Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Petra Šťovíčková
Kapička
Mgr. Petra Šťovíčková
kurátor, historik umění
Oddělení
Uměleckohistorické oddělení
Kontaktní údaje
778 735 973
petra.stovickovamuzeumlb.cz
Články

V letech 1957–1990 pracoval jako kurátor sbírky starých tisků v Severočeském muzeu prof. PhDr. Bohu...

Šipka
Publikační činnost
 • Kristiánov (Liberec V) - vznik zahradního města na konci 18. století. (Bakalářská práce na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, katedra historie) Ústí nad Labem, 1999.
 • Liberečtí stavitelé přelomu 18. a 19. století ve světle písemných pramenů. (Diplomová práce na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, katedra historie) Ústí nad Labem, 2002.
 • Stavební činnost Johanna Josefa Kuntze na konci 18. století. In: Sborník Severočeského muzea v Liberci, Historia, 12, 2002, s. 4–12.
 • 120leté divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Véčko, časopis Libereckého kraje. Liberec, 2003.
 • Dvě pamětní listiny libereckého divadla. Véčko, časopis Libereckého kraje. Liberec, 2003.
 • Arnoltové, liberečtí zedničtí mistři na přelomu 18. a 19. století ve světle archivních pramenů. In: Sborník Severočeského muzea v Liberci, Historia, 13, 2004, s. 28–41.
 • "Christians-stadt" – projekt zahradního města na konci 18. století. In: Sborník Severočeského muzea v Liberci, Historia, 14, 2005, s. 22–33.
 • Liberecký měšťanský dům na přelomu 18. a 19. století. In: Ročenka liberecké architektury, Liberec, 2006.
 • Kristiánov – vznik V. liberecké městské čtvrti. In: Ročenka liberecké architektury, Liberec, 2007.
 • Fridrich Bernhard Werner ve sbírkách Severočeského muzea. In: Sborník Severočeského muzea v Liberci, Historia, 15, 2008, s. 74–77.
 • Měnící se podoba tří libereckých pozdně barokních měšťanských domů, zachycená na dobových stavebních plánech. In: Sborník Severočeského muzea v Liberci, Historia, 17, 2012, s. 57–70.
 • Půvab květů historie. katalog k 140 výročí Severočeského muzea, část: fondy Staré tisky, keramika, porcelán, kachle. Liberec: Severočeské muzeum, 2014.
 • Rekonstrukce osobní knihovny Jana a Bohuslava Strialia na základě souboru knih ze sbírek Severočeského muzea v Liberci. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie = Acta Musei Nationalis Pragae. Series C - Historia litterarum Praha : Národní muzeum, 59, č. 1–2 (2014), s. 5–12.
 • Soudobé umělecké řemeslo v podání profesionálů i milovníků umění. 1906: německočeská výstava Liberec = deutschböhmische Ausstellung Reichenberg, (Habánová, Anna, ed.) Liberec: Oblastní galerie Liberec, 2016, s. 240–243.
Granty
 • projekt Interní grantové agentury UJEP, Být měšťanem. Městské subpopulace, kultura a sociální vazby od počátku novověku do 19. století (spoluřešitel, 2013–2015).
 • Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica (VISK 6, MK ČR, 2014–2017).
Další aktivity
Členství v Knihovnické komisi AMG a v České archivní společnosti