Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail vzdělávacího programu
Výprava za ptačími hlasy aneb namaluj, co slyšíš
11.04.2023 – 30.06.2023
Popis programu
Procházka po okolí muzea (za pěkného počasí) spojená s výtvarnou dílnou | ZŠ | 90 min
Slyšeli jste někdy něco o zvukomalbě? Víte, že ji umí i ptáci? Půjčíme si diktafony a půjdeme nějakou ulovit. Zkusíme si, jak na nás zvuky přírody působí, co v nás vzbuzují, a řekneme si proč. Na závěr si sami zažijeme, jaké to je malovat zvuk.
1. stupeň ZŠ (5. třída)

Oblast: (Vc, Prv, Vl) Výtvarná výchova; Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody
Výstup: Účastníci jsou schopni interpretovat různá, vizuálně obrazná vyjádření a zamýšlet se nad jejich obsahem. Uplatňují u toho vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii. Účastníci chápou vliv střídání ročních období na proměny přírody. Poznají vybrané druhy vyskytující se v jejich regionu, jsou schopni porovnat na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech.

2. stupeň ZŠ

Oblast: (Vv, Prv, Vl) Výtvarná výchova; Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody
Výstup: Účastníci jsou schopni vyjádřit vlastní zkušenosti, vjemy a představy. Interpretují umělecká, vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. Naučí se odvodit na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí.

Objednávkový formulář