Severočeské muzeum v Liberci
CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

Připravujeme

O muzeu

Expozice

Vstupné

Knihovna

Publikace

Čtvrtletník

Sborníky

Sbírky

Služby

Pracovníci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volná místa a
veřejné zakázky


Základní
dokumenty


Pro média

Kontakt

Napište nám

Muzeum dětem
DOPROVODNÉ PROGRAMY

BŘEZEN 2015
DUBEN 2015


Doprovodné programy 1-2 2015

Všem, kteří by rádi pronikli hlouběji do některého z témat, jež expozice a výstavy návštěvníkům představují, nabízíme možnost vybrat si některý z doprovodných lektorských programů. Ačkoli jsou programy primárně určené pro školky a základní a střední školy, je možné je po domluvě uspořádat i pro širokou veřejnost.

Ke stažení:

 nabídka programů brožurka - 3-4/2015

» pracovní listy


www.kudyznudy.cz


WebArchiv

 

 

 

 OD 1. 3. PŮVODNÍ VSTUPNÉ
Vzhledem k ukončení stavebních prací v budově
muzea je od 1. března 2015 vstupné v původní výši.
Kompletní přehled cen naleznete v sekci vstupné.


Probíhající výstavy:Půvab květů historie PŮVAB KVĚTŮ HISTORIE
26. 11. 2014 - 3. 5. 2015

Tématem výstavy tentokrát není ani materiál, ani historické období, ale zejména florální (rostlinný) dekor, který sdruží do jednotlivých skupin různorodé sbírkové předměty. Kromě realistického nebo stylizovaného využití rostlinných motivů se návštěvníci seznámí i s jejich skutečnou podobou na vědeckých kresbách, fotografiích a zastoupeny budou i reálné ukázky rostlin. Součástí výstavy budou také florální prvky uplatněné v interiérech a na fasádě budovy muzea. Zpestřením výstavy bude obměna některých exponátů. Celý článek…


Albánie, Nemercke ALBÁNIE - PŘÍRODOU NEZNÁMÉ ZEMĚ
11. 3. 2015 - 31. 5. 2015

Také v Evropě se nacházejí území, která jsou z pohledu přírodovědců nedostatečně prozkoumaná. Kvůli dřívějšímu totalitnímu politickému režimu a následnému společenskému chaosu po jeho pádu k nim rozhodně patří Albánie. Výstava fotografií a přírodních exponátů dokumentuje již několik výprav za poznáním této hornaté země, které podnikli členové společnosti Zoogeos Bohemia.  Pozvánka
Muzejní aktuality:OHLÉDNUTÍ ZA MEZINÁRODNÍ
KONFERENCÍ "ZTRÁCÍME PAMĚŤ?"

Ve dnech 25. a 26. února se v našem muzeu konala mezinárodní konference „Ztrácíme paměť?“ s podtitulem „Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě“. Konference je společným projektem Institutu terezínské iniciativy (Alfons Adam) a Severočeského muzea (Ivan Rous) a byla financována z grantových prostředků EU fondu ECEA Evropa pro občany. Konference se zúčastnili odborníci z Německa, Polska, USA a Česka, přičemž program dvoudenního kolotoče přednášek byl rozdělen do tematických panelů s dvěma až třemi příspěvky. Fotografie z konference a následné exkurze si můžete prohlédnout v naší fotogalerii, jeden z ohlasů na proběhlou akci si můžete přečíst zde. 26. 3. 2015


Velikonoce v muzeu 2015 VELIKONOCE V MUZEU
29. 3. 2015 OD 13 DO 17 HODIN
Po roční pauze tu máme pro vás opět velikonoční dílny! Přijďte si k nám vyrobit velikonoční drobnosti a naladit se na tu správnou velikonoční náladu! Máme připraven bohatý program zaměřený především na rodiče s dětmi. Po celou dobu budou v muzeu probíhat výtvarné aktivity, které i ty nejmenší zábavnou formou seznámí s historickým pozadím Velikonoc. Pro všechny jsme od 14 a od 16 hodin připravili vystoupení kroužku historického tance Marlot, ZŠ Lesní a od 15 hodin pohádka „O perníkové chaloupce“ v podání skupiny Katastrofální předpověď počasí. Součástí programu bude také malé občerstvení v podobě staročeského pečiva i nápojů. Jednotné vstupné je 30 Kč. Vyfouknuté vajíčko s sebou!  Pozvánka 23. 3. 2015


Digitalizace starých tisků: Ukázka z památníku Johanna Augusta Werlische PRVNÍ VÝSLEDKY DIGITALIZACE STARÝCH TISKŮ
Převodem dvou raně novověkých rukopisných památníků zahájilo v minulém roce Severočeské muzeum postupnou digitalizaci rukopisných knih a cenných starých tisků ze svých sbírek. Digitální podoba těchto vzácných tisků je nyní přístupná veřejnosti prostřednictvím služby Manuscriptorium. Tato první digitalizovaná díla z poloviny 18. století reprezentují jak rukopisnou kulturu (oba dokumenty jsou zdobeny ornamentální bordurovou výzdobou i celostránkovými ilustracemi), tak i knižní kulturu z hlediska knižních vazeb.
Celý článek… 3. 1. 2015
Koncerty, přednášky a ostatní akce:29. 3. 2015 od 13 do 17 hodin
VELIKONOCE V MUZEU
 Pozvánka

31. 3. 2015 od 16.30 hodin
KONCERT ZUŠ
vstupné 30 Kč pro dospělé;
10 Kč pro děti od 6 let, studenty a důchodce

8. 4. 2015 od 17 hodin
KAROLINA SVĚTLÁ VŠEMI SMYSLY
více v sekci připravujeme

15. 4. 2015 od 17 hodin
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
„PŮVAB KVĚTŮ HISTORIE“
vstupné 30 Kč za osobu

» starší zprávy…


Ke stažení:

 
EXPONÁT MĚSÍCE

Exponát měsíce březen 2015: SOUBOR PŘEDLOH PRO UMĚLECKÁ ŘEMESLA A UMĚNÍ
Exponát měsíce březen 2015: SOUBOR PŘEDLOH PRO UMĚLECKÁ ŘEMESLA A UMĚNÍ

SOUBOR PŘEDLOH PRO UMĚLECKÁ ŘEMESLA A UMĚNÍ

SEDER, Anton. Die Pflanze in Kunst und Gewerbe.
Wien : Gerlach & Schenk, 1886-90.
Knihovna SM, sig. svazku 14271

Obsáhlé dílo, které jako předlohový a studijní materiál pro umělecká řemesla a umění sestavil profesor a ředitel uměleckoprůmyslové školy ve Štrasburku Anton Johann Nepomuk Seder (narozen 1850 v Mnichově, zemřel 1916 ve Štrasburku), bylo v době svého vzniku jednou z nejčastěji používaných pomůcek pro rostlinné stylizace ve výuce a jako takové bylo téměř povinně zastoupeno v uměleckoprůmyslových knihovnách českých zemí, muzea nevyjímaje. Jde o soubor velkoformátových volných listů, originálních návrhů předních umělců, na nichž jsou běžné i méně známé druhy rostlin vyobrazeny jednak popisně ve své naturální podobě, tedy na úrovni vědecké ilustrace, jednak ve stylizovaných formách, často ve spojení s motivy živočichů. Nechybějí zde ani praktické ukázky využití rostlinných námětů na předmětech z různých umělecko-řemeslných oborů.

Vedle samotného Antona Sedera byli autory ilustrací i umělci zvučných jmen jako například Franz Patek, Hugo Charlemont či Ernst Klimt, bratr malíře Gustava Klimta a také spoluautor opony libereckého divadla. Za vynikající výtvarnou úrovní celého díla nezaostává ani jeho technické provedení, kdy pod zastřešující hlavičkou nakladatelství Gerlach & Schenk ve Vídni vznikaly jednotlivé listy ve vícero, nejen vídeňských, tiskárnách, v závislosti na druhu a způsobu tisku. Z tohoto pohledu je Sederovo dílo i ukázkou dobově dostupných tiskařských a reprodukčních technik, z nichž nejhojněji je zastoupena litografie, fotolitografie a fotozinkografie, dále světlotisk či heliogravura, výjimečně pak rytina a dřevoryt. Po formální stránce, celkovým pojetím, provedením a výběrem ilustrací, více inklinuje k doznívajícímu historismu, je zde však již obsažena řada prací předjímajících ve stylizaci rostlinných forem nastupující umělecký sloh, secesi.


[zobrazit/skrýt více]

» archiv...Otevírací doba:
denně mimo pondělí
9:00-17:00 hodin
středa do 18:00 hodinKnihovna:
úterý a čtvrtek
13:00-16:00 hodin


Vstupné:

Expozice+výstavy
dospělí: 50 Kč
studenti, žáci: 20 Kč
důchodci: 20 Kč

Pouze výstavy
dospělí: 30 Kč
studenti, žáci: 10 Kč
důchodci: 10 Kč

děti do 6 let, ZTP,
ZTPP: zdarma
rodinné: 120 Kč

Programy
pro školy:

jednotné: 30 Kč

» více...


Krajský úřad Libereckého kraje

Severočeské
muzeum v Liberci
je příspěvkovou
organizací
Libereckého kraje
» vypnout pozadí…

 

© 2004-2015 Severočeské muzeum v Liberci, Jiří Sloup, Anna Baldová, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizováno: 26.03.2015 16:49:49