Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Oldřich Palata
Kapička
Mgr. Oldřich Palata
kurátor
Oddělení
Uměleckohistorické oddělení
Kontaktní údaje
734 755 789
oldrich.palatamuzeumlb.cz
O mně
Narodil jsem se v roce 1943. V Severočeském muzeu pracuji od roku 1971.
Vzdělání
1961–1966 Filosofická fakulta University Karlovy v Praze, obory estetika a dějiny umění
1973–1975 Filosofická fakulta University Karlovy v Praze, postgraduální studium, obory dějiny uměleckých řemesel a muzeologie
Zaměstnání
1966–1969 Kulturní správa, Okresní národní výbor v Jablonci nad Nisou (metodik a inspektor kultury)
1969–1971 Výrobní družstvo MAJÁK, Jablonec nad Nisou (dělník v nádvorní partě)
od roku 1971 Severočeské muzeum v Liberci (historik umění a kurátor)
 • 1979–2012 vedoucí uměleckohistorického oddělení
 • 1995–2012 náměstek ředitele Severočeského muzea
 • původní specializace na textilní obory (koberce, tapiserie, odívání), později zbraně, hodiny, porcelán, keramika a sklo
od roku 1992 externí pedagog, Katedra designu, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci (dějiny výtvarné a oděvní kultury, estetika, současné užité umění a design)
od roku 2009 externí pedagog, Katedra historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (úvod do dějin evropského sklářského umění)

Přednášková činnost (výběr)
 • Severočeské muzeum v Liberci jako tradiční i novodobé centrum dokumentace textilních sbírek, 5. konference českých, bavorských a saských muzejních pracovníků, Liberec, 1996
 • Secesní tapety prof. Otto Eckmanna ve sbírkách Severočeského muzea, 6. konference saských, bavorských a českých muzejních pracovníků, Drážďany, 1997
 • Sklářský výtvarník a pedagog Jaroslav Brychta, sympozium Moderní sklo, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kladsko, Polsko, 1998
 • Žitavské fajánse ve sbírkách Severočeského muzea, sympozium Umělecká řemesla bez hranic, Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa, Liberec, 2000
 • České sklo v kontextu evropského vývoje, sympozium Evropské sklo, Kyonggi Provincial Museum, Yongin City, 2001
 • Zakladatelské osobnosti české sklářské tvorby, přednáška při veletrhu současného umění SOFA, New York, 2001
 • Tvorba Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, přednáška při veletrhu současného umění SOFA, Chicago, 2003
 • Slezské barokní sklo v Severočeském muzeu v Liberci, sympozium Slezské barokní sklo, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2016
 • Sklo a obrazy Vladimíra Kopeckého, sympozium EKOGLASS, Wrocław - Orle, 2017
 • Secesní koberce firmy I. Ginzkey, konference Umění secese, Muzeum a galerie Prostějovska, Prostějov, 2017

Výstavy
Výstavy v Severočeském muzeu (výběr):
 • Stálá expozice Evropské umělecké řemeslo od starověku do současnosti, 1988–2017
 • Keramika a porcelán Dálného východu, výstava v rámci cyklu Z pokladů Severočeského muzea, 1989
 • Skleněný inspiromat – československé sklo z let 1955–1965, výstava v rámci cyklu Z pokladů Severočeského muzea, 1990
 • Porcelánové variace – počátky historie německého porcelánu, výstava v rámci cyklu Z pokladů Severočeského muzea, 1992
 • Bakalářské juvenilie – výstava závěrečných prací studentů Katedry textilního a oděvního návrhářství Fakulty textilu Technické univerzity v Liberci
 • Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová. Výběr z díla. 1997
 • Umělecká řemesla bez hranic, 2000
 • Jan Hladík. Setkání – nesetkání. Tapiserie, textilní tisky, monotypy (spolu s Danou Breuerovou), 2009
 • Hold sklu – Josef Kaplický a práce jeho žáků, 2011
 • SUPŠS v Železném Brodě, výstava k 95. výročí založení sklářské školy, 2015
Externí výstavy (výběr):
 • Mladé slovenské užité umění (ve spolupráci s Irenou Golscheidrovou), Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, 1979
 • Stálá expozice Galerie osobností sklářské školy v Železném Brodě, Městské muzeum, Železný Brod, 1996
 • Textilní sdružení Žararaka, Staroměstská radnice, Praha, 1997
 • Skleněný svět Jaroslava Brychty, Moravská galerie, Brno, 1997
 • Japonská sbírka Severočeského muzea (ve spolupráci s Filipem Suchomelem), Národní galerie Praha, 2000
 • Stanislav Libenský a jeho škola, Národní technické muzeum, Praha 2001
 • Výstava Naděje - české sklo a filmový plakát z let 1957–1970 (spolu se Zdeňkem Hrabákem); výstava uspořádaná původně v Severočeském muzeu v roce 2001 měla v obměněných variantách reprízy v Muzeu Benešovska ve Vlašimi /2002/, v Regionálním muzeu v Teplicích /2003/, v Muzeu Prostějovska v Prostějově /2004/ a v Muzeu Vyškovska ve Vyškově /2004/
 • Kvetoucí vlákna, výstava historických a současných tapiserií ze sbírek Severočeského muzea (ve spolupráci s Danou Breuerovou), Západočeské muzeum, Plzeň, 2004
 • Cena Stanislava Libenského, Pražská galerie českého skla, Clam-Gallasův Palác, Praha, 2009
 • Cherchez la femme, Pražská galerie českého skla, Klášter sv. Jiří, Praha-Hrad, 2012
Výstavy v zahraničí (výběr):
 • One Hundred Years of Czech Glass (ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni), Museum of Art, Takasaki, 1995
 • Czech Glass – A Mirror of History, Tokyo Hall, Tokio, 1998
 • I Grandi Vetri, Sculture e Disegni, Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, Accademia Carrara, Bergamo, 1998
 • European Glass 500 Years, Kyonggi Provincial Museum, Yongin City, 2001
 • 300 Years of Czech Decorative Arts and its European Roots (ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni), Gallery of Art, Takasaki, 2001
 • Stanislav Libenský and his School, Museum of Art and Design, New York, 2002
 • Stanislav Libenský - kresby, České kulturní centrum, New York, 2002
 • Pas op breekbaar – 400 Jaar Boheems Glas, Museum Flehite, Amersfoort, 2003
 • 400 Jahre nordbömischen Glas, Kulturelles Forum, Langenfeld, 2008
 • Synergie - Zora a Štěpán Palovi, sklo, obrazy, Pálffyho palác, Bratislava, 2013
Granty
 • 2004–2005 Zapomenutý sklářský výtvarník Miloslav Klinger
Publikační činnost (výběr)
 • Z pokladů Severočeského muzea, Severočeské muzeum, 1988
 • Stanislav Libenský a jeho škola / and His School / und seine Schule / et son école /, Galerie Prager Kabinet, Salzburk, Praha 2001
 • Czechoslovak Glass: A Subtle Weapon in the Superpowers´ Ideological Struggle, in: Ricke, H.: Czech Glass 1945-1980, Düsseldorf, Corning, 2005
 • Hesla pro Dodatky k Nové encyklopedii českého výtvarného umění, Akademia, Praha, 2006
 • Sklo na světové výstavě EXPO 58, in: Bruselský sen, Arbor vitae, Praha, 2008
 • Československé sklo po světové výstavě EXPO 58, in: Bruselský sen, Arbor vitae, Praha, 2008
 • Kouzlo imaginace: sklo Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové v architektuře, Železný Brod, 2013
 • The Magic of Imagition: The Art Glass of Stanislav Libenský and Jaroslava Brychtová in Architecture, Železný Brod, 2013
 • Ohlédnutí za historií oboru Textilní a oděvní návrhářství na Katedře designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, in Młoda Moda, Galeria Sztuki BWA, Jelenia Góra, 2013
 • Džbány a konvice z boleslavecké kameniny v Severočeském muzeu v Liberci, in: Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIX W., Bołeslawiec-Jelelnia Góra, 2014
Úvodní texty autorských monografií a katalogů (výběr)
 • Brychtová, Libenský, Hlava, Karel, Novák, Šrámková, Zámečníková, Riley Hawk Galleries, Clevelend, 1997
 • Tapiserie Renaty Rozsívalové, Moravská galerie, Brno, 1997
 • Pavel Ježek, Galerie My, Jablonec nad Nisou, 2003
 • Vladimír Kopecký, Galerie Aspekt, Brno, 2007
 • Zdeněk Lhotský a studio Pelechov, České muzeum výtvarných umění, Praha, 2008
 • František Vízner 1961–2010, autorské vydání, Žďár nad Sázavou, 2010
 • Emilie Frydecká, Krajka v meta-obrazech, Katedra designu, Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci, 2014
 • Mariusz Łabiński & Oldřich Plíva, Szklo, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław, 2016
 • Zdena Šafka /tapiserie/, Arbor vitae, Praha, 2017
 • Petr Říha, Led & sníh 1991–2010, Středočeský kraj, 2017
Další aktivity
Spolupráce s externími partnerskými organizacemi (výběr):
1975–1992 Předseda komise pro výkup starožitností, Národní museum Praha, sekce Liberec
od roku 1995 Člen poradního sboru ředitelky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
od roku 1995 Předseda komise při státních závěrečných zkouškách na katedře designu TF TUL
od roku 1995 Předseda zkušební komise při přijímacích zkouškách na katedře designu TF TUL
1995-2000 Člen výtvarné rady odboru umění Ministerstva kultury ČR
od roku 2002 Člen poroty Bienále české krajky ve Vamberku
2000-2003 Člen výtvarné rady ředitelky Moravské galerie v Brně
od roku 2004 Člen přípravného týmu pro organizaci Sympozia uměleckoprůmyslových škol LK
2007-2009 Předseda poroty Ceny Stanislava Libenského, Pražská galerie českého skla
od roku 2014 Certifikátor RUV