Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail mapy
Rekonstrukční mapy Jizerských horMap a plánů existuje nepřeberné množství a dělí se podle záměru užití i samotného zpracování. Cílem rekonstrukční a kompilační mapy je ukázat jevy a souvislosti v dané oblasti a prezentovat je kartografickou formou. Pro oblast Jizerských hor jsme vybrali čtyři zajímavé lokality – dvě v České republice a dvě v Polsku – pro které jsme zpracovali od základu zcela nové mapy v měřítku 1 : 4 000.

 

Každá mapa představuje oblast o 12 km2 a vzájemně je vždy pojí stejné téma. Opuštěná horská osada Velká Jizera na polské straně má svůj protějšek v existující české osadě Jizerka a společným tématem je zvláštní vývoj osídlení nejvyšších horských oblastí. Mapa českého Nového Města pod Smrkem a polského Gierczyna pro změnu spojuje hornická minulost.

 

Základem tvorby byl digitální model reliéfu a současné uspořádání správních celků. Následně jsme se snažili rekonstruovat co nejpřesněji již neexistující stavby, cesty, vodní toky, náhony, doly a mnoho dalších, na první pohled skrytých jevů. Z mnoha desítek starých map, ale i z vyprávění pamětníků a z písemných pramenů jsme doplnili mapu o všechny nám známé staré názvy. Rekonstrukční a kompilační mapy se tím tak stávají nejen podkladem pro turistiku, ale i pomyslnou knihou, ve které je možné číst staré příběhy a která podněcuje představivost o dávných dobách. Poslední mapou, vytvořenou v květnu 2018, je oblast Smědavy. Mapy v georeferencovaném formátu pdf jsou ke stažení zde. Všechny uvedené mapy Jizerských hor jsou zároveň doplněny vrstvami geologie a magnetometrie, které slouží pro současný výzkum lokalit Jizerka, Velká Jizera a Štolpich.

 

Ke stažení
Rekonstrukční mapa Jizerky
Rekonstrukční mapa Velké Jizery
Rekonstrukční mapa Nového Města po Smrkem
Rekonstrukční mapa Gierczyna

 

 

Mapy byly vytvořeny v rámci projektu reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000605 „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního bohatství“, který byl financován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020.

0 Kč
Rekonstrukční mapy Jizerských horMap a plánů existuje nepřeberné množství a dělí se podle záměru užití i samotného zpracování. Cílem rekonstrukční a kompilační mapy je ukázat jevy a souvislosti v dané oblasti a prezentovat je kartografickou formou. Pro oblast Jizerských hor jsme vybrali čtyři zajímavé lokality – dvě v České republice a dvě v Polsku – pro které jsme zpracovali od základu zcela nové mapy v měřítku 1 : 4 000.

 

Každá mapa představuje oblast o 12 km2 a vzájemně je vždy pojí stejné téma. Opuštěná horská osada Velká Jizera na polské straně má svůj protějšek v existující české osadě Jizerka a společným tématem je zvláštní vývoj osídlení nejvyšších horských oblastí. Mapa českého Nového Města pod Smrkem a polského Gierczyna pro změnu spojuje hornická minulost.

 

Základem tvorby byl digitální model reliéfu a současné uspořádání správních celků. Následně jsme se snažili rekonstruovat co nejpřesněji již neexistující stavby, cesty, vodní toky, náhony, doly a mnoho dalších, na první pohled skrytých jevů. Z mnoha desítek starých map, ale i z vyprávění pamětníků a z písemných pramenů jsme doplnili mapu o všechny nám známé staré názvy. Rekonstrukční a kompilační mapy se tím tak stávají nejen podkladem pro turistiku, ale i pomyslnou knihou, ve které je možné číst staré příběhy a která podněcuje představivost o dávných dobách. Poslední mapou, vytvořenou v květnu 2018, je oblast Smědavy. Mapy v georeferencovaném formátu pdf jsou ke stažení zde. Všechny uvedené mapy Jizerských hor jsou zároveň doplněny vrstvami geologie a magnetometrie, které slouží pro současný výzkum lokalit Jizerka, Velká Jizera a Štolpich.

 

Ke stažení
Rekonstrukční mapa Jizerky
Rekonstrukční mapa Velké Jizery
Rekonstrukční mapa Nového Města po Smrkem
Rekonstrukční mapa Gierczyna

 

 

Mapy byly vytvořeny v rámci projektu reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000605 „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního bohatství“, který byl financován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020.