Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Iva Kotalíková
Kapička
Mgr. Iva Kotalíková
muzejní pedagog (nyní MD)
Oddělení
Oddělení muzejní pedagogiky
Kontaktní údaje
773 752 966
iva.kotalikovamuzeumlb.cz
O mně
V Severočeském muzeu pracuji od roku 2013.
Vzdělání
2003–2007 SUPŠS Železný Brod (obor Výtvarné zpravování skla – vzorkařství skleněné bižuterie)
2007–2013 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci (bakalářský studijní program Historická studia, obor Kulturně historická a muzeologická studia, magisterský studijní program Historické vědy, obor Historie)

Kurzy akreditované MŠMT:

2009 Zdravotník zotavovacích akcí
2011 Pracovník s dětmi a mládeží ve volném čase a Hlavní vedoucí dětského tábora

Zaměstnání
2012—2013 Pedagogická asistentka
Dětský koutek TUL, krátkodobá péče o děti zaměstnaných a studujících rodičů

Oborová specializace
muzejní pedagog / pedagog volného času, programy pro školy k výstavám a expozicím, interaktivní edukační prvky, výtvarné dílny, soutěže pro děti, příprava a realizace akcí pro veřejnost (Velikonoce, Vánoce, tematické akce k výstavám apod.)
Konference
studentská konference „Ztrácíme paměť? Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě“ (spolupráce na přípravě a organizaci, Severočeské muzeum, 2015)

Další aktivity
2005—2016 vedoucí skautského oddílu mladších dětí (1. stupeň ZŠ)

Zájmy
příroda, knihy, výtvarno