Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Jiří Křížek
Kapička
Mgr. Jiří Křížek
Oddělení
Sekretariát ředitele
Kontaktní údaje
724 663 622
jiri.krizekmuzeumlb.cz
O mně
Narodil jsem se v roce 1979, vystudoval jsem obor kulturní historie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V Severočeském muzeu působím od roku 2011.
Zaměstnání
1999–2001 Knihkupectví Tyché, České Budějovice
2002–2006 Národní památkový ústav – ústřední pracoviště v Praze, oddělení historického urbanismu a architektury
2006–2011 Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Liberci, oddělení péče o nemovité památky (od 1. 1. 2009 vedoucí odboru péče o památkový fond)


Granty
 • Odborné zhodnocení a komplexní dokumentace vybraných lokalit České republiky a koordinace koncepčních prací pro jejich nominaci na Seznam světového dědictví (spoluřešitel výzkumného záměru MK ČR, 2004–2006)
 • Plošný průzkum, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století (spoluřešitel vědeckovýzkumného úkolu MK ČR, 2009–2011)
 • Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace (spoluřešitel vědeckovýzkumného úkolu MK ČR, 2011–2016)
 • Topografie moderní architektury (TOPOMOMO) financovaného z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko-Sasko pod vedením kooperačního partnera Technické univerzity v Liberci (spoluřešitel, 2013–2014)

Výstavy
 • Zrození libereckého mrakodrapu (Severočeské muzeum, 2012)
 • Phänomenal! Pioniere des Automobils an der Neisse (Städtische Museen Zittau, 2013)
 • Slavné vily Čech, Moravy a Slezska (Severočeské muzeum, 2013)
 • Ještěd, 40 let s námi (Severočeské muzeum, 2013)
 • Liberecké vertikály (Severočeské muzeum, 2014)
 • Zámek s vůní benzínu (Státní zámek Sychrov, 2015; Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou, 2016)
 • Vivat kutil aneb co svět neviděl (Severočeské muzeum, 2015–2016)
 • Českoněmecká výstava Liberec 1906 (Severočeské muzeum, 2016)
 • Canis pictus. Pes na historické fotografii 1839–1918 (Severočeské muzeum, 2017)

Konference (organizátor)
 • odborný seminář Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty (Sloup v Čechách, 2009)
 • konference Historie a současnost soupisů památek (Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2009)
 • Kolokvium o dějinách Sialu (Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011)
 • seminář Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894–1945 (Národní technické muzeum v Praze, 2011)
 • konference Architektura ve službách motorismu (Severočeské muzeum a Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2012)

Další aktivity
Členství v profesních organizacích, odborných komisích a radách:
Národní komitét International Counsil of Monuments and Sites (2008–2015)
Nákupní komise Národního technického muzea v Praze (2010–2016)
pracovní skupina EUREX pro památky v rámci Euroregionu Nisa (od r. 2009)
redakční tým Ročenka liberecké architektury (2008–2012)
předseda Ediční a redakční rady NPÚ ÚOP v Liberci (2008–2011)
redakční rada časopisu Zprávy památkové péče (od r. 2007)
redakční kruh časopisu Fontes Nissae (od r. 2010)
Centrální poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národního muzea (od r. 2011)
Redakční rada Národního technického muzea v Praze (od r. 2017)
Klub za starou Prahu (od r. 2004)
Publikační činnost (výběr)
 • Dopisy Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi z let 1900–1921, Zprávy památkové péče, 64, 2004, s. 554-557.
 • Druhý život Alfonse Šťastného z Padařova (1831-1913). In: Jihočeský sborník historický, 2004, s. 121-140.
 • Petr Štoncner, „Své hořké sny ať sám jen sním“. Životopis Václava Wagnera, in: Václav Wagner, Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Národní památkový ústav Praha 2005, s. 91-106.
 • Hans Schwathe a poslední portrét Františka Ferdinanda d’Este na Konopišti, Zprávy památkové péče 66, 2006, s. 433-434.
 • Requiem za Tesco. Komentář k neprohlášení Obchodního domu Ještěd/Tesco v Liberci za kulturní památku, in: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci 2007, s. 64-67.
 • Obchodní dům Plaza, in: Ročenka liberecké architektury 2007, s. 76-77.
 • Co to je kostelář? Konverze kostela sv. Jana Nepomuckého v Janově Dole na sídlo firmy, Ročenka liberecké architektury 2008, s. 16-19.
 • Radnice v českých zemích 1918-1938, in: Jablonecká radnice 1931-1933. Příběh stavby architekta Karla Wintera, Město Jablonec nad Nisou 2008, s. 8-10.
 • Čtyřicet koní pro Karla V. ze Schwarzenbergu. Šlechta a počátky automobilismu na příkladu orlických Schwarzenbergů, in: Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii (ed. Martin Gaži), Národní památkový ústav České Budějovice 2008, s. 629-634.
 • Vít Hrbek, Jiří Křížek, Návraty k domovu. Působení památkáře Václava Wagnera v Pacově a Pelhřimově, Muzeum Vysočiny Pelhřimov 2008.
 • Památkové retrospektivy a perspektivy Ještědu ve třech dějstvích, in: Ještěd. Evidence hodnot poválečné architektury (eds. Petr Vorlík, Benjamin Fragner, Lukáš Beran), ČVUT Praha 2010, s. 66-70.
 • Nové poznatky ve sporu mezi Václavem Wagnerem a Zdeňkem Wirthem o metodu analýzy a syntézy, in: Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby (eds. Jiří Roháček, Kristina Uhlíková), Artefactum Praha 2010, s. 239-251.
 • Jiří Křížek, Jakub Potůček, Tylovo divadlo v Lomnici nad Popelkou. Příběh jedné stavby Oldřicha Lisky, Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou 2010.
 • Putování za lomnickými památkami, in: Lomnice nad Popelkou a okolí, Studio JB Lomnice nad Popelkou 2010, s. 31-35.
 • Jiří Křížek, Petr Freiwillig, Novostavby v historickém prostředí, in: Ročenka liberecké architektury 2010, s. 82-87.
 • Maskarony libereckých domů, in: Ročenka liberecké architektury 2010, s. 8-11.
 • Poučení z krizového vývoje – poznámky k ochraně nejmladších památek, in: Obnova památek 2011 – co s architekturou 60.-70. let 20. století?, Praha 2011, s. 60-64.
 • Architektura v Lomnici nad Popelkou od doby romantického historismu po funkcionalismus, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší 25, 2012, s. 135-152
 • Miloš Hořejš, Jiří Křížek (edd.), Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894-1945, Národní technické muzeum v Praze 2012.
 • Miloš Hořejš – Jiří Křížek, Die Liechtensteiner und die Anfänge des Automobilismus, in: Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der böhmischen Krone (eds. Marek Vařeka – Aleš Zářický), Ostrava – Vaduz 2013, s. 407-422.
 • Benz Viktoria und die erste Fernfahrt von Theodor Liebieg im Spiegel der schriftlichen Quellen, Phänomenal! Pioniere des Automobils an der Neisse, Zittau 2013, s. 188-195.
 • Auf den Spuren der Denkmäler des Motorismus in Liberec, Phänomenal! Pioniere des Automobils an der Neisse, Zittau 2013, s. 228-233.
 • Kateřina Nora Nováková, Jiří Křížek, Klenoty z kapoty. Československé motoristické plakety v 1. polovině 20. století, Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště na Sychrově 2014.
 • Memoriály Jiřího Kristiána Lobkowicze, in: Miloš Hořejš a kol., Jiří Kristián Lobkowicz. Aristokrat s duší závodníka, Praha 214, s. 266-275.
 • Jiří Křížek, Ještěd 11x jinak. Architektonická soutěž na vysílač a horský hotel na Ještědu v roce 1963 v textech a dokumentech, Technická univerzita v Liberci 2014.
 • Památkář ve Velké válce, Zprávy památkové péče 75, 2014, č. 2, s. 279-282.
 • Miloš Hořejš, Jiří Křížek, Zámek s vůní benzínu. Automobily a šlechta v českých zemích do roku 1945, Mladá fronta 2015 (3. místo v Národní soutěži muzeí ČR Gloria musealis za rok 2015 a Mezinárodní cena Egona Ervína Kische za rok 2015).
 • Výročí nejkrásnější televizní věže, in: Zpravodaj Národního technického muzea, Praha 2015, s. 38-41.
 • Jiří Křížek (ed.), Liberecký mrakodrap. Historie sídelní budovy Libereckého kraje, Severočeské muzeum 2016.