Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail mapy
Mapa Jáchymovska

Pro lepší poznání tehdejšího systému nucené práce jsme vytvořili ve spolupráci s památníkem Vojna v Příbrami mapu táborů nucené práce na Jáchymovsku, která byla dokončena v roce 2018. V mapě jsou vyznačeny tábory Rovnost, Svornost, Eliáš, Mariánská, Mariánská-Klášter, Vršek, Nikolaj, Bratrství a Ústřední tábor. Mapa zachycuje stav krajiny k  roku 1952 a zároveň jsou zde zobrazeny veškeré známé štoly a síť důlních chodeb na všech úrovních. Důlní díla jsou provedena jako kompilace pro období 1945 až 2000 a půdorysy táborů pro léta 1951 až 1960. Mapa v měřítku 1 : 2 000 má reálných 6 metrů čtverečních a je primárně  určena pro instituce. Pro veřejnost bude zpřístupněna v některé dostupné mapové aplikaci. Cílem bylo vytvořit podklad nebo rámec, kterému mohou být doplněny vzpomínky tehdy vězněných osob. Tábory, tedy místo ubytování vězňů, jsou doplněny i místem práce, tedy podzemními prostory. Mapa je zároveň nejkomplexnější důlní mapou oblasti.

0 Kč
Mapa Jáchymovska

Pro lepší poznání tehdejšího systému nucené práce jsme vytvořili ve spolupráci s památníkem Vojna v Příbrami mapu táborů nucené práce na Jáchymovsku, která byla dokončena v roce 2018. V mapě jsou vyznačeny tábory Rovnost, Svornost, Eliáš, Mariánská, Mariánská-Klášter, Vršek, Nikolaj, Bratrství a Ústřední tábor. Mapa zachycuje stav krajiny k  roku 1952 a zároveň jsou zde zobrazeny veškeré známé štoly a síť důlních chodeb na všech úrovních. Důlní díla jsou provedena jako kompilace pro období 1945 až 2000 a půdorysy táborů pro léta 1951 až 1960. Mapa v měřítku 1 : 2 000 má reálných 6 metrů čtverečních a je primárně  určena pro instituce. Pro veřejnost bude zpřístupněna v některé dostupné mapové aplikaci. Cílem bylo vytvořit podklad nebo rámec, kterému mohou být doplněny vzpomínky tehdy vězněných osob. Tábory, tedy místo ubytování vězňů, jsou doplněny i místem práce, tedy podzemními prostory. Mapa je zároveň nejkomplexnější důlní mapou oblasti.