Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Michaela Šolcová (Bradáčová)
Kapička
Mgr. Michaela Šolcová (Bradáčová)
archeolog (nyní MD)
Oddělení
Archeologické oddělení
Kontaktní údaje
734 253 736
michaela.bradacovamuzeumlb.cz
O mně
Narodila jsem se v roce 1981.
Vzdělání

Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obor historie – klasická archeologie)

Zaměstnání
terénní technik

Oborová specializace
Urbánní historie raného novověku (15.–18. století), římské sarkofágy z období římského císařství, archeologie středověku a raného novověku

Granty
  • Restaurování a konzervace textilií ze hřbitova ve Vratislavicích nad Nisou a hrobových usní a textilií z krypty u sv. Antonína Velikého v Liberci

Zájmy
historie, archeologie, genealogie, dějiny umění, skaut
Publikační činnost
Františkánský klášter v 18. století v knihách příjmů a výdajů. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 19, 2006, s. 121–133.
Bradáčová, M. (rec.): Catalano, A. Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch
z Harrachu (1598–1667) a protireformace v Čechách. Praha, 2008. In: Z Českého
ráje a Podkrkonoší, 22, 2009, s. 317–318.
Poddanské město Turnov a vojsko v druhé polovině 17. století. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší, 24, 2011, s. 13–31.
Nerudovo náměstí a sedmiletá válka. In: Ročenka liberecké architektury 7, 2011, s. 6–7.
Bradáčová, M. (rec.): Prostředník, J., Šída, P. Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří. Turnov, 2010. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší, 25, 2012, s.353–354.
  • Františkánský klášter v 18. století v knihách příjmů a výdajů. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 19, 2006, s. 121–133.
  • Bradáčová, M. (rec.): Catalano, A. Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěchz Harrachu (1598–1667) a protireformace v Čechách. Praha, 2008. In: Z Českéhoráje a Podkrkonoší, 22, 2009, s. 317–318.
  • Poddanské město Turnov a vojsko v druhé polovině 17. století. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší, 24, 2011, s. 13–31.
  • Nerudovo náměstí a sedmiletá válka. In: Ročenka liberecké architektury 7, 2011, s. 6–7.
  • Bradáčová, M. (rec.): Prostředník, J., Šída, P. Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří. Turnov, 2010. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší, 25, 2012, s.353–354.
Přednášková činnost
  • Nejnovější archeologické objevy v Libereckém kraji (2012)
  • Města libereckého kraje a válka v 17. a 18. století (2013)