Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Liberecké fragmenty
Liberecké fragmenty

Komentovaná prohlídka nové expozice ve středu 8. 9. 2021 v 18 hodin

Chcete vědět, jak vznikala nová historická expozice o historii Liberce? Co je nejstarším dokladem lidské činnosti v liberecké kotlině? Chcete poznat neuvěřitelné příběhy, které se skrývají za jednotlivými vystavenými předměty? Přijďte na komentovanou prohlídku expozice Liberecké fragmenty, kterou si pro vás připravil její kurátor Ivan Rous.

Kapitola Zrod města zahrnuje období od pravěku do nástupu průmyslové revoluce. První oddíl je věnován nejstaršímu dokladu lidské činnosti v liberecké kotlině, vrtané kamenné sekerce o stáří cca 5 000 let. Zároveň je zde dán prostor pro uvědomění si, že na katastru Liberce se nacházela Haléřova tvrz, hrad Hamrštejn, hrádek Jezdec a liberecký zámek. V tomto ohledu patří město Liberec mezi výjimečně bohatá města, i když těžiště zájmu i významu leží ve zcela jiných obdobích. Druhý oddíl je věnován udělení městských práv a nejstarším dokladům o používání městského znaku. Symbolem jsou originální vitráže ze staré radnice z počátku 17. století. Třetí oddíl je věnován válkám, epidemiím a pohřebnictví pro uvědomění si tehdejších specifických útrap obyvatel Liberce. Mezi nejcennější exponáty patří benátská mozaika z ruprechtického hřbitova, kůl Anny Vormové či lebka obránce Liberce. Čtvrtý oddíl je nazván „Barevný Liberec“ a ukazuje město nikoliv jako šedou hmotu, ale barevné a výrazně zdobená veřejná prostranství i příbytky lidí. Barvy zde nejsou součástí reklamního smogu, jako je tomu v současnosti, ale jsou součástí estetiky založené většinou na náboženské víře. Poslední dva oddíly jsou věnovány místním řemeslům, z nichž nejdůležitějším bylo soukenictví a starší plátenictví.
Kapitola se zabývá růstem města ve spojení se společenskými změnami a na pozadí průmyslové revoluce, která město zasáhla a z ospalého provinčního městečka vytvořila metropoli severu, jež byla nazývaná i „český Manchester“. Využili jsme metody personifikace města a ve stupňovitých vitrínách představujeme aspekty a artefakty spojené s růstem „městského sebevědomí“ i přetavením městečka na město s elektrickou dráhou, železničním spojením a dalšími atributy moderního světa. Tento oddíl je završen připomínkou sebevědomé Německočeské výstavy 1906.
20. století hraje v dějinách města kruciální roli. A proto bylo rozděleno na „mírovou“ dobu a dobu konfliktů. Mírová doba je symbolizována malým oddílem – přechodem starého světa do nového, kdy moderní společnost cílí na rovnostářství, ale přetrvávají některé pocty ze starých pořádků. Větší část je pak věnována výrobě, a to jak v době první republiky, tak i v poválečných dobách.
Horní patro vestavby expozice je věnováno konfliktům. Jsou zde představeny kruciální artefakty odpovídající jednotlivým konfliktům, kdy oddíl a v něm umístěné exponáty se stávají symbolem těžké doby, utrpení či dokonce smrti. První světová války je zastoupena zmínkou a předměty z obrovského zajateckého tábora, který měl více zajatců než tehdejší Liberec. Následuje zmínka o pokusu zřízení provincie Deutschböhmen a návštěvník je veden přirozeně k období nástupu nacismu a k druhé světové válce. Tu zastupují jak zbytky válečné výroby, tak i osobní předměty Konrada Henleina v kontrastu s vězeňským mundůrem z koncentračního tábora. Poválečnou dobu pak reflektují předměty spojené s Klementem Gottwaldem a rok 1968 je symbolizován prostřílenými kalhoty člověka, který byl sovětskými vojsky sedmkrát postřelen 21. srpna 1968 u liberecké radnice.

 

Kapacita je omezená, proto doporučujeme rezervaci na info@muzeumlb.cz, vstupné je 100 Kč.