Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail projektu
Vincenz Janke (1769–1838) / podmalby na skle | 2017
Popis projektu

V roce 2017 proběhl společný projekt Severočeského muzea a Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Výstupem celého projektu byla rozsáhlá výstava „Vincenz Janke – podmalby na skle“, kde bylo prezentováno 94 podmaleb z dílny Vincenze Jankeho nebo jeho dílny, a stejnojmenná publikace. Na realizaci tohoto projektu byly čerpány finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti. Na výstavu jsme obdrželi příspěvek ve výši 170 000 Kč a na katalog jsme získali finanční prostředky v celkové výši 100 000 Kč.

 

Vincenz Janke patřil v Čechách k téměř neznámým umělcům, zapomenutým v důsledku své příslušnosti k českým Němcům. Již shromažďování děl a jejich výběr na výstavu budil úžas nad rozsahem tvorby. V průběhu průzkumu sbírek oslovených muzeí a institucí neustále narůstal počet děl dávaných do souvislosti s jeho jménem a tento proces probíhá dodnes. Uváděný rámcový počet děl spjatých se jménem Vincenze Jankeho, s produkcí jeho dílny a dílenským okruhem se stále zvyšuje (přes 200 kusů).

Řešitelé
Bohunka Krámská
Dotační program
Česko-německý fond budoucnosti
Ohlasy
Články
6. 6. 2017 Lidové podmalby na skle, rozvinutá tvorba Vincenze Jankeho (Muzeum 3000)

23. 6. 2017 Vincenz Janke – podmalby na skle, Severočeské muzeum Liberec (www.vybezek.eu)

Reportáže
29. 6. 2017 „Malby naruby“ vystavuje liberecké muzeum. Lidé si tzv. podmalbu můžou i zkusit (Český rozhlas Liberec)
Výstupy
Výstava

Na výstavě bylo prezentováno 94 obrazů. Skutečnost, že malíř některá díla signoval (z dosud známých čtrnácti signovaných podmaleb V. Jankeho bylo osm vystaveno) je sama o sobě zcela mimořádná. Vystaven byl také obraz Adorace krále s plnou signaturou „Vincenz Janke Maler Hayde“ (název dnešního Nového Boru). K tomu ještě přistoupila díla signovaná otcem (pouze Janke) a bratrem Josephem. Návštěvníci mohli porovnat díla, která vytvořil V. Janke sám (zejména tzv. nepravá zrcadla velkého formátu) s obrazy dalšími, na nichž se v různém rozsahu podíleli dílenští spolupracovníci. Zastoupeny byly i obrazy Jankeho napodobitelů.

 

Podmalby Jankeho byly vystaveny také v rámci pravidelných exponátů měsíce ve speciální vitríně v období červenec–září 2017. Nejprve tu byla prezentována starozákonní témata (Lot se svými dcerami, Nalezení Mojžíše), která byla vystřídána Kalvárií s Marií Magdalenou v tzv. benátském rámu. Informace o výstavě s příslušnými vysvětlujícími texty se nalézaly na panelech ve výstavě, u exponátu měsíce a samozřejmě na webových stránkách Severočeského muzea.

Doprovodné programy k výstavě

Úspěšné byly doprovodné programy k výstavě pro širokou veřejnost. Výstava byla doplněna texty se stručným nástinem historie českého sklářství, okolností jeho rozkvětu, podmínek velkého úspěchu severočeských rafinérů skla a rozvoje obchodu se sklem. Popsán byl postup malby na spodní, odvrácenou stranu skla podle předlohy, neboť způsob malby a jeho obtížnost návštěvníky velmi zajímala. Předmětem zájmu byla rovněž rozměrná tzv. nepravá zrcadla, kde si Janke musel pro svůj malovaný výjev vyškrábat potřebné místo ze zrcadlové plochy.

 

V průběhu konání výstavy se konalo několik komentovaných prohlídek pro širokou veřejnost. Výstavou provázela vždy její kurátorka Bohunka Krámská.

Workshopy

Kladný ohlas měly tematické workshopy „Malování na sklo“, během nichž si zájemci pod vedením muzejních lektorek mohli sami malbu na sklo a „pod sklo“, na odvrácenou stranu skla vyzkoušet a uvědomit si, jak se liší podmalba od běžné malby na sklo. Svá dílka si mohli odnést na památku. Zájem byl u všech věkových kategorií.

Publikace

Dvojjazyčná publikace Vincenz Janke: podmalby na skle (z názvu udělat odkaz na e-shop – http://muzeumlb-cz.albert.shosting.cz/detail-zbozi/id//vincenz-janke-podmalby-na-skle) se skládá ze dvou částí – textové, kde jsou prezentovány čtyři různé pohledy na život a dílo Vincenze Jankeho, a obrazové, která čtenáře seznamuje s většinou podmaleb z Jankeho dílny, případně jeho okruhu. Celá publikace je dvojjazyčná, česko-německá, včetně poznámkového aparátu u jednotlivých studií a popisek k reprodukcím.

 

Textová část prezentuje studie dvou českých (Luboš Kafka, Bohunka Krámská) a dvou německých (Wolfgang Steiner, Christoph Trepesch) badatelů. Vlastnímu katalogu předcházejí čtyři studie věnované osobnosti malíře skla Vincenze Jankeho. Rozsáhlá práce Luboše Kafky se zabývá podrobným vývojem severočeské podmalby na skle, doloženým jedenácti reprodukcemi podmaleb na skle a místem V. Jankeho ve vývojové řadě. Wolfgang Steiner shrnul okolnosti určení signatury „Janke Vin. Hayde“ na podmalbě Křest Kristův a rešerše k V. Jankemu ze severočeských archivů. Christoph Trepesch se věnoval kritickému rozboru stylu malby V. Jankeho. Na jednom významném díle ukázal všechny typické rysy Jankeho tvorby a svůj příspěvek zakončil přehledem charakteristických prvků jeho děl. Bohunka Krámská se zaměřila na genealogický průzkum rodin obchodníků a malířů skla Janke a na studium archiválií velkostatku Sloup a Horní Libchava a magistrátu Nového Boru.

 

Obrazová část katalogu zahrnuje reprodukce 150 celostránkových podmaleb na skle, které se mohou stát vodítkem při určování podmaleb. Každé podmalbě (s výjimkou třech, které jsou bez vyobrazení) je věnována dvoustrana katalogu – na pravé straně je celostránková reprodukce a na levé dvojjazyčný popisek s uvedením všech důležitých údajů.

 

Zhruba polovina prezentovaných děl byla ke zhlédnutí na výstavě Severočeského muzea „Vincenz Janke – podmalby na skle“ od 23. června do 10. září 2017. Reprodukce ostatních obrazů byly zajištěny díky spolupráci s mnoha českými i zahraničními muzei, která nám maximálně vyšla vstříc a pomohla nám získat vzácné podmalby alespoň v digitální podobě. Některé obrazy byly zapůjčeny také ze soukromých sbírek. Na fotografické dokumentaci podmaleb se podílelo více než 23 fotografů (českých i německých) včetně fotografky Severočeského muzea Milady Dománkové.

Vincenz Janke (1769–1838) - Workshop
Vincenz Janke (1769–1838) - Výstava
Vincenz Janke (1769–1838) - Komentovaná prohlídka