Hlavní obrázek
Home
Tečka
Vzdělávací programy
Vzdělávací programy
Základní informace
 • cena: 50 Kč za osobu (pedagogický doprovod zdarma)
 • programy jsou určeny jak školám, tak zájmovým skupinám
 • náplň uzpůsobujeme na míru dané skupině
 • neváhejte se předem zeptat na průběh a náplň programu, případně nám předem sdělte své představy
 • objednávejte se minimálně týden předem
 • ideální počet účastníků je 10–25
 • v prostorách muzea lze fotografovat pouze bez blesku
 • venkovní programy se konají pouze za pěkného počasí, přesto dbejte na vhodné oblečení
 • programy probíhají pouze od úterý do pátku
Kontakty

Mgr. Iva Kotalíková

telefon: +420 773 752 966

e-mail: iva.kotalikova@muzeumlb.cz

 

Bc. Jana Hajná

telefon: +420 778 482 592
e-mail: jana.hajna@muzeumlb.cz

telefon: +420 778 482 592

e-mail: jana.hajna@muzeumlb.cz

 

 

V případě zájmu nám zavolejte nebo napište. Při objednání programů uvádějte:

 

 • vybraný program
 • termín (datum, hodina)
 • počet a věk dětí
 • kontakt (e-mail, telefon)

 

Sezónní programy

Šaty dělají člověka | 5. 1. – 17. 2. 2023

Workshop k výstavě Heleny Fejkové

Délka trvání: 60 min (MŠ) / 90 min (ZŠ)


Co vše předchází originálnímu kousku oblečení? Kolik práce se skrývá za celou kolekcí? Vymyslet a navrhnout, vybrat vhodný materiál a dekor látky… Vyzkoušejte si s námi vytvořit vlastní kolekci!

 

Oblast: Představivost a fantazie

Výstup: Účastníci rozvíjí svoji tvořivost skrze práci s textilními materiály.

 

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Vv) Výtvarná výchova

Výstup: Účastníci hledají kompromis mezi vlastním tvůrčím záměrem a tvorbou ve skupině na společné téma. Pracují s textilními materiály

 

2. stupeň ZŠ

Oblast: (Vv) Výtvarná výchova
Výstup: Účastníci vybírají a kombinují prostředky pro vlastní osobité vyjádření, ale zároveň hledají konsensus ve skupině na společné tvorbě módní kolekce.

 

 

 

Kámen na kameni (pouze středa a čtvrtek)

Seznámení s horninami – vyvřeliny

Délka trvání: 120 min


Program je zaměřen na představení různých typů hornin v Libereckém kraji a na vyvřelé horniny v okolí Liberce. Ve vnitřních prostorách si představíme hlubinné vyvřeliny (tzv. plutonické horniny), a to především žulu a její vznik. Pak si ukážeme výlevné vyvřeliny, především čedič a melafyr, a vysvětlíme rozdíl mezi nimi. Ve druhé části si děti venku samy pokusí vytvořit vzorky jak z čediče, tak z melafyru. Pokud budou mít geologické štěstí, naleznou olivín či pecku z melafyru. V závěrečné části programu děti vybrousí několik pecek z melafyru a zjistí, jestli mají achát, nebo tzv. kašelong.

 

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Prv) Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody

Výstup: Účastníci se seznámí s geologickou mapou a vyzkouší si, jaké informace z ní mohou vyčíst. Doví se více o regionálních horninách a jejich provázaností s živou přírodou.

 

2. stupeň ZŠ

Oblast: (Př) Přírodopis – neživá příroda
Výstup: Účastníci si připomenou regionální horniny a jejich propojení s živou přírodou. Vyzkouší si práci s geologickou mapou i praktické postupy odběru geologických vzorků.

 

 

 

Radosti a strasti netopýřího roku

Povídání o životě netopýrů spojené se zážitkovou hrou a výtvarnou dílnou

Délka programu: 90 min

 

Chtěli byste blíže nahlédnout do života těchto tajemných tvorů? Zamyslet se nad tím, co dělá netopýra netopýrem a čím se liší od ptáků? Na vlastní kůži si budete moci vyzkoušet, jaké to vlastně je takovým netopýrem být a co všechno musí během roku řešit. Blíže se zaměříme na období roku, ve kterém na program dorazíte.

 

Oblast: Dítě a svět

Výstup: Účastníci si vytvoří povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou, o širším přírodním prostředí, jeho rozmanitosti a proměnách.

 

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Prv) Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody

Výstup: Účastníci chápou vliv střídání ročních období na proměny přírody. Jsou schopni popsat druh vyskytující se v jejich regionu a jeho vztah s ostatními organismy, případně vliv člověka na změny v jeho populacích.

 

2. stupeň ZŠ

Oblast: (Př) Přírodopis – Biologie živočichů

Výstup: Účastníci jsou schopni popsat stavbu těla daného druhu a objasnit způsob jeho života. Umí porovnat vybrané skupiny živočichů mezi sebou a určit jejich rozdíly.

 

 


Snídaně na krmítku

Povídání o dokrmování ptáků na krmítkách spojené s vytvářením lojových koulí

Délka programu: 60 min

 

Nevíte, co to létá na krmítko za ptáčky a čím nejlépe je pohostit, abyste jim neublížili? A kam zmizely ostatní druhy a proč? Přijďte si o tom popovídat do muzea a při té příležitosti jim vytvořit výbornou svačinku. Když budeme mít štěstí, možná někoho zahlédneme i na našem krmítku!

 

Oblast: Dítě a svět

Výstup: Účastníci si vytvoří povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou, o širším přírodním prostředí, jeho rozmanitosti a proměnách.

 

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Prv) Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody

Výstup: Účastníci chápou vliv střídání ročních období na proměny přírody. Poznají vybrané druhy vyskytující se v jejich regionu, jsou schopni porovnat na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech.


 

 

Ptačí příběhy – letem kulturním světem

Interdisciplinární procházka expozicemi muzea spojená s výtvarnou dílnou

Délka programu: 90 min


Víte, kolik máme v muzeu uměleckých předmětů s ptačí tematikou? A o jaké ptačí druhy se jedná? Případně jaký by jejich vyobrazení mohlo mít význam? A jak je vnímáte vy? Na závěr si práci s ptačí symbolikou vyzkoušíte sami.

 

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Vv, Prv, Vl) Výtvarná výchova; Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody

Výstup: Účastníci jsou schopni interpretovat různá vizuálně obrazná vyjádření a zamýšlet se nad jejich obsahem. Uplatňují u toho vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii. Jsou schopni určit jednotlivé živočichy podle atlasů.

 

2. stupeň ZŠ

Oblast: (Vv, Př) Výtvarná výchova; Přírodopis – Biologie živočichů

Výstup: Účastníci jsou schopni vyjádřit vlastní zkušenosti, vjemy a představy. Interpretují umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. Jsou schopni určit jednotlivé živočichy podle atlasů.

 
Stálá nabídka

Hrací stroje

Doprovodný program k interaktivní expozici mechanických hudebních automatů

Délka trvání: 60 min

 

Hra na hudební nástroje vyžaduje hudební nadání, které není dáno každému. Proto se nelze divit opakovaným pokusům sestavit stroj, který by uměl hrát téměř sám. Přijďte do muzea za nejrůznějšími historickými hracími stroji a strojky! Vyzkoušíte si, na jakém principu fungují – a na některé si budete moci i zahrát.

 

Oblast: Dítě a společnost

Výstup: Účastníci rozeznají hudební nástroj od automatofonu, rozdíly mezi nimi si prakticky vyzkouší.

 

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Hv, Prv) Člověk a jeho svět – Lidé a čas

Výstup: Účastníci se seznámí s některými principy fungování hudebních strojů a zjistí, jak to bylo s výrobou automatofonů v minulosti v našem regionu.

 

fotogalerie

 

 

Kde se vzalo muzeum?

Procházka po zákoutích Severočeského muzea

Délka trvání: 60 min

 

Kde se vlastně v Liberci vzalo muzeum? A jak to tu vypadalo v době, kdy se teprve stavělo? Přijďte si prohlédnout muzeum z netradiční perspektivy! Vezmeme to opravdu od podlahy a nakonec vystoupáme až na muzejní věž. A při tom se dozvíte spoustu zajímavostí.

 

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Prv, Vl) Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme

Výstup: Účastníci zjistí, jak se lišil Liberec na přelomu 19. a 20. století od současnosti.

 

2. stupeň ZŠ a SŠ

Oblast: (D, Muv) Člověk a společnost – Dějepis

Výstup: Účastníci si připomenou kulturu a dějiny přelomu 19. a 20. století a propojí si je s tehdejším děním v regionu.

 

fotogalerie

 

 

Postavme (si) muzeum

Venkovní kostýmovaná procházka po okolí Severočeského muzea

Délka trvání: 120 min

 

Jak se takové muzeum vlastně staví? Vraťte se s námi do rušných časů přelomu 19. a 20. století, kdy bylo bohaté průmyslové město Reichenberg centrem německých Čech! Nejen u muzea vládl čilý stavební ruch, město totiž toužilo po náležité reprezentaci ... k čemuž měla přispět i nová budova pro palác múz.

 

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Prv, Vl, Dv) Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme

Výstup: Účastníci zjistí, jak vypadal Liberec na přelomu 19. a 20. století. Vrátí se v čase a na vlastní kůži si vyzkouší, jak stavba muzea probíhala.

 

2. stupeň ZŠ a SŠ

Oblast: (D, Dv, Muv) Člověk a společnost – Dějepis

Výstup: Účastníci se setkají s architekturou historismu a secese, poznají kulturní prostředí přelomu 19. a 20. století v Liberci a zasadí si konkrétní regionální událost (stavbu muzea) do širších souvislostí.

 

fotogalerie

 

 

Jizerky křížem krážem

Doprovodný program k interaktivní přírodovědné expozici Doteky severu + sezónní výtvarná dílna (podzim a zima: odlévání zvířecích stop)

Délka trvání: 90 minut

 

Procházíte se rádi v Jizerských horách? Víte, čím jsou jejich bučiny a rašeliniště jedinečné? Slyšeli jste, že se tu znovu objevil vlk? Přijďte se seznámit s místními druhy zvířat a rostlin a zjistit, jak se navzájem ovlivňují.

 

Oblast: Dítě a svět

Výstup: Účastníci si vytváří povědomí o sounáležitosti s živou a neživou přírodou a zjišťují, že je potřeba ji chránit a pečovat o ni.

 

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Prv, Vl) Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody

Výstup: Účastníci si uvědomují regionální zvláštnosti přírody, umí jednoduchým způsobem posoudit jejich význam, chápou vliv působení člověka na krajinu a životní prostředí.

 

fotogalerie

 

 

Krása a užitek

Doprovodný program k expozici uměleckého řemesla + výtvarná dílna (1.–7. třída ZŠ: malování na sklo, 8. a 9. třída ZŠ: lze i leptání skla, nebo smalty)

Délka trvání: 90 min (1.–7. třída ZŠ) | 120 min (8.–9. třída ZŠ)

 

Projděte se napříč časem a porovnejte, jaká kombinace řemesel, technik a materiálů byla typická pro jednotlivá období. Při výtvarné dílně pak na vlastní kůži zjistíte, kolik zručnosti a času je zapotřebí k vytvoření špičkových uměleckořemeslných předmětů. Program předpokládá, že alespoň několik účastníků bude vybaveno vlastním chytrým telefonem.

 

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Prv, Vl) Člověk a jeho svět – Lidé a čas

Výstup: Účastníci se seznámí s jednotlivými uměleckými řemesly a vlastnostmi a možnostmi zpracování různých materiálů.

 

2. stupeň ZŠ

Oblast: (D) Člověk a společnost – Dějepis

Výstup: Účastníci umí pojmenovat různá řemesla, poznávají zaniklá řemesla a dozví se, jaké měli řemeslníci postavení v jednotlivých dějinných obdobích.

 

fotogalerie

 

 

Konfiskované osudy | od 1. 2. 2022

Inscenovaný doprovodný program k expozici Liberecké fragmenty

Délka trvání: 120 min

 

Problematický konec komplikovaného soužití… Rodová panství německé šlechty, mladý československý stát a nové pořádky. A stále přítomná národnostní otázka. Program nahlíží na vysídlení německého obyvatelstva z pohraničí skrze konfiskované předměty a příběhy jejich původních majitelů.

 

2. stupeň ZŠ

Oblast: (D, Ov) Člověk a společnost

Výstup: Žáci na vlastní kůži zažijí jeden ze silných momentů regionální historie. Společně budeme hledat odpovědi na otázky: Kdo tu dřív bydlel s námi? Jak se stalo, že odešli? Proč tu všechno nechali? V průběhu programu žáci zjišťují, že minulost není černobílá.

 

Oblast: (D, Ov) Člověk a společnost

Výstup: Studenti na vlastní kůži zažijí momenty vedoucí k poválečnému řešení německé otázky. Na základě této zkušenosti zvažují, jakou roli hrají ve vyprávění o minulosti emoci či politický záměr.

 

 

 

Dříve to byl Reichenberg... | od 1. 3. 2022

Doprovodný program k expozici Liberecké fragmenty s vycházkou do centra města

Délka trvání: 120 min

 

Jak vypadalo město pod Ještědem v době, kdy se mu říkalo Reichenberg? V programu se zaměříme na nejvýraznější milníky: počátky osídlení, povýšení na město, překotný rozvoj průmyslové metropole na přelomu 19. a 20. století. Prozkoumáme dochované střípky z minulosti města a následně se vydáme ven zhodnotit jeho dnešní podobu.

 

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Prv, Vl) Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme

Výstup: Účastníci se seznámí s minulostí Liberce a vybraná místa přímo navštíví.

 

2. stupeň ZŠ a SŠ

Oblast: (D) Člověk a společnost – Dějepis

Výstup: Účastníci si propojí proměny Liberce s událostmi z „velkých dějin“. Zjistí, jak vypadalo centrum Liberce dříve, a jeho současnou podobu zdokumentují.

 

S tématem starého Liberce lze ve třídě dále pracovat s pomocí videoseriálu Liberec kontra Reichenberg | Architektura v Liberci doplněných sérií pracovních listů Město jako učebnice.

 

Materiály k seriálu Liberec kontra Reichenberg | Architektura v Liberci
01 Nejstarší domy v Liberci (MŠ, ZŠ I, ZŠ II)
02 Postmoderna v Liberci (ZŠ II)
03 Liberecké tiskárny (MŠ, ZŠ I, ZŠ II)
04 Norimberk v Liberci (MŠ, ZŠ I, ZŠ II)
05 Liebiegovo městečko (MŠ, ZŠ I, ZŠ II)
06 Liberecká náplavka (MŠ, ZŠ I, ZŠ II)
07 Nemocnice (ZŠ II)

 

fotogalerie

 

 

Pacourkův inventář muzejních tvorů

Průzkum muzea s kocourem Pacourkem

Délka trvání: 60 min

 

Přemýšleli jste někdy, jak se exponáti – Pacourkovi upovídaní kamarádi – do muzea vlastně dostali a kdo všechno se o ně v muzeu stará? Pojďte společně prolistovat první stránky Pacourkova inventáře. Dozvíte se, co od exponátů po nocích vyzvěděl náš pohádkový kocouří hlídač… a od každého z nich tam na vás čeká vypečený úkol!

 

Oblast: Dítě a společnost, Dítě a svět

Výstup: Děti se hravou formou seznámí s významem muzea, k čemu je v něm tolik předmětů a co se v něm dá zažít.

 

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Prv, Vl) Člověk a jeho svět – Lidé a čas

Výstup: Žáci si zkonkrétní důvody péče o památky minulosti a zjistí, jakou práci to obnáší i na jaké zajímavosti při tom mohou narazit.

 
Přihláška - vzdělávací programy
Vyberte vzdělávací program *