (6x6 cm, 6x9 cm)
  • velkoformát (max. 18x24 cm)

 

Data lze zapsat na CD/DVD (zpoplatněno) nebo odeslat přes internet (e-mail, uschovnu).

Kontakty

Alena Bitmanová

administrace žádostí o poskytnutí reprodukčních práv

 

Anna Dařbujanová

kurátorka sbírek Diapozitivy, Fotografie historická, Negativy a Pohlednice

 

Milada Dománková

správkyně sbírek Diapozitivy, Fotografie historická, Negatiy a Pohlednice

 

Anna Kašparová

knihovnice

 

 

Dokumenty ke stažení

Ceník reprografických služeb

Reprodukční smlouva – fyzická osoba

Reprodukční smlouva – instituce

Reprodukční smlouva – knihovna