Hlavní obrázek
Home
Tečka
Publikace
Publikace

Publikace zachycuje 150letou historii jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí v České republice a zároveň ji zasazuje do širšího kulturního a s...

Ilustrovaná kniha, která vznikla ve spolupráci se studenty a pedagogy plzeňské Sutnarky u příležitosti 150. výročí od založení Severočeského muzea.

Příběh unikátní liberecké stavby, která nemá na českém území mnoho analogií.

Kniha ke stejnojmenné výstavě se věnuje české renesanční knižní vazbě.

První monografie libereckého dokumentárního fotografa Petra Šimra.

Kniha zachycuje životní příběh a dílo světoznámého umělce i historii jeho rodného domu v Harrachově.

38. číslo muzejního sborníku Přírodní Vědy.

Staré mapy patří ke kulturnímu bohatství každého národa. Vzhlížíme k nim s respektem, který v nás budí jejich stáří, předpokládaná finanční hodnota, ...

Po šesti letech další číslo sborníku Historia, který Severočeské muzeum vydává již více než šedesát let.

37. číslo sborníku Přírodní Vědy, v němž se všechny původní práce věnují výsledkům průzkumů různých skupin hmyzu v severních Čechách.

Z celkem šesti původních prací, které jsou publikovány, jsou tři z oborů přírodních věd zabývajících se neživou částí přírody našeho regionu.

Dvojjazyčná publikace zachycuje život a dílo autora podmaleb Vincenze Jankeho.

Liberecký kraj má mnoho podob. Jednou z těch zcela konkrétních a hmatatelných je jeho sídlo – nepřehlédnutelná dominanta v dolním centru Liberce.

Kniha o průmyslovém dědictví Liberecka, Jablonecka, Frýdlantska, Hrádecka a Jizerských hor přináší malý vhled do souboru regionálního průmyslového dě...

Jedním z nejpříznačnějších projevů represe nacistického režimu byly mezi lety 1933 a 1945 koncentrační tábory, zvláštní vězeňská zařízení sloužící k ...

Publikace je závěrečným výstupem stejnojmenného projektu (registrační číslo P410/102399), který vedla pracovnice Severočeského muzea PhDr. Markéta Lh...

Svět šlechty na konci 19. století stále zůstával prostorem tradičních rituálů, které udržovaly její společenskou výlučnost. Přesto se do tohoto zaběh...

Na konci roku 2014 se v rámci řešení grantu NAKI, jehož nositelem byl Národní památkový ústav a který byl financován Ministerstvem kultury, podařilo ...

Kniha shrnuje materiály a dokumenty k architektonické soutěži na novostavbu vysílače a horského hotelu na Ještědu z roku 1963.

Publikace doprovází stejnojmennou výstavu; blíže seznamuje s osudem židovských komunit na území připojeném k Říši v říjnu roku 1938 a přibližuje okol...

Reprezentativní publikace, vydaná u příležitosti 140. výročí založení Severočeského muzea, představuje muzejní sbírky z trochu jiného úhlu.

Celobarevná publikace Industriál války není jen obyčejným výstavním katalogem stejnojmenné výstavy uspořádané v Severočeském muzeu, obsahuje totiž pl...

Kniha představuje přehledně zpracované informace o podzemních prostorách na území Liberce, ať už se jedná o moderní stavby, nebo o památky z nejstarš...

Memoriál fotografa a horolezce Viléma Heckela a československé expedice Peru 70. Výstavní katalog fotosoutěže věnované památce známého fotografa vyda...

Memoriál fotografa a horolezce Viléma Heckela a československé expedice Peru 70. Výstavní katalog fotosoutěže věnované památce známého fotografa vyda...

Memoriál fotografa a horolezce Viléma Heckela a československé expedice Peru 70. Výstavní katalog fotosoutěže věnované památce známého fotografa vyda...