Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Pavel Vonička
Kapička
Ing. Pavel Vonička
kurátor, entomolog, vedoucí oddělení
Oddělení
Přírodovědné oddělení
Kontaktní údaje
721 212 352
pavel.vonickamuzeumlb.cz
O mně
Narodil jsem se v roce 1963. V letech 1983–1987 jsem studoval Agronomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Praze, obor zootechnický.
Zaměstnání
1991–2005 odborný pracovník Správy CHKO Jizerské hory (zoologie, výzkum, monitoring, management, koordinaci stráže přírody, vyhlašování nových chráněných území aj.)
1993–2003 zástupce vedoucího Správy CHKO
1995–1997 pověřen vedením Správy CHKO


Oborová specializace
faunistika a ekologie brouků a ochrana jejich biotopů, specializace na čeleď střevlíkovití (Carabidae) v rámci Evropy a čeleď drabčíkovití (Staphylinidae) v rámci České republiky.

Výzkumné projekty
Zoologické průzkumy a hodnocení v rámci dokumentace vlivů staveb na životní prostředí, biologické hodnocení investičních záměrů, inventarizační průzkumy a monitoring chráněných území aj. Od roku 2006 držitel autorizace k provádění biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Účast na řadě zahraničních zoologických expedic (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, Dominika, Francie, Guadelup, Itálie, Madagaskar, Makedonie, Maroko, Martinik, Rumunsko, Řecko, Turecko apod.).

Výstavy
 • Potrava zvířat (Severočeské muzeum, 2007)
 • Venezuela – pestrý svět tropů (Severočeské muzeum, 2008)
 • Duše Českého ráje (Severočeské muzeum, 2009)
 • Do Mexika za přírodou a lidmi (Severočeské muzeum, 2010)
 • Mouchy a surrealismus (Severočeské muzeum, 2012)
 • Albánie – přírodou neznámé země (Severočeské muzeum, 2015)

Další aktivity
vedoucí redaktor Sborníku Severočeského Muzea, Přírodní Vědy¨
člen redakčních rad časopisů Klapalekiana a Krkonoše – Jizerské hory
redaktor Ročenky Jizersko-ještědského horského spolku
člen České společnosti entomologické při AV ČR a České společnosti ornitologické
Publikační činnost
 • VONIČKA P. 1995: Příspěvek k poznání střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae) vrcholové části Jizerských hor. (Contribution to the knowledge about family Carabidae in the upper part of the Jizera Mountains). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 19: 123–132 (in Czech, English summary).
 • HONCŮ M. & VONIČKA P. 1997: Střevlíkovití (Carabidae) bývalého VVP Ralsko. (Carabidae of the former military training-grounds Ralsko). Bezděz, Vlastivědný Sborník Českolipska 5: 295–357 (in Czech, German and English summary).
 • VONIČKA P. 1997: Zajímavá ornitologická pozorování v Jizerských horách v letech 1990–1995. (Interesting ornitology observations in the Jizera Mountains in the years 1990 to 1995). Fauna Bohemiae Septentrionalis 22: 79–80 (in Czech, English summary).
 • VONIČKA P. 1997: Příspěvek k poznání koprofágních vrubounovitých (Coleoptera: Scarabaeidae) bývalého VVP Ralsko. (Contribution to the knowledge abou the family Scarabaeidae in the former military area Ralsko). Bezděz, Vlastivědný Sborník Českolipska 5: 359–362 (in Czech, German and English summary).
 • VONIČKA P. & BERAN R. 1997: Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) nivy řeky Smědé na Frýdlantsku. (Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in the floodplain of the Smědá River in the Frýdlant region). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 20: 63–76 (in Czech, English summary).
 • VONIČKA P. & MORAVEC P. 1998: Příspěvek k poznání střevlíkovitých (Coleoptera,
 • Carabidae) Přírodní rezervace Týnecké mokřiny. (Contribution to the knowledge of the family Carabidae (Coleoptera) in the Nature Reserve Týnecké mokřiny (Central Bohemia)). Práce Muzea v Kolíně, Řada Přírodovědná 3: 103–106 (in Czech, English summary).
 • RŮŽIČKA J. & VONIČKA P. 1999: Brouci (Coleoptera) suťových ekosystémů Jizerských hor a Ještědu. (Beetles (Coleoptera) of rock debris ecosystems in the Jizerské hory Mts. and the Ještěd Mt. (northern Bohemia)). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 21: 189–201 (in Czech, English summary).
 • VETEŠNÍK P. & VONIČKA P. 1999: Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. (Administration of Protected Landscape Area Jizerské hory Mts.). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 21: 247–252 (in Czech).
 • VONIČKA P. & ČTVRTEČKA R. 1999: Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) přírodní rezervace Bukovec v Jizerských horách. (Inventory research of the beetles (Coleoptera) in the nature reserve Bukovec in Jizerské hory Mts.). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 21: 213–222 (in Czech, English summary).
 • VONIČKA P. & PREISLER J. 1999: Nálezy vzácnějších drobných savců (Mammalia: Insectivora, Rodentia) v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. (Findings of rarer small mammals (Mammalia: Insectivora, Rodentia) in the Protected Landscape Area Jizerské hory Mts.). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 21: 243–245 (in Czech, English summary).
 • MORAVEC P. & VONIČKA P. 2000: Výsledky průzkumu střevlíkovitých (Coleoptera:
 • Carabidae) v areálu skládky toxických odpadů v Chabařovicích, severozápadní Čechy. (Results of the research of Carabids (Coleoptera) in the area of the toxic waste dump in Chabařovice, northwestern Bohemia). Sborník Okresního Muzea v Mostě, Řada Přírodovědná 22: 41–50 (in Czech, English summary).
 • MORAVEC P. & VONIČKA P. 2000: Výsledky průzkumu střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae) a drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylinini) lesního komplexu Obrubce v okrese Mladá Boleslav. (Results of the research of Carabids (Coleoptera, Carabidae) and Staphylinids (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylinini) in the forest complex Obrubce in the district Mladá Boleslav). Práce Muzea v Kolíně, Řada Přírodovědná 4: 149–158 (in Czech, English summary).
 • PUDIL M., VONIČKA P. & DOSTÁL L. 2001: Rozšíření a početnost tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Jizerských horách. (Distribution and abundance of black grouse (Tetrao tetrix) in the Jizerské hory Mts.). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 22: 117–123 (in Czech, English summary).
 • MORAVEC P. & VONIČKA P. 2002: Příspěvek k fauně střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae) slepých ramen Labe u Kolína. (Contribution to the fauna of carabids (Coleoptera, Carabidae) in the cut-off meanders of Elbe near Kolín). Práce Muzea v Kolíně, Řada Přírodovědná 5: 31–43 (in Czech, English summary).
 • MORAVEC P. & VONIČKA P. 2003: Příspěvek k fauně střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) nivy Šporky na Českolipsku. (Contribution to the fauna of carabids (Coleoptera: Carabidae) of Šporka floodplain in the Česká Lípa region). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 23: 117–126 (in Czech, English summary).
 • ŠPRYŇAR P., DOLEŽAL T., MIKULENKA L., MORAVEC P., PLECHÁČ J., PLESKAČ D., ŘÍHA J., STREJČEK J., ŠÍMA A., TRMAL A., URBAN S., VONIČKA P. & ZÚBER M. 2003: Příspěvek k poznání brouků (Insecta, Coleoptera) Českého krasu – výsledky Entomologických dnů 2002. (Faunistic records of Coleoptera (Insecta) from Bohemian Karst (Central Bohemia) – Results of meeting „Entomological Days 2002“). Bohemia Centralis, 26: 97–135 (in Czech, English summary).
 • VONIČKA P., HONCŮ M. & BLAŽEJ L. 2005: Příspěvek k poznání rozšíření a ekologie střevlíka Leistus rufomarginatus (Coleoptera: Carabidae) – nového druhu pro faunu Čech. (Contribution to the knowledge on distribution and ecology of Leistus rufomarginatus (Coleoptera: Carabidae), a new species for Bohemia (Czech Republic). Klapalekiana 41: 257–260 (in Czech, English summary).
 • MORAVEC P., VONIČKA P., ŠŤASTNÝ J. & KRÁSENSKÝ P. 2006: Výsledky faunisticko-ekologického průzkumu brouků čeledí Carabidae, Hali­plidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Staphylinidae, Dryopidae a Heteroceridae (Coleoptera) mok­řadních biotopů v okolí skládky toxických odpadů v Chabařovicích, sz. Čechy. (Results of the faunistic and ecological research of families Carabidae, Haliplidae, Noteri­dae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Staphylinidae, Dryopidae and Heteroceridae (Coleoptera) of the swamp biotopes in the vicinity of the toxic waste dump in Chabařovice, northwestern Bohemia). Sborník Okresního Muzea v Mostě, Řada Přírodovědná 28: 23–46 (in Czech, English summary).
 • TÝR V. & VONIČKA P. 2006: Faunistic records from the Czech Republic – 215. Coleoptera: Aphodiidae. Klapalekiana 42: 339–340.
 • URBAN S. & VONIČKA P. (eds) 2006: Výsledky Entomologických dnů 2005 – brouci (Coleoptera): Příspěvek k poznání fauny Brd a Středního Povltaví. (Results of Entomological Days 2005 – beetles (Coleoptera): Contribution to the knowledge of the fauna of the Brdy hills and the Střední Povltaví region. Klapalekiana 42: 353–385 (in Czech, English summary).
 • VONIČKA P. 2006: Výskyt vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis, Odonata: Libellulidae) v Jizerských horách. (The occurence of dragonfly Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) in the Jizerské hory Mountains (Northern Bohemia). In: HANEL L. (ed.): Vážky 2005. Sborník referátů VIII. celstátního semináře odonatologů ve Žďárských vrších. Český svaz ochránců přírody Vlašim, pp. 162–164 (in Czech, English summary).
 • MORAVEC P. & VONIČKA P. 2007: Faunistic records from the Czech Republic – 228. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana 43: 88.
 • VONIČKA P. & ŠŤASTNÝ J. 2007: Potápníkovití, střevlíkovití a drabčíkovití brouci (Coleoptera: Dytiscidae, Carabidae, Staphylinidae) Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery v Jizerských horách. (The diving beetles, ground beetles and rove beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Carabidae, Staphylinidae) of the Rašeliniště Jizery National Nature Reserve (Jizerské hory Mts., Northern Bohemia). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 25: 49–70 (in Czech, English summary).
 • BOSÁK J. & VONIČKA P. 2008: Roupcovití (Diptera: Asilidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Asilidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: 209–215 (in Czech, English summary).
 • CHVÁLA M. & VONIČKA P. 2008: Kulatěnkovití (Diptera: Acroceridae) Jizerských hor. (Acroceridae (Diptera) of the Jizerské hory Mts (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: 207–208 (in Czech, English summary).
 • CHVÁLA M. & VONIČKA P. 2008: Kroužilkovití (Diptera: Empididae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Empididae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: 217–236 (in Czech, English summary).
 • CHVÁLA M. & VONIČKA P. 2008: Lovilkovití (Diptera: Hybotidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Hybotidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: 237–251 (in Czech, English summary).
 • CHVÁLA M. & VONIČKA P. 2008: Microphoridae (Diptera) Jizerských hor a Frýdlantska. (Microphoridae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: 253–254 (in Czech, English summary).
 • JEŽEK J., VONIČKA P. & PREISLER J. 2008: Koutulovití (Diptera: Psychodidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Psychodidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: 129–151 (in Czech, English summary).
 • JEŽEK J., VONIČKA P. & PREISLER J. 2008: Ovádovití (Diptera: Tabanidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Tabanidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: 187–200 (in Czech, English summary).
 • MOCEK B., VONIČKA P. & PREISLER J. 2008: Hrbilkovití (Diptera: Phoridae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Phoridae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: 261–281 (in Czech, English summary).
 • PREISLER J., VONIČKA P. & ROZKOŠNÝ R. 2008: Kalužnatkovití (Thaumaleidae) Jizerských hor. (Thaumaleidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: 153–155 (in Czech, English summary).
 • ROZKOŠNÝ R., PREISLER J. & VONIČKA P. 2008: Dvoukřídlí (Diptera) čeledí Xylophagidae (drvohlodkovití), Coenomyiidae a Rhagionidae (číhalkovití) Jizerských hor a Frýdlantska. (Xylophagidae, Coenomyiidae and Rhagionidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant rgion (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: 181–186 (in Czech, English summary).
 • ROZKOŠNÝ R. & VONIČKA P. 2008: Bráněnkovití (Diptera: Stratiomyiidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Stratiomyidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: 201–206 (in Czech, English summary).
 • ŠEVČÍK J. & VONIČKA P. 2008: Dvoukřídlí (Diptera: Nematocera) čeledí Mycetophilidae (bedlobytkovití), Keroplatidae, Bolitophilidae, Diadocidiidae, Sciaridae (smutnicovití) a Anisopodidae (stružilkovití) Jizerských hor. (Mycetophilidae, Keroplatidae, Bolitophilidae, Diadocidiidae, Sciaridae and Anisopodidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: 95–127 (in Czech, English summary).
 • VONIČKA P. 2008: Faunistic records from the Czech Republic – 269. Coleoptera: Carabidae. Klapalekiana 44: 302.
 • VONIČKA P. 2008: Entomologický výzkum Jizerských hor a Frýdlantska v letech 2000–2007. (Entomological survey of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region in 2000–2007). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: 3–12 (in Czech, English summary).
 • VONIČKA P. & VIŠŇÁK R. 2008: Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska. (General chracteristics of the study area in the Jizerské hory Mts and Frýdlant region). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska I. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: 13–33 (in Czech, English summary).
 • BARTÁK M., PREISLER J. & VONIČKA P. 2009: Sýrohlodkovití (Diptera: Piophilidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Piophilidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 27: 55–58 (in Czech, English summary).
 • BARTÁK M., PREISLER J. & VONIČKA P. 2009: Kmitalkovití (Diptera: Sepsidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Sepsidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 27: 97–103 (in Czech, English summary).
 • BARTÁK M., VONIČKA P. & PREISLER J. 2009: Štíhlonožkovití (Diptera: Micropezidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Micropezidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 27: 47–49 (in Czech, English summary).
 • DVOŘÁKOVÁ K. & VONIČKA P. 2009: Stínomilkovití (Diptera: Lauxaniidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Lauxaniidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 27: 73–80 (in Czech, English summary).
 • HEŘMAN P. & VONIČKA P. 2009: Dvoukřídlí (Diptera: Acalyptrata) čeledí Pallopteridae, Ulidiidae (doličnatkovití) a Platystomatidae (temnatkovití) Jizerských hor a Frýdlantska. (Pallopteridae, Ulidiidae and Platystomatidae (Diptera: Acalaptrata) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 27: 59–64 (in Czech, English summary).
 • HEŘMAN P. & VONIČKA P. 2009: Vrtulovití (Diptera: Tephritidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Tephritidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 27: 65–71 (in Czech, English summary).
 • CHVÁLA M. & VONIČKA P. 2009: Očnatkovití (Diptera: Conopidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Conopidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 27: 51–54 (in Czech, English summary).
 • KŘIVAN V., MORAVEC P., VESELÝ P., VONIČKA P., GRYCZ F. & PROUZA J. 2009: Faunistic records from the Czech Republic – 289. Coleoptera: Carabidae. Klapalekiana 45: 283–285.
 • KUBÍK Š., PREISLER J. & VONIČKA P. 2009: Zelenuškovití (Diptera: Chloropidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Chloropidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 27: 141–147 (in Czech, English summary).
 • MAZÁNEK L., VONIČKA P. & PREISLER J. 2009: Pestřenkovití (Diptera: Syrphidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Syrphidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 27: 3–46 (in Czech, English summary).
 • PREISLER J. & VONIČKA P. 2009: Temnomilkovití (Diptera: Dryomyzidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Dryomyzidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 27: 81–84 (in Czech, English summary).
 • ROZKOŠNÝ R., PREISLER J. & VONIČKA P. 2009: Vláhomilkovití (Diptera: Phaeomyiidae, Sciomyzidae)) Jizerských hor a Frýdlantska. (Phaeomyiidae and Sciomyzidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). In: VONIČKA P. & PREISLER J. (eds): Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 27: 85–96 (in Czech, English summary).
 • VESELÝ P., RESL K., STANOVSKÝ J., FARKAČ J., GRYCZ F., KAŠPAR L., KMECO R., KOPECKÝ T., KŘIVAN V., LÁSKA R., MIKYŠKA A., MLEJNEK R., MORAVEC P., NAKLÁDAL O., PROUZA J., ŘÍHA J., VONIČKA P. & ZÚBER M. 2009: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky v letech 2002–2006 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic in the years 2002–2006 with supplementary earlier data). Klapalekiana 45: 83–116 (in Czech, English summary).
 • MATERNA J., VANĚK J., KŮRKA A. & VONIČKA P. 2010: Epigeičtí pavouci (Araneae), sekáči (Opiliones) a střevlíci (Coleoptera: Carabidae) vybraných rostlinných společenstev krkonošské a skandinávské tundry. (Epigeic spiders (Saraneae), harvestmen (Opiliones) and ground beetles (Coleoptera: carabidae) of selected plant communities of the tundra in Krkonoše and Scandinavia). Opera Corcontica 47: 187–210 (in Czech, English summary).
 • VONIČKA P., MORAVEC P. & KRÁSENSKÝ P. 2012: Výsledky faunisticko-ekologického průzkumu střevlíkovitých a drabčíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) v údolí Chomutovky u obce Velemyšleves (severozápadní Čechy). (Results of the faunistic and ecological survey of ground beetles and rove beetles (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) in the Chomutovka valley near Velemyšleves (northwestern Bohemia). Sborník Oblastního muzea v Mostě, Řada přírodovědná 34: 57–71.
 • Knapp M., Saska P., Knappová J., Vonička P., Moravec P., Kůrka A. & Anděl P. 2013: The habitat-specific effects of highway proximity on ground-dwelling arthropods: Implications for biodiversity conservation. Biological Conservation 164: 22–29.
 • Vonička P., Veselý P. & Linhart M. 2014: Faunistic Records from the Czech Republic – 375: Coleoptera: Carabidae. Klapalekiana 50: 262. (Amblystomus niger)
 • VONIČKA P. 2015: První nálezy drabčíka Platydomene distinctiventris (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) v Čechách a poznámky k rozšíření a výskytu P. distinctiventris a P. sodalis v České republice. (First records of the rove beetle Platydomene distinctiventris (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) in Bohemia, and notes on the distribution and occurrence of P. distinctiventris and P. sodalis in the Czech Republic). Klapalekiana 51: 71–76 (in Czech, English summary).
 • Vonička P. 2015: Faunistic Records from the Czech Republic – 384: Coleoptera: Carabidae. Klapalekiana 51: 200. (Bembidion conforme)
 • Vonička P. & Marhoul P. 2015: Příspěvek k fauně střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) rašelinišť v Krušných horách (severozápadní Čechy). (Contribution to the ground beetle fauna (Coleoptera: Carabidae) of the peat-bogs in the Krušné hory Mts (northwestern Bohemia)). Sborník Oblastního Muzea v Mostě, Řada Přírodovědná 37: 3–11.
 • DVOŘÁK L. & VONIČKA P. 2015: Stružilky (Diptera: Anisopodidae) Jizerských hor a Ještědského hřbetu (severní Čechy). (Window gnats (Diptera: Anisopodidae) of the Jizerské hory Mts and Ještědský hřbet Ridge (northern Bohemia)). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 33: 199–203 (in Czech, English summary).
 • Linhart M., Vonička P., Moravec P. & Veselý P. 2015: Výsledky sledování výskytu vybraných taxonů střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) na Šumavě v letech 2011 a 2012 a shrnutí dosavadních znalostí. (Results of survey of the occurrence of selected ground beetle taxa (Coleoptera: Carabidae) in the Bohemian Forest Mts in 2011 and 2012 and summary of the previous knowledge). Západočeské Entomologické Listy 6: 69–135 (in Czech, English abstract). Online at http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 27-12-2015.
 • Lutovinovas E., Barták M., Vonička P. & Mückstein P. 2015: Tachinidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts, Frýdlant Region and Liberec environs (northern Bohemia, Czech Republic). (Kuklicovití (Diptera: Tachinidae) Jizerských hor, Frýdlantska a okolí Liberce (severní Čechy, Česká republika)). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 33: 205–234 (in Czech, English summary).
 • MORAVEC P., VONIČKA P., LINHART M. & RUS I. 2015: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) ve středním Polabí v letech 1991–2014. (Interesting findings of beetles (Coleoptera) in the Central Elbe region in 1991–2014). Práce Muzea v Kolíně, Řada Přírodovědná 11 (2014): 115–138.