Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Jan Virt
Kapička
Mgr. Jan Virt
kurátor
Oddělení
Uměleckohistorické oddělení
Kontaktní údaje
778 735 974
jan.virtmuzeumlb.cz
Vzdělání
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci, bakalářský studijní obor Kulturněhistorická a muzeologická studia, bakalářská práce Časopis Od Ještěda k Troskám v letech 1924–1929; magisterský obor Historická studia, diplomová práce Regionální témata v periodiku Mittheilungen des Nordböhmischen Gewerbemuseums (1883–1913)
Granty
  • Corona senum filii filiorum. Kázání k 50. výročí svatby manželů Kittelových (1777) (interní grantová soutěž FP TUL č. 124/2009).
  • Narativita Liberce (studentská grantová soutěž FP TUL č. 6/2015).

Publikační činnost
Kolektiv autorů. Corona senum filii filiorum. Kázání k 50. výročí svatby manželů Kittelových (1777). Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2009.