Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Čestmír Maleček
Kapička
Čestmír Maleček
konzervátor (spec. na kovy)
Oddělení
Konzervátorské oddělení
Kontaktní údaje
734 755 792
cestmir.malecekmuzeumlb.cz
Oborová specializace
Preventivní konzervace, konzervace archeologických kovů, dozorování studentských praxí
Konference
Účast na celostátních konferencích konzervátorů a restaurátorů