Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Kateřina Nora Nováková
Kapička
PhDr. Kateřina Nora Nováková Ph.D.
vedoucí oddělení, náměstek řed., kurátor, historik umění
Oddělení
Kontaktní údaje
485 246 133
731 651 495
katerina.nora.novakovamuzeumlb.cz
O mně
Narodila se v roce 1974.
Vzdělání
1988–1992 Střední uměleckoprůmyslová škola bižuterní v Jablonci nad Nisou (obor Tvorba a vzorování bižuterie)
1992–1993 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (obor Teorie a dějiny výtvarného umění)
1992–1998 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor Dějiny umění,
diplomní práce „Státní odborná škola v Jablonci nad Nisou 1880–1951“)
2000–2005 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor Dějiny umění,
disertační práce na téma „Zdroje inspirace jabloneckých pasířských firem v letech 1850–1945“ – uznána i jako práce rigorózní)
2013–2014 Pedagogické minimum pro učitele středních škol, Technická univerzita Liberec
Odborná praxe:
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 1991
Severočeské muzeum, 1993
Kunstmuseum Düsseldorf, Německo, 1996
Moravská galerie Brno, 1997

Oborová specializace
Zlatnictví, stříbrnictví, historie šperku, český autorský šperk, medaile 19. a 20. století, současná česká fotografie

Granty
 • Historie a tvorba libereckých fotografických ateliérů v letech 1850–1945 (grantový projekt MK ČR, 2000–2004, i.d. RK01P03OMG014)
 • Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu (NAKI – ÚDU AV ČR, 2016–2018)

Výstavy
 • III. Mezinárodní šperkařské sympozium ve Smržovce (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N., 1996)
 • IV. Šperkařské sympozium ve Smržovce (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N., 1997)
 • V. Šperkařské sympozium ve Smržovce (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N., 1999)
 • VI. Mezinárodní šperkařské sympozium ve Smržovce (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N., 2001)
 • Erotický šperk (Severočeské muzeum a dalších 6 repríz v ČR, 1999–2004)
 • Netradiční šperk (Severočeské muzeum, 1999–2000)
 • 120 let uměleckoprůmyslové školy v Jablonci n.N. (muzeum skla a bižuterie v  Jablonci n. N., 2000–2001)
 • Vídeňská sbírka (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N. – Galerie Belveder 2000)
 • Otakar Španiel (Galerie MY, Jablonec n. N., 2001)
 • Alexander Skalický – Fotografie (Severočeské muzeum, 2001)
 • Hodiny jdou a jdou..., (Severočeské muzeum, RM v Jílovém u Prahy, 2001)
 • Pečenosti a barevnosti L. Stepanek (Severočeské muzeum, 2002)
 • L. Hujer – medaile (Galerie MY, Jablonec n. N., 2002)
 • Experimentální krajina (Severočeské muzeum, 2003)
 • Studentský šperk, (Severočeské muzeum, 2003)
 • 120 let šperkařské školy v Turnově (Severočeské muzeum, 2004)
 • Poklady ze sbírek Severočeského muzea v Liberci (KÚ v Liberci, 2012)
 • Pravěký a současný šperk (RM Teplice, Severočeské muzeum, 2013)
 • Pocta japonskému meči (Severočeské muzeum, 2013)
 • Severočeské muzeum 1873–2013 (Severočeské muzeum, 2013)
 • Historické toalety (Severočeské muzeum, 2014)
 • Půvab květů historie (Severočeské muzeum, 2014)
 • Německočeská výstava Liberec 1906 (Severočeské muzeum, 2016, 1. místo za Kulturní počin města Liberce 2016)

Přednášková činnost
 • Medailérská tvorba Otakara Španiela (odborné sympozium k výstavě k výročí O. Španiela, SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou, 1998)
 • Odborná škola v Jablonci nad Nisou (2010)
 • Český autorský skleněný šperk (v rámci sklářského sympozia Skleněné městečko, Železný Brod, 2011)
 • „Sympozia autorského šperku na severu Čech“ (pro ateliér design kovu a šperku FUD Západočeské univerzity v Plzni, 2012)
 • přednáška pro veřejnost na téma „Sbírka Kabinetu fotografií Severočeského muzea v Liberci“ (Severočeské muzeum 2013)
 • Secesní šperk na severu Čech (klub přátel UPM, Praha 2013)
 • Historie příborů pro VOŠ v Turnově (2014)
Publikační činnost
 • Mezi ozdobou a funkcí II.. Multi Level Trading s. r. o., Praha, 1995.
 • Vratislav Karel Novák-plastiky, cykloty, šperky.Galerie MAG. Jablonec n. N., 1995.
 • Jiří Šibor - Zvenku dovnitř. J. Šibor. Brno, 1999.
 • Šperk s českými granáty. III. mezinárodní sympozium ve Smržovce. In: Tentokrát /1996/ This Time. Společnost Kyvadla. Praha, 1999.
 • Erotický šperk. Galerie Kotelna. Praha, 2000.
 • Markéta Šílená - Šperk. M. Šílená za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR. Praha, 2000.
 • NOVÁKOVÁ, Kateřina Nora a STRNAD, Jan a PADRTA, Jiří. 120 let Uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou. SUPŠ a VOŠ v Jablonci n. N.. 2001
 • Uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou 1880–1953. In: Fontes Nissae, Regionální historický sborník č.II/2001, s. 57–76.
 • Pavel Filip – šperky. 2004.
 • Karel Votipka, Nati de terra. vyd. autor, 2005.
 • Jablonecká medailérská škola. Město Jablonec nad Nisou, 2011. ISBN 978-80-254-9168-3.
 • Ivo Burian: výtvarník a pedagog. In: Sborník Severočeského muzea v Liberci, Historia, 17. ed.: Mohr, Jan et al., Liberec, s. 97–113. ISBN 978–80–87266–11–3.
 • Řemesla, živnosti, průmysl, doprava, Řemesla a podnikání po roce 1945, Podnikání a řemesla v Horním Maxově, Podnikání a živnosti v Dolním Maxově, Podnikání a řemesla v Jindřichově. In: DOSTÁL, M., SEJKOROVÁ, H., PAULY, J.. et. al.  Lučany Nad Nisou.Liberec. Roman Karpaš, 2013, s. 45–52, 68–69, 118–119, 124–125. ISBN 978-80-87100-21-9.
 • Srebrne szkoly /Silver Schools. Metallum, Institut umění a designu Západočeské university v Plzni. Galeria Sztuki w Legnicy. 2013. ISBN 978-83-62534-38-8.
 • Současný studentský design šperků a jeho historické kořeny. In: Umění designu, šperk, sklo. Studenti a pedagogové Katedry designu Technické univerzity v Liberci. Galerie Sztuki BWA. Jelenia Góra. Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN978-83-87871-72-7.
 • NOVÁKOVÁ, Kateřina Nora ed. et al.  Rostlinný ornament na sbírkových předmětech Severočeského muzea. In: Půvab květů historie. Severočeské muzeum. S. 25–34. ISBN 978-80-87266-15-1.
 • Vilém Boháč – solitér liberecké fotografie. In: Fontes Nissae. č. 1/2014, roč. XV, s. 72–82.
 • NOVÁKOVÁ, Kateřina Nora a KŘÍŽEK, Jiří, Klenoty z kapoty. Národní památkový ústav. 2014. ISBN 978-80-905555-9-4.
 • Odborné školy na výstavě. Severočeské průmyslové muzeum a jeho role během výstavy. In.:Německočeská výstava Liberec 1906. Oblastní galerie Liberec, 2016. Str. 248–259, 150–157. ISBN 978-80-87707-18-0.
 • Jablonecká bižuterie. Uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou. In.:Design v Českých zemích 1900 – 2000. Academia. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. 2016. Str. 573–574, 596. ISBN 978-80-200-2612-5. ISBN 978-80-7101-157-6.
 • Ivo Burian, výtvarník a pedagog. Fontes Nissae. Liberec. Technická univerzita Liberec. 2016. č. XVII /1. str.: 104–105. ISSN 1213-5097.
 • Ladislav Postupa. Fotograf s nadregionální působností. In.:Fontes Nissae.  Liberec. Technická univerzita Liberec. 2016. č. XVII /1, s. 106–109. ISSN 1213-5097.
 • Železnobrodská tradice v moderní podobě. Šperk Libuše Hlubučkové.In.: Klenotník Hodinář. BEZ, spol. s.r.o. Praha, 2016, 5, 22, s. 28–29. ISSN 1211-1937.
 • Na kolech do světa. Po silnicích nejen Českého ráje a Podkrokonoší. Kniha Klenoty z kapoty. SokA Semily, 2016, s. 303 – 307. ISBN 978-80-86254-33-3.
Další aktivity
 • Kurátorka sympozia Šperk s českými granáty, d. u. v. Granát v Turnově v letech 1995–1999
 • Kurátorka Mezinárodního šperkařského sympozia ve Smržovce 1992–2005
 • Vyučující Dějin výtvarné kultury se zaměřením na numismatiku SUPŠ a VOŠ v Jablonci n. N. od r. 1996 do současnosti
 • Členka Komise pro realizaci programu regenerace městské památkové zóny při MěÚ v Jablonci nad Nisou (1999–2002)
 • Vyučující předmětu Bižuterní tvorba na Technické univerzitě v Liberci, katedra Designu od r. 2000 do současnosti
 • Členka Poradního sboru pro akviziční činnost Muzea Českého ráje v Turnově
 • Česká delegátka mezinárodního výboru FIDEM od r. 2016