Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Milena Nečásková – restaurování
Milena Nečásková – restaurování
09.03.2023 – 28.05.2023

 

Další připravovaným výstavním počinem je výstava Milena Nečásková / Restaurování, která bude zahájena na začátku března. Milena Nečásková (nar. 1953) je respektovanou  restaurátorkou nejen závěsných obrazů, ale i fresek, polychromovaných soch a mozaik. V oboru se pohybuje dlouhých 40 let a má za sebou nepřeberné množství práce na předmětech umělecké hodnoty včetně exkluzivních zakázek jako například na  restaurování mozaiky Posledního soudu na chrámu sv. Víta v Praze, gotických a renesančních nástěnných maleb ve Svatováclavské kapli tamtéž nebo část souboru deskových obrazů Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně.
Výstava prostřednictvím ukázek z práce Mileny Nečáskové přiblíží některé základní postupy a otázky restaurování. Pomůže tak širší veřejnosti lépe poznat povolání restaurátora, které je často vnímáno jen jako činnost směřující ke konzervaci výtvarných děl a k vylepšení jejich vzhledu.

Milena Nečásková (nar. 1953) je respektovanou  restaurátorkou nejen závěsných obrazů, ale i fresek, polychromovaných soch a mozaik. V oboru se pohybuje dlouhých 40 let a má za sebou nepřeberné množství práce na předmětech umělecké hodnoty včetně exkluzivních zakázek jako například na restaurování mozaiky Posledního soudu na chrámu sv. Víta v Praze, gotických a renesančních nástěnných maleb ve Svatováclavské kapli tamtéž nebo část souboru deskových obrazů Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně.

Výstava prostřednictvím ukázek z práce Mileny Nečáskové přiblíží některé základní postupy a otázky restaurování. Pomůže tak širší veřejnosti lépe poznat povolání restaurátora, které je často vnímáno jen jako činnost směřující ke konzervaci výtvarných děl a k vylepšení jejich vzhledu.

 

Nad výstavou převzala záštitu paní Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

 

 

Pozvánka

Rozhovor s Milenou Nečáskovou (Mozaika, 7:10–7:16, lze přehrát pouze do 18. 4. 2023)

O mistrovství rukou současných i dávných (o výstavě na ČRO Vltava, 10:10, lze přehrát pouze do 18. 4. 2023)

KapičkaMarkéta Kroupová
Kurátor