Hlavní obrázek
Home
Tečka
O muzeu
O muzeu
Severočeské muzeum v Liberci bylo založeno v roce 1873 jako první uměleckoprůmyslové muzeum v českých zemích. Již od počátku se mu podařilo shromažďovat cenné sbírky užitého umění z Evropy a Asie, pro které bylo nutné vystavět samostatnou budovu. V mezinárodní soutěži, konané v roce 1895 ve Vídni, zvítězil návrh rakouského architekta Friedricha Ohmanna, jehož dokončení v roce 1898 provedl německý architekt Hans Grisebach. Po stavební stránce budova malebně propojuje různé typy sakrální a palácové architektury z období středověku a raného novověku.

 

Po roce 1945 se muzeum rozšířilo o vlastivědné a přírodovědné oddělení a v současnosti sídlí v dalších 6 budovách, ve kterých je uloženo přes 500 tisíc sbírkových předmětů. Dnes zahrnuje Severočeské muzeum kromě bohaté knihovny tři sbírková oddělení – přírodovědecké, historické (s archeologií) a uměleckohistorické.

 

Bohaté sbírkové fondy obsahují špičkové kolekce především v uměleckých řemeslech – sbírka orientálních koberců je druhá největší v ČR, rovněž tak sbírka současné autorské tapiserie. Mimořádně cenné a početné jsou soubory koptských tkanin, historických gobelínů (v expozici SM visí i nejstarší vystavený gobelín v ČR), vyšívaných liturgických textilií, krajek, skla, porcelánu, uměleckého kování, cínu, plakátů, starých tisků atd. Bohatě jsou zastoupené i sbírky historické, etnografické a přírodovědecké. Významný je i soubor více než 160 tisíc negativů, z nichž nejstarší jsou datovány kolem roku 1860. Nejzajímavejší předměty postupně zpřístupňujeme prostřednictvím portálu esbirky.cz.

 

V roce 2014 proběhla 1. etapa modernizace hlavní budovy Severočeského muzea, která byla financována ze strukturálních fondů Evropské unie. Během této fáze vznikla nová expozice hudebních automatů, bylo modernizováno zázemí pro návštěvníky a byl instalován nový kamerový systém. Na první etapu navázala v letech 2018–2020 druhá fáze, která přinesla radikální proměnu interiérů a expozic.

 

Severočeské muzeum v Liberci je členem Mezinárodní rady muzeí ICOM (International Council of Museums) a jeho pracovníci jsou povinni dodržovat ICOM etický kodex pro muzea.

 

 

 

Časosběrná videa
Modernizace muzea ve 100 vteřinách
Proměna vstupního vestibulu
Rekonstrukce muzejní krypty
Rekonstrukce výstavního sálu
Proměna historické expozice

Víte, že věž muzea je 41 m vysoká a má 174 schodů?
Historie Severočeského muzea

S ohledem na místní tradice severních Čech největší pozornost patřila sklu a textilu. Zásluhou četných darů a pravidelných nákupů v aukčních domech a u významných starožitníků v celé Evropě se sbírkové fondy rozrůstaly natolik rychle, že si ještě na konci 19. století vyžádaly po několikerém stěhování vlastní budovu. Ta byla postavena v letech 1897–1898 podle návrhu prof. Ohmanna z Prahy v romanticko-historizujícím stylu. Po stavební stránce propojuje typy sakrální a palácové architektury.

 

Monumentální muzejní komplex doplňuje replika renesanční věže liberecké radnice a přístavba tzv. měšťanského domu, připomínajícího původní měšťanskou zástavbu z konce 18. století.

 

K dalšímu významnému rozšíření sbírek došlo v roce 1904, kdy muzeum získalo okolo 2 500 uměleckých děl z pozůstalosti čestného kurátora a štědrého mecenáše barona Heinricha Liebiega, významného libereckého průmyslníka. Po roce 1945 se muzeum rozšířilo o regionální sbírky ze zrušeného Vlastivědného muzea a Přírodovědného muzea v Liberci.

V přízemí budovy je umístěna expozice Doteky severu, která přibližuje živou i neživou přírodu Libereckého kraje. Největší část je věnována Jizerským horám, další sekce seznamuje návštěvníky s přírodou Ještědského hřbetu a Frýdlantska; opomenuta zde není ani příroda silně ovlivněná člověkem. Nově tu najdete rovněž expozici Liberecké fragmenty zaměřenou na historii Liberce a expozici automatofonů, kde si můžete vyzkoušet různé mechanické hudební automaty.

 

Stálá expozice Krása + užitek v prvním patře budovy zahrnuje chronologický  evropský vývoj uměleckých řemesel od antiky do současnosti. Přestože je v tomto přehledu zastoupeno více než 1 200 sbírkových předmětů, je to pouze nepatrná část celkového bohatství depozitárně uložených sbírek.

 

Po roce 1945 se muzeum rozšířilo o vlastivědné a přírodovědné oddělení

Suterén
V takzvané sloupové síni je umístěn zrekonstruovaný Metelkův mechanický betlém, který je přístupný celoročně. Pouští se na požádání návštěvníků. V suterénu se nachází také přednáškový sál, kde se konají přednášky, divadelní představení a jiné akce.

Přízemí
V přízemí muzea můžete kromě aktuální výstavy ve velkém sále zhlédnout i čtyři stálé expozice – Doteky severu  přibližují přírodu Libereckého kraje formou textových a obrazových panelů, které jsou doplněny několika dioramaty s množstvím rostlin i živočichů. Expozice automatofonů představuje pianoly, polyphony, flašinety, orchestriony a další přístroje, které samočinně (re)produkují hudbu. Většina vystavených exponátů je plně funkční a návštěvníci si je mohou sami vyzkoušet. Mezi nové expozice v přízemí patří Liberecké fragmenty, které se zaměřují na historii Liberce, a Fotografická galerie, kde se pořádají komorní fotografické výstavy.

První patro
Zde se nachází nová uměleckohistorická expozice Krása + užitek, která představuje chronologický vývoj evropského užitého umění od antiky do současnosti a prezentuje nevšedně bohatý soubor uměleckých předmětů ze sbírkových fondů skla, keramiky, porcelánu, textilu, tapiserií, nábytku, dřevořezeb, starých tisků, hodin, plakátů, šperků, kovů a dalších oborů.