Hlavní obrázek
Home
Tečka
Konzervátorské a restaurátorské práce
Konzervátorské a restaurátorské práce
Pracovníci konzervátorské dílny nabízejí rozsáhlé služby v oblasti restaurování a konzervace předmětů z kovů, a to jak pro instituce, tak pro fyzické osoby.
Restaurování uměleckořemeslných děl ze železných a obecných kovů

Provádíme restaurování:

 • předmětů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek MK ČR
 • sbírkových předmětů z muzeí, galerií, hradů, zámků
 • církevních liturgických předmětů
 • užitkových předmětů z kovů: železa, oceli, cínu, olova, mědi, mosazi, bronzu, stříbra, zlata a jejich slitin

 

Restaurování zahrnuje:

 • uměleckohistorický a technologický průzkum památky
 • identifikaci závad a poškození
 • stanovení postupu a technologie oprav
 • doporučený režim daného předmětu
 • fotodokumentace
Preventivní konzervace

Provádíme preventivní konzervaci:

 • sbírkových předmětů z depozitářů: užitého umění, etnografie, hodin, šperků, obecných kovů (zbraně chladné, palné)
 • materiály: obecné kovy, barevné kovy, drahé kovy, dřevo, useň, sklo, kámen, plast

 


Preventivní konzervace zahrnuje:

 • informace o památce - monitoring (stabilita, teplota, vlhkost, míra osvětlení)
 • identifikaci možného poškození (určíme faktory působící na památku)
 • návrh efektivní ochrany (konzervace, podmínky uložení, manipulace, vliv prostředí)
 • konzervátorskou dokumentaci
Konzervace archeologických kovů

Provádíme stabilizaci a konzervaci:

 • sbírkových archeologických předmětů: užitého umění, etnografie, šperků, obecných kovů
 • materiály: obecné kovy, barevné kovy, drahé kovy

 

Součástí preventivní konzervace je:

 • shromáždění informací o archeologickém nálezu (naleziště, materiál, váha, rozměry)
  identifikace možného poškození (určíme faktory působící na archeologický nález)
  návrh efektivní ochrany (konzervace, podmínky uložení, manipulace, vliv prostředí)
  zajištění průzkumu
  nedestruktivními metodami:
  RTG (rentgenové snímkování)
  fluorescenční analýzou
  destruktivními metodami
  metalografický výbrus
  dokumentace
  shromáždění informací o archeologickém nálezu (naleziště, materiál, váha, rozměry)
 • identifikace možného poškození (určíme faktory působící na archeologický nález)
 • návrh efektivní ochrany (konzervace, podmínky uložení, manipulace, vliv prostředí)
 • zajištění průzkumu nedestruktivními metodami: RTG (rentgenové snímkování), fluorescenční analýzou
 • zajistění průzkumu destruktivními metodami: metalografický výbrus
 • dokumentace
Kontakty

David Lejsek, DiS.

Čestmír Maleček

 

Dokumenty ke stažení

Protokol PDF soubor

Protokol Word soubor