Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Vernisáž Milena Nečásková – restaurování
Vernisáž Milena Nečásková – restaurování

Ve středu 8. března v 17 hodin zahájíme výstavu Mileny Nečáskové (nar. 1953), která je respektovanou restaurátorkou nejen závěsných obrazů, ale i fresek, polychromovaných soch a mozaik. V oboru se pohybuje dlouhých 40 let a má za sebou nepřeberné množství práce na předmětech umělecké hodnoty včetně exkluzivních zakázek jako například na  restaurování mozaiky Posledního soudu na chrámu sv. Víta v Praze, gotických a renesančních nástěnných maleb ve Svatováclavské kapli tamtéž nebo část souboru deskových obrazů Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně.Výstava prostřednictvím ukázek z práce Mileny Nečáskové přiblíží některé základní postupy a otázky restaurování. Pomůže tak širší veřejnosti lépe poznat povolání restaurátora, které je často vnímáno jen jako činnost směřující ke konzervaci výtvarných děl a k vylepšení jejich vzhledu.

 

Výstava prostřednictvím ukázek z práce Mileny Nečáskové přiblíží některé základní postupy a otázky restaurování. Pomůže tak širší veřejnosti lépe poznat povolání restaurátora, které je často vnímáno jen jako činnost směřující ke konzervaci výtvarných děl a k vylepšení jejich vzhledu.

 

Nad výstavou převzala záštitu paní Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

 

Pozvánka