Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Martin Pudil
Kapička
Mgr. Martin Pudil
zoolog, vedoucí oddělení, kurátor
Oddělení
Oddělení muzejní pedagogiky
Kontaktní údaje
734 755 791
martin.pudilmuzeumlb.cz
O mně
Vystudoval jsem obor zoologie obratlovců na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Oborová specializace
Ekologie obratlovců, zejména ptáků; monitoring, výzkum a ochrana horských druhů ptáků (zejména tetřívka obecného a sýce rousného), kroužkování ptáků

Výzkumné projekty
  • CES (Constant effort sites) – výzkum populační dynamiky ptáků pomocí odchytů za konstantních podmínek (celoevropský projekt)
  • Monitoring vývoje početnosti tetřívka obecného v Jizerských horách (s ČSO, AOPK ČR  a Lesy ČR)
  • Hnízdní mapování ptáků regionu

Výstavy
Sexualita živočichů aneb jaro – lásky čas (Severočeské muzeum, 2003)
Jídelníček zvířat (Severočeské muzeum, 2007)
Biologické invaze (Severočeské muzeum, 2010)
Když ptáčka lapají... (Severočeské muzeum, 2016)

Další aktivity
Členství v redakční radě časopisů Sylvia, Sborník Severočeského muzea – přír. vědy; členství v mezinárodní skupině pro výzkum a záchranu bramborníčka hnědého Whinchat group
Publikační činnost (výběr)
  • Pudil M. 2001: Hnízdní biologie bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra). Sylvia 37: 133-140.
  • Exnerová A., P. Štys, A. Krištín, M. Pudil 2003: Birds as predators of true bugs (Heteroptera) in different habitats. Biologia 58: 253-264.
  • Flousek J., T. Zajac, M. Kutal, M. Žuczkowski, A. Palucki, M. Pudil & P. Kafka 2014: Velké šelmy (Carnivora) v Krkonoších, Jizerských horách, Górach Stołowych a na Broumovsku (Česká republika, Polsko) – minulost a přítomnost. Opera Corcontica 51: 37-59.
  • Pudil M. & A. Exnerová 2015: Diet and foraging behaviour of the Whinchat (Saxicola rubetra). Living on the edge of extinction in Europe. 1st Europian Whinchat Symposium. Helmbrechts.
kapitoly v knihách:
Cepák J. a kol. Atlas migrace ptáků ČR a SR. Aventinum, Praha, 2008.
Karpaš R. a kol.Jizerské hory. O rašeliništích, květeně a zvířeně. Nakladatelství RK Liberec, 2013.
Klvaňová a kol. Kam za ptáky v České republice. Grada, Praha, 2016.