CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

Připravujeme

O muzeu

Expozice

Vstupné

Knihovna

Publikace

Čtvrtletník

Sborníky

Sbírky

Služby

Pracovníci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volná místa a
veřejné zakázky


Základní
dokumenty


Pro média

Kontakt

Napište nám

Muzeum dětem
www.kudyznudy.cz

DOPROVODNÉ PROGRAMY

LISTOPAD 2014
PROSINEC 2014


Doprovodné programy

Všem, kteří by rádi pronikli hlouběji do některého z témat, jež expozice a výstavy návštěvníkům představují, nabízíme možnost vybrat si některý z doprovodných lektorských programů. Ačkoli jsou programy primárně určené pro školky a základní a střední školy, je možné je po domluvě uspořádat i pro širokou veřejnost.

Ke stažení:

 nabídka programů brožurka - 11-12/2014

 propagační letáčkyWebArchiv

ipv6 ready

 

 

 

 

ZMĚNY OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA
Ve středu 17. 12. 2014 od 16 do 18 hodin bude
muzeum zavřeno. Po dobu svátků vánočních
bude muzeum otevřeno, uzavřeno bude
pouze ve středu 24. 12. 2014.Probíhající výstavy:


Půvab květů historiePŮVAB KVĚTŮ HISTORIE
26. 11. 2014 - 3. 5. 2015

Tématem výstavy tentokrát není ani materiál, ani historické období, ale zejména florální (rostlinný) dekor, který sdruží do jednotlivých skupin různorodé sbírkové předměty. Kromě realistického nebo stylizovaného využití rostlinných motivů se návštěvníci seznámí i s jejich skutečnou podobou na vědeckých kresbách, fotografiích a zastoupeny budou i reálné ukázky rostlin. Součástí výstavy budou také florální prvky uplatněné v interiérech a na fasádě budovy muzea. Zpestřením výstavy bude obměna některých exponátů.  Plakát k výstavě


Fotograf Rudolf Ginzel - plakátFOTOGRAF RUDOLF GINZEL
8. 10. 2014 - 1. 3. 2015
V roce 2014 uplyne 70 let od úmrtí Rudolfa Ginzela (1872-1944), profesora a amatérského fotografa z Liberce. Severočeské muzeum spravuje soubor téměř pěti set zachovalých skleněných a listových negativů z jeho tvorby. Snímky zachycují různá zákoutí starého Liberce a okolních obcí, ale oblíbená místa měl Ginzel také na Českolipsku, Frýdlantsku či v Jizerských horách. Fotografie nám přibližují podobu měst, lidové architektury a zajímavé objekty, z nichž mnohé dnes již neexistují. Liberecké muzeum zatím vystavilo na podzim roku 2012 jen nepatrnou část Ginzelových fotografií, zaměřených na Liberec. Nyní bude veřejnosti poprvé představeno v reprezentativním výběru celé obsáhlé fotografické dílo Rudolfa Ginzela, které je jedním z nejcennějších fotografických fondů v severních Čechách z období let 1910-1940. Výstava tak přiblíží návštěvníkům prostřednictvím Ginzelovy tvorby vývoj amatérské fotografie na začátku minulého století.  Plakát k výstavě | » TV-reportáž

Muzejní aktuality:


Tajemný kycolVÝTVARNÁ SOUTĚŽ "TAJEMNÝ KYCOL"
Najděte záhadnou rostlinu, které se v místní lidové mluvě říká KYCOL. Do konce roku 2014 pošlete nebo přineste do muzea její fotografii, kresbu, malbu či jiné výtvarné ztvárnění. Výtvory označené jménem, poštovní a e-mailovou adresou a rokem narození autora přijímáme v reálné nebo elektronické podobě. Práce výherců z jednotlivých kategoriích vystavíme v muzeu.  pravidla soutěže 14. 8. 2014

Koncerty, přednášky a ostatní akce SM:


7. 1. 2015 od 17 hodin
M. ŘEHÁČEK - J. PIKOUS:
OYBIN (ŽITAVA) - PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH KARLA IV.

přednáška Liberecké vlastivědy

» starší zprávy…


Ke stažení:

 EXPONÁT MĚSÍCE

Exponát měsíce prosinec 2014: Křestní přání kmotra Josefa Franze Siegmunda

Exponát měsíce prosinec 2014: Křestní přání kmotry Amalie Siegmund

KŘESTNÍ PŘÁNÍ KMOTRA JOSEFA FRANZE SIEGMUNDA

KŘESTNÍ PŘÁNÍ KMOTRY AMALIE SIEGMUND

Čechy, Liberec, ruční papír, německý rukopis, vypichovaný ornament, malba, 26. května 1821

…nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.
(Evangelium podle Jana 3,5)

Polévání novorozence vodou spojené s udělováním jména bylo známé již v předkřesťanských dobách. Jméno bylo symbolem (nomen omen) a věřilo se, že ovlivní osud dítěte. Křest byl také základní podmínkou přijetí do společenství církve.

Pokřtěný obdržel jméno některého světce, které mělo být pobídkou, aby se světci snažil myšlením i životem připodobnit. Tím se zároveň dostával pod zvláštní ochranu svatého jmenovce a mohl prosit o jeho přímluvu u Boha. Světec se stal jeho patronem, tj. ochráncem.

Křtu se původně neúčastnili rodiče, nýbrž je zastupovali kmotři (z lat. compater spoluotec). Kmotři jménem dítěte skládali křestní slib a vyznání víry. Vznikal tak svazek nezávislý na pokrevním příbuzenství, jenž v případě úmrtí vlastních rodičů měl zajistit výživu a výchovu dítěte. Rodiče se snažili získat větší počet kmotrů (šest až dvanáct), nejlépe majetných, neboť kmotrovství znamenalo značné finanční zatížení.

Hlavní kmotr držel při křtu dítě na rukou (chlapce muž, děvče žena). Ostatní byli svědci, odpovídali knězi a přidržovali svíci. Při křtu dostávalo dítě dárek "do vínku", který kmotři dávali po skončení obřadu do peřinky novorozeněte. Nákladné křestní medaile se vyskytovaly jen v zámožných rodinách, ostatní volili různé mince podle svých finančních možností. Mince se vkládaly do papírového psaníčka složeného z upomínkového listu s datem křtu, s veršovaným přáním náboženského obsahu a podpisy kmotrů. Darované peníze měly dítěti zajistit blahobyt, a proto nesměly být ani v největší nouzi utraceny. Mince nebo sladkosti dostávali od kmotrů i sourozenci, aby se těšili z narození bratříčka nebo sestřičky. Starší, nezdobená rukopisná přáníčka od konce 18. století vystřídala přání ručně malovaná a kolorované grafiky s obrázky křtu, scén ze života Ježíše Krista, P. Marie a svatých.

Přání kmotrů Amalie a Josefa Franze Siegmundových jsou vyzdobena motivy, které ikonograficky náleží k právě probíhajícímu adventu. Advent, kdy se křesťané připravují na oslavu Narození Spasitele, nelze oddělit od jeho matky, P. Marie. Malba Zvěstování P. Marii na kmotrovském přání Amalie Siegmund upomíná na praxi instalování této scény v kostelech na hlavním oltáři prostřednictvím soch, malovaných deskových figur nebo zavěšením příslušného oltářního obrazu. Na kmotrovském přání Josefa Franze Siegmunda je starozákonní výjev - první lidé, Adam a Eva, kteří okusili ovoce ze stromu poznání, ztratili nesmrtelnost a byli vyhnáni z ráje. Jejich svátek se slaví na Štědrý den, 24. prosince. Na vystavených přáních není uvedeno jméno novorozence. Ze skutečnosti, že na přáníčkách byli často znázorňováni světci - jmenovci novokřtěnců, bychom se mohli odvážit vyslovit domněnku, že šlo o děvčátko, pokřtěné Eva Marie.

Inv. č.: Fe643, Fe646

[zobrazit/skrýt více]

» archiv...Otevírací doba:
denně mimo pondělí
9:00-17:00 hodin
středa do 18:00 hodinKnihovna:
úterý a čtvrtek
13:00-16:00 hodin


Vstupné:

Po dobu rekonstrukce:
dospělí: 30 Kč
studenti, žáci: 10 Kč
důchodci: 10 Kč

Programy
pro školy:

jednotné: 30 Kč

» vypnout pozadí…

 

© 2004-2014 Severočeské muzeum v Liberci, Jiří Sloup, Anna Baldová, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizováno: 17.12.2014 00:21:42