Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Doteky severu
Doteky severu

Nově vytvořená expozice s podtitulem Přírodou Jizerských hor a Frýdlantska představuje nejvýznamnější přírodní fenomény českého severu prostřednictvím dioramat.

 

Expozice představuje nejvýznamnější přírodní fenomény českého severu. Ledovcem modelovanou náhorní plošinu Jizerských hor, kde najdeme značné množství rašelinišť s unikátní severskou faunou a flórou.
Severní příkré svahy Jizerských hor, rozčleněné výraznými údolími a pokryté četnými žulovými balvany, bloky a skalami, které rovněž pomáhaly formovat severské ledovce.
Frýdlantský výběžek v severním podhůří Jizerských hor, kde se v pískovnách těží ledovcové sedimenty. Celým územím se proplétá říčka Smědá, která je na několika místech dosud neregulovaná a nabízí jedinečná stanoviště pro řadu druhů živočichů. Po celém výběžku je rozmístěno několik rybníků jako pozůstatek rybníkářského hospodářství v minulosti.

Expozice znázorňuje ledovcem modelovanou náhorní plošinu Jizerských hor, kde najdeme značné množství rašelinišť s unikátní severskou faunou a flórou, nebo severní příkré svahy Jizerských hor, rozčleněné výraznými údolími a pokryté četnými žulovými balvany, bloky a skalami, které rovněž pomáhaly formovat severské ledovce. Další diorama zobrazuje rybník, který využívají ptáci, obojživelníci, vážky i další skupiny hmyzu jako náhradní biotop za zaniklá slepá ramena řek a který prezentuje pozůstatek rybníkářského hospodářství v minulosti ve Frýdlantském výběžku.

 

Výstavní prostory jsou doplněny o několik interaktivních prvků, pomocí nichž lze hravou formou získat dodatečné informace o příslušné problematice nebo pomocí dalších smyslů (sluch, hmat, čich) pocítit atmosféru světa zvířat. Dále zde bude možnost nahlédnout do míst, která standardní expozice ukazuje jen velmi obtížně (například život v půdě).

 

 

Jak vzniká diorama rašeliniště

Jak vzniká diorama skalního masivu