Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Krása + užitek
Krása + užitek

Expozice představuje chronologický vývoj evropského uměleckého řemesla a životního stylu středních a vyšších společenských vrstev od antiky přes středověk až po současnost. Představeny jsou i vlivy orientálních kultur na evropské umělecké řemeslo.

Nevšedně bohatý soubor uměleckých předmětů ze sbírkových fondů skla, keramiky, porcelánu, textilu, tapiserií, nábytku, dřevořezeb, hodin, starých tisků, šperků, ušlechtilých i obecných kovů a dalších oborů nabízí vedle estetického zážitku rovněž zprostředkovanou informaci o proměnách výtvarných slohů v průběhu staletí. Chronologicky uspořádaná expozice provádí návštěvníka pečlivým výběrem užitých předmětů od období starověku, přes středověk, baroko, historizující styly, secesi a modernu až po 20. století.
Hlavním cílem nové expozice je přiblížit návštěvníkům vývoj uměleckého řemesla, využívaných materiálů a jejich technologické zpracování. Více než tisíc vystavených sbírkových předmětů doplňují názorné ukázky materiálů, řemesel a technik přímo v expozici.
Expozice je vybavena interaktivními prvky, které se vztahují k vývoji vybraného a v expozici představeného materiálu, využití různých typů technologií a technik zpracování povrchových úprav atd. Návštěvníci se mohou například dotýkat kopií uměleckých děl nebo si vyzkoušet specializované pracovní postupy. Edukativní prvky také návštěvníkům odkryjí vazby na regionální odborné uměleckoprůmyslové školy a jejich specializované výukové obory, které se na přípravě expozice podílely.

Nevšedně bohatý soubor uměleckých předmětů ze sbírkových fondů skla, keramiky, porcelánu, textilu, tapiserií, nábytku, dřevořezeb, hodin, starých tisků, šperků, ušlechtilých i obecných kovů a dalších oborů nabízí vedle estetického zážitku rovněž zprostředkovanou informaci o proměnách výtvarných slohů v průběhu staletí. Chronologicky uspořádaná expozice provádí návštěvníka pečlivým výběrem užitých předmětů od období starověku přes středověk, baroko, historizující styly, secesi a modernu až po 20. století.

 

Hlavním cílem nové expozice je přiblížit návštěvníkům vývoj uměleckého řemesla, využívaných materiálů a jejich technologické zpracování. Více než tisíc vystavených sbírkových předmětů doplňují názorné ukázky materiálů, řemesel a technik přímo v expozici.

 

Expozice je vybavena interaktivními prvky, které se vztahují k vývoji vybraného a v expozici představeného materiálu, využití různých typů technologií a technik zpracování povrchových úprav atd. Návštěvníci se mohou například dotýkat kopií uměleckých děl nebo si vyzkoušet specializované pracovní postupy. Edukativní prvky také návštěvníkům odkryjí vazby na regionální odborné uměleckoprůmyslové školy a jejich specializované výukové obory, které se na přípravě expozice podílely.