Hlavní obrázek
Home
Tečka
Pracovníci
Pracovníci
Lidé starající se o muzeum jsou odborníci ve svém oboru. Pečují o muzeum tak, aby bylo zajímavé pro laickou i odbornou veřejnost.
Sekretariát ředitele
KapičkaAlena Bitmanová
sekretářka ředitele
736 754 944
alena.bitmanovamuzeumlb.cz
Uměleckohistorické oddělení
KapičkaMgr. Adéla Mende
vedoucí oddělení, kurátor
608 211 331
adela.mendemuzeumlb.cz
Sbírky: Gobelíny, Košíkářství, Vzorníky
Historické oddělení
KapičkaMgr. Františka Zverková
vedoucí oddělení, kurátor (nyní MD), historik
770 185 296
frantiska.zverkovamuzeumlb.cz
Sbírky: Předlohy
Archeologické oddělení
KapičkaMgr. Petr Brestovanský
vedoucí oddělení, kurátor, archeolog
739 219 929
petr.brestovanskymuzeumlb.cz
Sbírky: Archeologie
KapičkaTomáš Trávníček
dokumentátor, archeologické dohledy pro okres Jablonec nad Nisou
732 714 582
archeologiemuzeumlb.cz
Sbírky: Numismatika, Papírová platidla
Konzervátorské oddělení
KapičkaIvan Rous
vedoucí oddělení, náměstek řed.
734 755 785
ivan.rousmuzeumlb.cz
Sbírky: Průmyslové dědictví
KapičkaČestmír Maleček
konzervátor (spec. na kovy)
734 755 792
cestmir.malecekmuzeumlb.cz
Přírodovědné oddělení
KapičkaIng. Pavel Vonička
kurátor, entomolog, vedoucí oddělení
721 212 352
pavel.vonickamuzeumlb.cz
Sbírky: Entomologie
Oddělení služeb
KapičkaMgr. Anna Baldová
vedoucí oddělení, referentka správy výzkumu a vývoje
734 755 787
anna.baldovamuzeumlb.cz
KapičkaMgr. Alena Černá
muzejní pedagog (nyní MD)
770 130 903
alena.cernamuzeumlb.cz
KapičkaMilada Dománková
správce depozitáře, fotograf, dokumentátor
778 718 908
milada.domankovamuzeumlb.cz
KapičkaKvětoslava Urbánková
dokumentátor
485 246 111

KapičkaJiřina Beránková
pokladní
485 246 111
734 755 793
recepcemuzeumlb.cz
KapičkaZuzana Filipová
pokladní
485 246 111
734 755 793
recepcemuzeumlb.cz
KapičkaZdenka Maříková
pokladní
485 246 111
734 755 793
recepcemuzeumlb.cz
KapičkaZuzana Čížková
noční vrátný
485 246 111
734 755 793
recepcemuzeumlb.cz
KapičkaMichala Čížková
noční vrátný
485 246 111
734 755 793
recepcemuzeumlb.cz
KapičkaMgr. Jindřich Láska
noční vrátný
485 246 111
734 755 793
recepcemuzeumlb.cz
Oddělení výstavní a prezentační
KapičkaIvan Rous
vedoucí oddělení, náměstek řed.
734 755 785
ivan.rousmuzeumlb.cz
Sbírky: Průmyslové dědictví
KapičkaJiří Sloup
správce informačních a kom. technologií
734 755 788
jiri.sloupmuzeumlb.cz
Ekonomické oddělení
KapičkaBc. Martina Hrdá
hlavní účetní, vedoucí oddělení
778 539 749
martina.hrdamuzeumlb.cz
KapičkaHelena Novotná
účetní, referent majetkové správy, pokladní, personalista
778 771 106
helena.novotnamuzeumlb.cz
KapičkaDana Schlesingerová
referent majetkové správy
602 176 620
dana.schlesingerovamuzeumlb.cz
Správa budov
KapičkaSvatopluk Koudela
vedoucí oddělení, technik / správce EZS a EPS
736 754 947
svatopluk.koudelamuzeumlb.cz
KapičkaLuděk Voják
domovník, údržbář
485 246 105

Průvodci
KapičkaIng. Pavlína Novotná
průvodce
485 246 111

KapičkaIngrid Horváthová
průvodce
485 246 111

KapičkaMgr. Dalibor Paleček
průvodce
485 246 111

KapičkaMgA. Jitka Žabková
průvodce
485 246 111

KapičkaMgr. Marie Míčová
průvodce
485 246 111

Externisté
KapičkaRadek Janoušek
restaurátor pianol a orchestrionů
606 141 268
radek.janousekmuzeumlb.cz