Hlavní obrázek
Sejf

Nově rozšířená část uměleckořemeslných expozic v severním křídle budovy bude prezentovat tzv. studijní depozitáře. Jedná se o málo využívanou formu fyzické prezentace sbírkových předmětů dané podsbírky podle materiálu nebo účelu (sklo, textil, porcelán a keramika, zbraně apod.).

Instalovaný depozitář nesleduje typologický nebo chronologický vývoj, ale prezentuje šíři, rozmanitost a bohatství vybraných podsbírek, které jsou v muzeu kontinuálně budovány od jeho založení v roce 1873.

 

Specifický způsob instalace nabídne možnost ukázat předměty v jiném kontextu než v chronologicky uspořádané expozici uměleckých řemesel a případně je doplnit o podrobnější informace prostřednictvím přístupu do specializované databáze Severočeského muzea.

 

Instalované depozitáře umožní pořádání cílených prohlídkových tras, které mohou být tematicky zaměřené například na dějiny tvarosloví (designu), řemesla, ornamentiky, autorských děl aj.