Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail publikace
Sborník SM PŘÍRODNÍ VĚDY 36 (2018)

 

Jan Juráček vyhodnotil ve svém příspěvku závislost údolních os vzhledem ke geologickým strukturním prvkům v povodí Honkova potoka východně od Semil. Data, získaná měřením orientace vrstevnatosti a puklin spádnicovým způsobem pomocí geologického kompasu, jsou statisticky zpracována a vyhodnocena.

 

Článek autorského kolektivu z České geologické služby a Severočeského muzea pod vedením Lucie Koucké se zabývá využitím UAV, tedy bezpilotních letounů, zvaných drony, pro monitoring historické i současné nelegální těžby safírů v povodí Jizerky v Jizerských horách.

 

V posledním článku z oborů „kamenných věd“, sepsaného opět kolektivem autorů, tentokrát pod vedením Ivana Rouse ze Severočeského muzea, jsou uvedeny výsledky geofyzikálních měření v prostoru Pytlácké jámy v Jizerských horách. Na jejich základě bylo mimo jiné zjištěno, že Pytlácká jáma má řadu vlastností geologické struktury vulkanického původu označované geology jako maarová diatréma.

 

Další práce spoluautorů Jaroslava Starého a Pavla Voničky, psaná v angličtině, se věnuje výsledkům průzkumu dalších skupin dvoukřídlých v Jizerských horách a přilehlých území, tentokrát čeledí bahnomilkovití a panožnatkovití. Autoři uvádějí ze sledovaného území nálezy celkem 177 druhů, z nichž některé významné jsou zobrazeny na fotografiích z přírody. V krátkém příspěvku shrnuje Zbyněk Havelda výskyt dlouhozobky svízelové, blízké příbuzné lišajům, v severozápadních Čechách v letech 2000–2018.

 

Nejrozsáhlejší prací, počtem stran i svým obsahem, je doslova kolosální dílo děčínských lepidopterologů Jindřicha Černého, Stanislava Rejla a Matěje Wizury o fauně motýlů Českého středohoří v okolí Děčína. Většina údajů pochází z vlastních sběrů či pozorování autorů, část dat byla získána revizí sbírek motýlů v muzeích a také excerpcí literárních údajů. Autoři zde uvádějí údaje celkem k 1 332 druhům motýlů. Článek je také doplněný obrazovými tabulemi s fotografiemi dokladových exemplářů významných druhů, uložených v muzeu v České Lípě.

 

Vydání čísla finančně podpořila Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

150 Kč
Sborník SM PŘÍRODNÍ VĚDY 36 (2018)

 

Jan Juráček vyhodnotil ve svém příspěvku závislost údolních os vzhledem ke geologickým strukturním prvkům v povodí Honkova potoka východně od Semil. Data, získaná měřením orientace vrstevnatosti a puklin spádnicovým způsobem pomocí geologického kompasu, jsou statisticky zpracována a vyhodnocena.

 

Článek autorského kolektivu z České geologické služby a Severočeského muzea pod vedením Lucie Koucké se zabývá využitím UAV, tedy bezpilotních letounů, zvaných drony, pro monitoring historické i současné nelegální těžby safírů v povodí Jizerky v Jizerských horách.

 

V posledním článku z oborů „kamenných věd“, sepsaného opět kolektivem autorů, tentokrát pod vedením Ivana Rouse ze Severočeského muzea, jsou uvedeny výsledky geofyzikálních měření v prostoru Pytlácké jámy v Jizerských horách. Na jejich základě bylo mimo jiné zjištěno, že Pytlácká jáma má řadu vlastností geologické struktury vulkanického původu označované geology jako maarová diatréma.

 

Další práce spoluautorů Jaroslava Starého a Pavla Voničky, psaná v angličtině, se věnuje výsledkům průzkumu dalších skupin dvoukřídlých v Jizerských horách a přilehlých území, tentokrát čeledí bahnomilkovití a panožnatkovití. Autoři uvádějí ze sledovaného území nálezy celkem 177 druhů, z nichž některé významné jsou zobrazeny na fotografiích z přírody. V krátkém příspěvku shrnuje Zbyněk Havelda výskyt dlouhozobky svízelové, blízké příbuzné lišajům, v severozápadních Čechách v letech 2000–2018.

 

Nejrozsáhlejší prací, počtem stran i svým obsahem, je doslova kolosální dílo děčínských lepidopterologů Jindřicha Černého, Stanislava Rejla a Matěje Wizury o fauně motýlů Českého středohoří v okolí Děčína. Většina údajů pochází z vlastních sběrů či pozorování autorů, část dat byla získána revizí sbírek motýlů v muzeích a také excerpcí literárních údajů. Autoři zde uvádějí údaje celkem k 1 332 druhům motýlů. Článek je také doplněný obrazovými tabulemi s fotografiemi dokladových exemplářů významných druhů, uložených v muzeu v České Lípě.

 

Vydání čísla finančně podpořila Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

PARAMETRY
AutorPavel Vonička (ed.)
VydaloSeveročeské muzeum v Liberci
Rok vydání2018
ISBN978-80-87266-32-8
Počet stran264 stran