Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Krása a užitek
Krása a užitek

Expozice bude představovat chronologický vývoj evropského uměleckého řemesla a životního stylu středních a vyšších společenských vrstev od antiky přes středověk až po aktuální současnost. Představeny jsou i vlivy orientálních kultur na evropské umělecké řemeslo.

Hlavním cílem nové expozice je zaměření na vývoj uměleckého řemesla, využívaných materiálů a jejich zpracování různými uměleckořemeslnými technikami s výkladem a ukázkami na sbírkových předmětech SM; dále propojení názorných ukázek materiálů, řemesel a technik přímo v expozici a aktivní zapojení návštěvníků. Z tohoto důvodu je nová stálá expozice uměleckých řemesel v 2. NP zčásti navržena jako variabilní, aby byla umožněna průběžná obměna vystavených exponátů.

 

Expozice bude vybavena interaktivními prvky – každý výstavní prostor expozice bude doplněn o edukativní prvek, který se vztahuje k vývoji vybraného a v expozici představeného materiálu, využití různých typů technologií a technik zpracování, povrchových úprav atd. Návštěvníci se tak budou moci dotýkat materiálů na kopiích předmětů a místy si vyzkouší specializovaný pracovní postup. Materiály jsou v edukativních místech didakticky zařazeny do časové osy vývoje, obohaceny základním odborným slovníkem, případně ukázkami z výroby v podobě virtuální počítačové aplikace, která umožní také provázanost na informace k obdobným nevystaveným předmětům ze sbírek SM. Edukativní prvky také návštěvníkům umožní provázanost na současné odborné uměleckoprůmyslové školy a jejich specializované výukové obory, které se na přípravě expozice podílely.