Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail vzdělávacího programu
Jizerky křížem krážem
Popis projektu
Doprovodný program k interaktivní přírodovědné expozici + sezónní výtvarná dílna | MŠ a ZŠ I | 90 min
Procházíte se rádi v Jizerských horách? Víte, čím jsou jejich bučiny a rašeliniště jedinečné? Slyšeli jste, že se tu znovu objevil vlk? Přijďte se seznámit s místními druhy zvířat a rostlin a zjistit, jak se navzájem ovlivňují.

Oblast: Dítě a svět
Výstup: Účastníci si vytváří povědomí o sounáležitosti s živou a neživou přírodou a zjišťují, že je potřeba ji chránit a pečovat o ni.

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Prv, Vl) Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody
Výstup: Účastníci si uvědomují regionální zvláštnosti přírody, umí jednoduchým způsobem posoudit jejich význam, chápou vliv působení člověka na krajinu a životní prostředí.

fotogalerie
Objednávkový formulář