Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail publikace
Sborník SM PŘÍRODNÍ VĚDY 37 (2019)

 

V roce 2019 vydalo Severočeské muzeum již 37. číslo sborníku Přírodní Vědy. Tentokrát se všechny původní práce věnují výsledkům průzkumů různých skupin hmyzu v severních Čechách, od Labských pískovců až po Jizerské hory.
Nejrozsáhlejší prací, nejen počtem stran, ale i svým obsahem, je shrnutí dlouholetého průzkumu řádu ploštic v Jizerských horách autorů Karla Hradila, Jana Sychry, Pavla Voničky a Jiřího Preislera. Jsou zde uvedeny nálezy 341 druhů, což představuje 39 % fauny ploštic známé z České republiky. Tři druhy jsou zde publikovány z ČR poprvé, pobřežnice Micranthia marginalis, obývající horská rašeliniště, která byla považována v ČR za vyhynulý druh, zde byla znovu nalezena. Třicet tři druhů je zařazeno v červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR.
Další příspěvky se zabývají čeledí lanýžkovití na území Labských pískovců, kutilkou asijskou z řádu blanokřídlí a jejím šířením v severních Čechách nebo se zamýšlejí nad perspektivou přežití a možnosti ochrany stanovišť ohrožených střevlíkovitých brouků na Českolipsku a Liberecku.
Stejně jako v předchozích letech podpořila vydání tohoto čísla Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

V roce 2019 vydalo Severočeské muzeum již 37. číslo sborníku Přírodní Vědy. Tentokrát se všechny původní práce věnují výsledkům průzkumů různých skupin hmyzu v severních Čechách, od Labských pískovců až po Jizerské hory.

 

Nejrozsáhlejší prací, nejen počtem stran, ale i svým obsahem, je shrnutí dlouholetého průzkumu řádu ploštic v Jizerských horách autorů Karla Hradila, Jana Sychry, Pavla Voničky a Jiřího Preislera. Jsou zde uvedeny nálezy 341 druhů, což představuje 39 % fauny ploštic známé z České republiky. Tři druhy jsou zde publikovány z ČR poprvé, pobřežnice Micranthia marginalis, obývající horská rašeliniště, která byla považována v ČR za vyhynulý druh, zde byla znovu nalezena. Třicet tři druhů je zařazeno v červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR.Další příspěvky se zabývají čeledí lanýžkovití na území Labských pískovců, kutilkou asijskou z řádu blanokřídlí a jejím šířením v severních Čechách nebo se zamýšlejí nad perspektivou přežití a možnosti ochrany stanovišť ohrožených střevlíkovitých brouků na Českolipsku a Liberecku.

 

Stejně jako v předchozích letech podpořila vydání tohoto čísla Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

150 Kč
Sborník SM PŘÍRODNÍ VĚDY 37 (2019)

 

V roce 2019 vydalo Severočeské muzeum již 37. číslo sborníku Přírodní Vědy. Tentokrát se všechny původní práce věnují výsledkům průzkumů různých skupin hmyzu v severních Čechách, od Labských pískovců až po Jizerské hory.
Nejrozsáhlejší prací, nejen počtem stran, ale i svým obsahem, je shrnutí dlouholetého průzkumu řádu ploštic v Jizerských horách autorů Karla Hradila, Jana Sychry, Pavla Voničky a Jiřího Preislera. Jsou zde uvedeny nálezy 341 druhů, což představuje 39 % fauny ploštic známé z České republiky. Tři druhy jsou zde publikovány z ČR poprvé, pobřežnice Micranthia marginalis, obývající horská rašeliniště, která byla považována v ČR za vyhynulý druh, zde byla znovu nalezena. Třicet tři druhů je zařazeno v červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR.
Další příspěvky se zabývají čeledí lanýžkovití na území Labských pískovců, kutilkou asijskou z řádu blanokřídlí a jejím šířením v severních Čechách nebo se zamýšlejí nad perspektivou přežití a možnosti ochrany stanovišť ohrožených střevlíkovitých brouků na Českolipsku a Liberecku.
Stejně jako v předchozích letech podpořila vydání tohoto čísla Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

V roce 2019 vydalo Severočeské muzeum již 37. číslo sborníku Přírodní Vědy. Tentokrát se všechny původní práce věnují výsledkům průzkumů různých skupin hmyzu v severních Čechách, od Labských pískovců až po Jizerské hory.

 

Nejrozsáhlejší prací, nejen počtem stran, ale i svým obsahem, je shrnutí dlouholetého průzkumu řádu ploštic v Jizerských horách autorů Karla Hradila, Jana Sychry, Pavla Voničky a Jiřího Preislera. Jsou zde uvedeny nálezy 341 druhů, což představuje 39 % fauny ploštic známé z České republiky. Tři druhy jsou zde publikovány z ČR poprvé, pobřežnice Micranthia marginalis, obývající horská rašeliniště, která byla považována v ČR za vyhynulý druh, zde byla znovu nalezena. Třicet tři druhů je zařazeno v červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR.Další příspěvky se zabývají čeledí lanýžkovití na území Labských pískovců, kutilkou asijskou z řádu blanokřídlí a jejím šířením v severních Čechách nebo se zamýšlejí nad perspektivou přežití a možnosti ochrany stanovišť ohrožených střevlíkovitých brouků na Českolipsku a Liberecku.

 

Stejně jako v předchozích letech podpořila vydání tohoto čísla Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

PARAMETRY
AutorPavel Vonička (ed.)
VydaloSeveročeské muzeum v Liberci
Rok vydání2019
ISBN978-80-87266-38-0
Počet stran287