Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Petr Brestovanský
Kapička
Mgr. Petr Brestovanský
vedoucí oddělení, kurátor, archeolog
Oddělení
Archeologické oddělení
Kontaktní údaje
739 219 929
petr.brestovanskymuzeumlb.cz
O mně
Narodil jsem se v roce 1969, v Severočeské muzeu pracuji od roku 1994.
Vzdělání

2007–2009     Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (magisterské studium, obor archeologie pravěká a raně středověká)

1996–1999     Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (bakalářské studium, obor archeologie pravěká a raně středověká)

1984–1988     Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec


Oborová specializace
 • investiční akce – příprava rozpočtů, realizace expozic, příprava libret a scénářů expozic
 • příprava smluv včetně kalkulace nákladů
 • pravěká, středověká a novověká archeologie (sídliště z mladšího neolitu, pohřebiště z pozdní doby bronzové, středověké a renesanční kachle, sedmiletá válka, hornictví, I. světová válka, novověké devocionálie)
 • prezentace, ochrana a prezentace památek
 • mezioborová spolupráce (stavaři a archeologie)

Zaměstnání
2011–dosud vedoucí Historického a etnografického oddělení a vedoucí archeologického pracoviště Severočeského muzea
1999–2011 archeolog Severočeského muzea
1996 terénní technik pro Landesamt für Archäologie Dresden (dokumentace výzkumů v lokalitách Leipzig-Augustusplatz, Crimmitschau, Reichenbach)
1994–1998 terénní technik archeologického pracoviště Severočeského muzea

2011–dosud vedoucí Historického a etnografického oddělení a vedoucí archeologického pracoviště Severočeského muzea

1999–2011 archeolog Severočeského muzea1996 terénní technik pro Landesamt für Archäologie Dresden
(dokumentace výzkumů v lokalitách Leipzig-Augustusplatz, Crimmitschau, Reichenbach)

1994–1998 terénní technik archeologického pracoviště Severočeského muzea


Výstavy
 • Život a smrt v pravěku (Severočeské muzeum, 2015)
 • Život a smrt v době kamenné a bronzové (Brána Trojzemí v Hrádku nad Nisou, 2013)
 • část archeologické expozice v nové expozici Městského muzea Frýdlant Špitálek (od 1. 6. 2012)
 • Vampýr Tobiáš, putování prostorem a časem (Brána Trojzemí v Hrádku nad Nisou, 2012–2013)
 • Znovunalezená minulost (Brána Trojzemí v Hrádku nad Nisou, 2011)
 • Stavaři a archeologie (galerie NACH na ČVUT v Praze, 2008)
 • Archeologické nálezy z Příšovic (Severočeské muzeum, 2006)
 • Průmysl na Liberecku od a až po železo (ve spolupráci s I. Rousem, Severočeské muzeum, 2002)
 • Tiché svědectví archeologických pramenů (Severočeské muzeum, 2000)
 • část expozice s archeologickými nálezy, převážně z hradu Návarova, v Národopisné expozici v největší roubené stavbě Železného Brodu zvané Běliště čp. 57 (1998)
Členství v odborných komisích a organizacích
 • Archeologická komise Libereckého kraje (od roku 2006)
 • Krajská archeologická komise (od roku 2009)
 • Komise pro městskou památkovou zónu v Hrádku nad Nisou (od roku 2013)
 • Pracovní skupina pro regeneraci městské památkové zóny města Liberce (od roku 2016)
Ocenění
 • užší nominace na osobnost Liberecka (2006)
 • udělení čestné plakety Františka Palackého za objev a záchranu unikátních archeologických nalezišť v Příšovicích od českého vlasteneckého spolku Svatobor při příležitosti 145. výročí jeho založení (2007)
Výzkumy
 • I/14 Kunratice- Jablonec n.N., záchranný archeologický výzkum (hroby z napoleonského období, 2016)
 • Obnova areálu zámku Svijany, zámecké kaple, instalace unikátní sbírky z doby bronzové (2015)
 • Osečná – kanalizace a ČOV, 1. etapa (výzkum středověkého a novověkého hřbitova, 2014)
 • „Jeřmanská skála“ v k.ú. Rozstání pod Ještědem (neolitická dílna, 2013)
 • ZV středověkého a novověkého hřbitova u kostela Sv. Antonína Velikého v Liberci (2013)
 • ZV středověkého a novověkého pohřebního areálu v Raspenavě (největšího na Frýdlantsku, 2012–2013)
 • ZV sídliště z mladší doby bronzové ve Svijanech (2012)
 • ZV v místech pohřebiště bývalého špitálu ze sedmileté války na Nerudově náměstí v Liberci (2011)
 • ZV při akci „Městské muzeum Frýdlant-rekonstrukce objektu č.p. 176, k.ú. Frýdlant“ (2011)
 • ZV při akci „Regenerace náměstí T.G. Masaryka ve Frýdlantu“ (2010)
 • ZV při akci „Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“ (2009–2010)
 • ZV v kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou (2008)
 • Výzkum sídliště z období kultury s vypíchanou keramikou v Příšovicích (2007)
 • Výzkum žárového pohřebiště z pozdní doby bronzové v Příšovicích (2005–2007)
 • ZV novověkého hřbitova u kostela sv. Anny v Jablonci nad Nisou (2005)
 • ZV polykulturního sídliště na parcele 95/1 v Příšovicích (2005)
 • ZV novověkého hřbitova u kostela sv. Jakuba v Železném Brodě (2005)
 • Výzkum novověké sklárny v Bedřichově (společně s M. Starou, 2000–2004)
 • ZV části pohřebiště bývalého lazaretu na Nerudově náměstí v Liberci (2003)
 • ZV polykulturního sídliště na st. p. č. 55 v Příšovicích (2003)
 • ZV části sídlištního objektu kultury s vypíchanou keramikou na parcele 284/7 v Příšovicích (2003)
 • ZV rajského dvora v klášteře v Hejnicích (2002)
 • ZV objektu ze 16. století u č. p. 21 v obci Frýdštejn (2000)
Publikační činnost
Odborné články (výběr)
 • Zjišťovací sondáž na hradě Návarov z roku 1994. In: CB 5, Praha, 1996, s. 93–100.
 • Kachle Libereckého kraje. In: Archeologie Libereckého kraje č. 1, Liberec, 1998, s. 97–145.
 • Převoz částí rakví z krypty kostela sv. Jana Nepomuckého na Poušti do Severočeského muzea v Liberci dne 22. 10. 1996. In: Archeologie Libereckého kraje č.1 , Liberec, 1998, s. 175.
 • Nálezy z prostoru bývalé židovské synagogy v Liberci. In: Archeologie Libereckého kraje č. 1, Liberec, 1998, s. 184.
 • BRESTOVANSKÝ, Petr, STARÁ, Marcela. Historie archeologického bádání v Libereckém kraji. In: Archeologie Libereckého kraje č. 1, Liberec, 1998, s. 4–12.
 • BRESTOVANSKÝ, Petr, STARÁ, Marcela. Nástin osídlení Libereckého kraje. In: Archeologie Libereckého kraje č. 1, Liberec, 1998, s. 13–32.
 • BRESTOVANSKÝ, Petr, STARÁ, Marcela. Archeologické objevy z městského hřbitova u kostela sv. Antonína Velikého v Liberci. In: Archeologie Libereckého kraje č. 1, Liberec, 1998, s. 46–56.
 • BRESTOVANSKÝ, Petr, STARÁ, Marcela. Nález dřevěného vodovodního potrubí na Nerudově náměstí v Liberci v září 1996. In: Archeologie Libereckého kraje č. 1, Liberec, 1998, s. 180–182.
 • BRESTOVANSKÝ, Petr, KAŠIČKOVÁ, Šárka, MCELHINNEY, Eugene. Department of Archeology in the North Bohemian Museum on the Internet. In: Archeologie Libereckého kraje č. 1, Liberec, 1998, s. 151-152.
 • BRESTOVANSKÝ, Petr, KOUBEK, Vladimír. K historii první liberecké synagogy. Liberec, 2000.
 • Příšovice, aneb postupný zánik významné archeologické lokality na severu Čech (stav ke 25. 2. 2008), In: Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku. Liberec, 2008.
 • Žárové pohřebiště z pozdní doby bronzové v poloze „Na Cecilce“, k. ú. Příšovice (Liberecký kraj). In: Archeologie a stavaři, ČVUT Praha, 2008, s. 71–81.
 • Dílenské sídliště z mladší doby kamenné, kultury vypíchané keramiky, k. ú. Příšovice (Liberecký kraj). In: Archeologie a stavaři, ČVUT Praha, 2008, s. 81–89.
 • Dlouhé domy, hliníky, dílenský a pracovní prostor ve vesnici z mladší doby kamenné v Příšovicích (Liberecký kraj). In: Stavaři a archeologie z pohledu územního plánu, ČVUT Praha, 2010, s. 79–104.
 • Sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Příšovicích se zvláštním zřetelem na broušenou industrii. In: PRAEHISTORICA XXX FFUK Praha, 2011.
 • Archeologické objevy v Hrádku nad Nisou. In: Znovunalezená minulost, Brána Trojzemí Hrádek nad Nisou, 2011, s. 33–58.
 • Devocionálie 17.- 19. století v Čechách. In: Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku, Liberec, 2013, s. 123–134.
Populárně-vědecké články
 • Archeologické objevy z bývalého hřbitova v Liberci. In: Kóta 0428, listopad–prosinec 1996, 1997, s. 53–55.
 • Kachle (Poklady ze severu Čech I). In: Jizerská kóta, jaro-léto 1997, 1997, s. 50–56.
 • Brestovanský, P. – Stará, M. Pravěké osídlení Frýdlantska. In: Frýdlantsko – minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor, Liberec, 2002, s. 34–35.