Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail souboru fotografií
Soutěžní návrhy Friedricha Ohmanna na budovu muzea
Soutěžní návrhy Friedricha Ohmanna na budovu Severočeského muzea v Liberci z roku 1896. Prováděcí projekt byl výrazně přepracován, ale základní dispozice muzea zůstala zachována. Ohmannův projekt vyhrál v bohaté konkurenci svoji originalitou. Jako jediný situoval hlavní vstup na nároží tehdejších ulic císaře Josefa II. (dnešní Masarykovy) a Radeckého (dnešní Vítězné) nebo začlenil do muzea přesnou kopii libereckého tkalcovského domu, protože tou dobou v Liberci tyto krásné historické domy z konce 18. století zanikaly.