Hlavní obrázek
Home
Tečka
Procházka po Liberci
Procházka po Liberci

 

Projděte se po Liberci s videem a pracovním listem!

 

 

Videoseriál Liberec kontra Reichenberg | Architektura v Liberci
1 Nejstarší obytný dům v Liberci
2 Postmoderna v Liberci
3 Liberecké tiskárny
4 Norimberk v Liberci
5 Liebiegovo městečko
6 Liberecká náplavka
7 Nemocnice

 

 

Výstava Liberec kontra Reichenberg přináší pohled na město pod Ještědem založený na srovnání starého a nového Liberce. Dvojjazyčný název k městu patří už od 19. století a symbolizuje dvě různé podoby města. Na výstavě mohou návštěvníci vidět mj. unikátní fotografie Gustava Ginzela a dalších neznámých autorů v kontrastu k novějším fotografiím moderní zástavby po roce 1945. Výměna obyvatelstva byla jedním z hlavních příčin změny podoby města.
Kromě fotografií, obrazů, grafik a také unikátních střeleckých terčů dokumentují radikální proměny města také architektonické modely. Ty nebyly nikdy vystaveny, některé pocházejí až ze 60. let 20. století a jsou tak exponáty sami o sobě. Návštěvníci mohou spatřit modely lidové architektury Liberce vedle moderní Strossovy vily nebo modely libereckých sídlišť. Výstavní projekt Severočeského muzea je výběrem pozoruhodných exponátů dokumentujících spletitý a zajímavý architektonicko-urbanistický vývoj Liberce. Proměny dolního a horního centra, mix lidové a moderní architektury, nevratný zánik malebných libereckých čtvrtí, poválečnou výstavbu, pozitivní přínos SIALu, videosmyčka srovnávacích fotografií spolku Liberec v minulosti a současnosti, to vše nabízí výstava, která očekává především možnost znovuotevření muzeí a galerií pro veřejnost. Některé architektonické modely zapůjčila Národní galerie v Praze a Národní technické muzeum.
V neposlední řadě chce být výstava Liberec kontra Reichenberg pomyslným „výkopem“ do širší diskuze o minulé, současné a budoucí podobě Liberce. Severočeské muzeum se chce stát platformou pro setkávání architektů, zástupců města, umělců, památkářů a zejména širší veřejnosti. Výstavy tematicky pokrývající problematiku architektury a urbanismu Liberce by měly v budoucnu pravidelně přinášet nejen potěšení ze zajímavých a dosud neviděných exponátů a obrazového materiálu, ale také zapojit přizvané osobnosti a instituce do aktivního promýšlení vývoje podoby města. Zváni jsou např. Jiří Janďourek a spolupracovníci z KAMu, památkáři z NPU, architekti, ad.
Doufejme, že aktuální uzavření institucí nebude trvat příliš dlouho, výstava bude zcela určitě prodloužena minimálně do jara příštího roku. Veřejnost o plánovaných akcích k tématu bude Severočeské muzeum pravidelně informovat
Ke stažení
Informace k výstavě
Pexeso
Nejstarší obytný dům – materiál k videoprohlídce
Nejstarší obytné domy – materiál pro školy (MŠ, ZŠ I, ZŠ II)
Postmoderna v Liberci – materiál k videoprohlídce
Postmoderna v Liberci – materiál pro školy (ZŠ II)
Liberecké tiskárny – materiál k videoprohlídce
Liberecké tiskárny – materiál pro školy (MŠ, ZŠ I, ZŠ II)
Norimberk v Liberci – materiál k videoprohlídce
Norimberk v Liberci – materiál pro školy (MŠ, ZŠ I, ZŠ II)
Liebiegovo městečko – materiál k videoprohlídce
Liebiegovo městečko – materiál pro školy (MŠ, ZŠ I, ZŠ II)
Liberecká náplavka – materiál k videoprohlídce
Liberecká náplavka – materiál pro školy (MŠ, ZŠ I, ZŠ II)
Nemocnice – materiál k videoprohlídce
Nemocnice – materiál pro školy (ZŠ II)

 

Projděte se po Liberci s námi!

Pro skupiny od 10 osob nabízíme badatelský program s vycházkou Dříve to byl Reichenberg.

Objednání je možné zde.