Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Kristýna Rossmannová
Kapička
Mgr. Kristýna Rossmannová
kurátor (nyní MD)
Oddělení
Uměleckohistorické oddělení
Kontaktní údaje
770 127 548
kristyna.rossmannovamuzeumlb.cz
O mně
V Severočeském muzeu pracuji od roku 2017.
Vzdělání
 • Sdružená uměnovědná studia, FF MU v Brně
 • Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči, FF MU v Brně
 • Dějiny a teorie designu a nových médií, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • École Nationale Supérieure Des Arts Décoratifs, Paříž, Socrates/Erasmus
 • Kurátor a kritik designu a intermédií, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 

Odborná praxe:
Muzeum hlavního města Prahy, kurátorka uměleckých sbírek
Nakladatelství Zlatý řez, redaktorka
Národní památkový ústav Praha
Designcentrum ČR Praha


Oborová specializace
Umělecký průmysl v Evropě mezi válkami, světové mezinárodní výstavy 20. a 30. let 20. století, dějiny a teorie designu, kritika současného designu

Granty
 • Umění, architektura, design a národní identita, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (VŠUP 2012–2015)
 • Grant VŠUP v rámci doktorského studia, 2010 a 2011

Výstavy
 • Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha, 20. listopadu 2015 – 7. února 2016 (spolukurátorka)
 • Pražské rokoko. Kulturní a společenský život v Praze 1740-1791, Clam-Gallasův palác Praha, 16. listopadu 2011 - 22. ledna 2012, Muzeum hlavního města Prahy, Archiv hlavního města Prahy (spolukurátorka)
 • Husákovo 3+1: bytová kultura 70. let, Galerie VŠUP v Praze, 2. - 24. října 2007 (v rámci Designbloku ’07), VŠUP (spolukurátorka)

Konference
Dějiny umění v rozšířeném poli (spolupořadatelka), sekce: Česká/československá reprezentace na světových výstavách, uměleckých přehlídkách a veletrzích ve 20. století (projekt financovaný VŠUP v rámci soutěže na podporu projektů Specifického vysokoškolského výzkumu, 2011)
Přednášková činnost
 • Seminář k dějinám designu 30. let, VŠUP v Praze
 • Podoby designu, VŠEM v Praze
 • Art deco design, VŠUP v Praze
 • Seminář k metodologii umělecké kritiky, VŠUP v Praze
 • Dějiny a teorie designu II. – cyklus přednášek, FUA TUL Liberec
 • Průmyslové výtvarnictví – cyklus přednášek, Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická Liberec
Publikační činnost
 • Obchodní propagace a státní propaganda. Reklamní etika versus ideologická manipulace na Světové výstavě v Paříži v roce 1937. In: Milena Bartlová a kol., Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní a národní identity. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2017, s. 126–135. ISBN 978-80-87989-23-4.
 • Poeticky, kriticky a konceptuálně: O ateliéru D2. In: Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Jitka Ressová (eds.), Zlínská umprumka (1959–2011). Od průmyslového výtvarnictví po design. VŠUP, 2013, s. 52–55. ISBN 978-80-86863-65-8.
 • Otakar Novotný a československý pavilon, s R. Sedlákovou. In: Veronika Wolf (ed.), Československý pavilon v Benátkách. Národní galerie v Praze, 2013, s. 9. ISBN 978-80-7035-530-5.
 • Československá reprezentace na světové výstavě dekorativních umění 1925 v Paříži. In: AD AKTA 2. KDUE/VŠUP/2008/2011. VŠUP, 2011, s. 56–79. ISBN 978-80-86863-57-3.
 • Rokoko v umění. In: Jaroslava Mendelová, Pavla Státníková (eds.). Pražské rokoko. Kulturní a společenský život v Praze 1740-1791. Archiv hlavního města Prahy, 2011, s. 80–96. ISBN 978-80-86852-37-9 (Archiv hl. m. Prahy), ISBN 978-80-87271-42-1 (Scriptorium).
 • Z čeho jsme pili a jedli v 70. letech. Rozhovor s Václavem Zajícem o navrhování a výrobě užitkového skla. In: L. Hubatová Vacková, C. Říha (eds.). Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let. VŠUP, 2007, s. 153–163. ISBN 80-86863-21-2.
 • Historie domu, kde se řemeslo dědilo po generace, s. 9-27, Jiří Harcuba – portrétista, pedagog a milovník filosofie, s. 61-67, Otevřená budoucnost domu č. p. 73, s. 71-72, in: Kristýna Rossmannová (ed.), Jinovatka na peřině. Harrachovské kořeny Jiřího Harcuby, Severočeské muzeum v Liberci, 2020, ISBN 978-80-87266-37-3.
 • Památník Jiřího Harcuby v Harrachově – Novém Světě, in: Sborník Severočeského muzea Acta Musei Bohemiae Borealis Historia 18-19, Severočeské muzeum v Liberci, 2019, ISBN 978-80-87266-34-2, s. 260-269.

Další aktivity

Komentovaná exkurze pro zahraniční architekty v rámci konference EFAP/Urbanity twenty years later pro Centre for Central European Architecture a ČKA, 2009

 

Komentované prohlídky pro veřejnost v Památníku Jiřího Harcuby v Harrachově