Hlavní obrázek
Home
Tečka
E-shop
E-shop

Nabídka obsahuje publikace, které Severočeské muzeum přímo vydalo nebo se na jejich vydání podílelo. Všechny uvedené publikace je možno zakoupit vyplněním objednávkového formuláře. Veškeré dotazy týkající se prodeje publikací zasílejte na adresu obchod@muzeumlbcz. V ceně publikací není zahrnuto poštovné a balné (100–150 Kč).

Staré mapy patří ke kulturnímu bohatství každého národa. Vzhlížíme k nim s respektem, který v nás budí jejich stáří, předpokládaná finanční hodnota, ...

250 Kč

Nejnovější číslo odborného recenzovaného periodika. Z celkem šesti původních prací, které jsou publikovány, jsou tři z oborů přírodních věd zabývajíc...

150 Kč

Dvojjazyčná publikace se skládá ze dvou částí – textové, kde jsou prezentovány čtyři různé pohledy na život a dílo Vincenze Jankeho, a obrazové, kter...

400 Kč

Kniha, na které se podíleli pracovníci Národního památkového ústavu v Liberci, Ústí nad Labem a v Praze a Muzea Českého ráje v Turnově, je prvním díl...

230 Kč

Liberecký kraj má mnoho podob. Jednou z těch zcela konkrétních a hmatatelných je jeho sídlo – nepřehlédnutelná dominanta v dolním centru Liberce.

270 Kč

Jedním z nejpříznačnějších projevů represe nacistického režimu byly mezi lety 1933 a 1945 koncentrační tábory, zvláštní vězeňská zařízení sloužící k ...

130 Kč

Publikace je závěrečným výstupem stejnojmenného projektu (registrační číslo P410/102399), který vedla pracovnice Severočeského muzea PhDr. Markéta Lh...

200 Kč

Publikace doprovází stejnojmennou výstavu; blíže seznamuje s osudem židovských komunit na území připojeném k Říši v říjnu roku 1938 a přibližuje okol...

170 Kč

Reprezentativní publikace, vydaná u příležitosti 140. výročí založení Severočeského muzea, představuje muzejní sbírky z trochu jiného úhlu.

200 Kč

Publikace představuje výběr jedné z nejcennějších sbírek svého druhu v České republice.

60 Kč

Celobarevná publikace Industriál války není jen obyčejným výstavním katalogem stejnojmenné výstavy uspořádané v Severočeském muzeu, obsahuje totiž pl...

55 Kč

Dvojjazyčný česko-anglický katalog Hold sklu byl vydán k výstavě uspořádané Severočeským muzeem v roce 2011 při příležitosti odhalení zrestaurované m...

120 Kč

Průvodce po krajině a jejích náladách.Každé pohoří má svou neopakovatelnou atmosféru.

372 Kč

Publikaci Sochy dnů všedních a nevšedních tvoří dvě samostatné studie.

210 Kč

Katalog k výstavě oděvů špičkových českých módních tvůrců, autorské bižuterie (Jablonex), exkluzivních nápojových souprav (Moser), žakárských dekorač...

70 Kč

Publikace, která vyšla ke stejnojmenné výstavě pořádané u příležitosti 40. výročí roku 1968, prezentuje nejen události 21. srpna 1968 a dnů následují...

165 Kč

Publikace tří autorů různých profesí se vyznačuje netradičním grafickým zpracováním a také ruční vazbou po vzoru starých herbářů.

1100 Kč

Katalog, který byl vydán k výstavě Mechanické hudební stroje a strojky ve sbírkách Severočeského muzea v Liberci, dokumentuje historii získávání a ro...

50 Kč

Katalog k výstavě „Jiří Hofman – nejen design“ je tvořen volnými listy.

30 Kč

Dvojjazyčná česko-německá publikace představuje tvorbu českoněmeckého sochaře počátku 20. století, který se nejvíce proslavil začleněním svých soch d...

250 Kč

Heinrich von Liebieg odkázal roku 1904 Severočeskému muzeu rozsáhlé sbírky uměleckého řemesla.

100 Kč

Katalog ke stejnojmenné výstavě. Úvodní text o zaměření výstavy je v češtině, polštině a němčině.

50 Kč

Katalog z roku 1994 k výstavě skla Václava Hanuše 1954–94 představuje průřez jeho čtyřicetiletou tvorbou.

28 Kč

Katalog výstavy ze sbírek Severočeského muzea obsahuje text o historii libereckého střeleckého spolku.

26 Kč

Katalog k výstavě z roku 1992 se zabývá počátky historie německého porcelánu do roku 1880.

16 Kč

Katalog k výstavě „Československé sklo z let 1955–1965“ z roku 1990.

10 Kč

Memoriál fotografa a horolezce Viléma Heckela a československé expedice Peru 70. Výstavní katalog fotosoutěže věnované památce známého fotografa vyda...

20 Kč

Publikace je příspěvkem ke zveřejnění části rozsáhlé sbírky cínových předmětů z fondů užitého umění.

15 Kč

Memoriál fotografa a horolezce Viléma Heckela a československé expedice Peru 70. Výstavní katalog fotosoutěže věnované památce známého fotografa vyda...

20 Kč

Publikace vydaná k autorovým šedesátinám u příležitosti několika výstav v Praze, Hradci Králové a Liberci (Malá výstavní síň).

50 Kč

Memoriál fotografa a horolezce Viléma Heckela a československé expedice Peru 70. Výstavní katalog fotosoutěže věnované památce známého fotografa vyda...

20 Kč

Memoriál fotografa a horolezce Viléma Heckela a československé expedice Peru 70. Výstavní katalog fotosoutěže věnované památce známého fotografa vyda...

20 Kč

Katalog k výstavě současné slovenské fotografie z roku 1979.

15 Kč

Katalog k výstavě obsahuje výběr Postupových prací do roku 1979 a rozebírá způsob jeho tvorby a hledání souvislostí mezi grafikou a fotografií.

7 Kč