Hlavní obrázek
Home
Tečka
E-shop
E-shop

Nabídka obsahuje publikace, které Severočeské muzeum přímo vydalo nebo se na jejich vydání podílelo. Všechny uvedené publikace je možno zakoupit vyplněním objednávkového formuláře. Veškeré dotazy týkající se prodeje publikací zasílejte na adresu obchod@muzeumlb.cz. V ceně publikací není zahrnuto poštovné a balné.

Publikace zachycuje 150letou historii jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí v České republice a zároveň ji zasazuje do širšího kulturního a s...

800 Kč

Ilustrovaná kniha, která vznikla ve spolupráci se studenty a pedagogy plzeňské Sutnarky u příležitosti 150. výročí od založení Severočeského muzea.

350 Kč

Příběh unikátní liberecké stavby, která nemá na českém území mnoho analogií.

250 Kč

Kniha ke stejnojmenné výstavě se věnuje české renesanční knižní vazbě.

350 Kč

První monografie libereckého dokumentárního fotografa Petra Šimra.

420 Kč

Kniha zachycuje životní příběh a dílo světoznámého umělce i historii jeho rodného domu v Harrachově.

199 Kč

38. číslo muzejního sborníku Přírodní Vědy.

150 Kč

Staré mapy patří ke kulturnímu bohatství každého národa. Vzhlížíme k nim s respektem, který v nás budí jejich stáří, předpokládaná finanční hodnota, ...

250 Kč

Po šesti letech další číslo sborníku Historia, který Severočeské muzeum vydává již více než šedesát let.

300 Kč

37. číslo sborníku Přírodní Vědy, v němž se všechny původní práce věnují výsledkům průzkumů různých skupin hmyzu v severních Čechách.

150 Kč

Z celkem šesti původních prací, které jsou publikovány, jsou tři z oborů přírodních věd zabývajících se neživou částí přírody našeho regionu.

150 Kč

Dvojjazyčná publikace zachycuje život a dílo autora podmaleb Vincenze Jankeho.

400 Kč

Kniha, na které se podíleli pracovníci Národního památkového ústavu v Liberci, Ústí nad Labem a v Praze a Muzea Českého ráje v Turnově, je prvním díl...

230 Kč

Liberecký kraj má mnoho podob. Jednou z těch zcela konkrétních a hmatatelných je jeho sídlo – nepřehlédnutelná dominanta v dolním centru Liberce.

270 Kč

Jedním z nejpříznačnějších projevů represe nacistického režimu byly mezi lety 1933 a 1945 koncentrační tábory, zvláštní vězeňská zařízení sloužící k ...

130 Kč

Publikace je závěrečným výstupem stejnojmenného projektu (registrační číslo P410/102399), který vedla pracovnice Severočeského muzea PhDr. Markéta Lh...

200 Kč

Publikace doprovází stejnojmennou výstavu; blíže seznamuje s osudem židovských komunit na území připojeném k Říši v říjnu roku 1938 a přibližuje okol...

170 Kč

Reprezentativní publikace, vydaná u příležitosti 140. výročí založení Severočeského muzea, představuje muzejní sbírky z trochu jiného úhlu.

200 Kč

Celobarevná publikace Industriál války není jen obyčejným výstavním katalogem stejnojmenné výstavy uspořádané v Severočeském muzeu, obsahuje totiž pl...

55 Kč

Dvojjazyčný česko-anglický katalog Hold sklu byl vydán k výstavě uspořádané Severočeským muzeem v roce 2011 při příležitosti odhalení zrestaurované m...

120 Kč

Publikace, která vyšla ke stejnojmenné výstavě pořádané u příležitosti 40. výročí roku 1968, prezentuje nejen události 21. srpna 1968 a dnů následují...

165 Kč

Katalog, který byl vydán k výstavě Mechanické hudební stroje a strojky ve sbírkách Severočeského muzea v Liberci, dokumentuje historii získávání a ro...

50 Kč

Dvojjazyčná česko-německá publikace představuje tvorbu českoněmeckého sochaře počátku 20. století, který se nejvíce proslavil začleněním svých soch d...

250 Kč

Heinrich von Liebieg odkázal roku 1904 Severočeskému muzeu rozsáhlé sbírky uměleckého řemesla.

100 Kč

Katalog k výstavě „Československé sklo z let 1955–1965“ z roku 1990.

10 Kč

Memoriál fotografa a horolezce Viléma Heckela a československé expedice Peru 70. Výstavní katalog fotosoutěže věnované památce známého fotografa vyda...

20 Kč

Publikace je příspěvkem ke zveřejnění části rozsáhlé sbírky cínových předmětů z fondů užitého umění.

15 Kč

Memoriál fotografa a horolezce Viléma Heckela a československé expedice Peru 70. Výstavní katalog fotosoutěže věnované památce známého fotografa vyda...

20 Kč

Memoriál fotografa a horolezce Viléma Heckela a československé expedice Peru 70. Výstavní katalog fotosoutěže věnované památce známého fotografa vyda...

20 Kč