Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail souboru fotografií
Zrestaurované historické fotografie
Do tříletého projektu Modernizace hlavní budovy Severočeského muzea v Liberci – 3. etapa, probíhajícího v letech 2019–2022, bylo vybráno 900 ks sbírkových předmětů, převážně fotografií, sbírku ovšem tvoří i jiné reprodukční techniky. V restaurovaném souboru místopisného charakteru (cca 750 kusů) jsou zahrnuty snímky ze starší liberecké tvorby, zastupují je mj. významné liberecké fotoateliéry či fotografové z 19. a z počátku 20. století (W. F. Jantsch, J. Hoffmann, F. Stracke a W. König, R. Ginzel, G. Lahn) a autoři neznámí. Dalších cca 150 kusů motivicky odráží politické naladění během druhé světové války, jde především o soubory fotografií z tzv. německé nacistické propagandy (oficiální portréty pohlavárů, momentky, slavnosti a smuteční obřady).