Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Příroda Liberecka
Příroda Liberecka

Nově vytvořená expozice přírody Liberecka bude prezentovat podsbírky zoologie, mineralogie či botaniky zejména prostřednictvím dioramat, která budou k vystavovaným přírodninám mnohem šetrnější než dříve a výrazně se tím prodlouží jejich životnost.

Cílem expozice je demonstrovat vazby jednotlivých organismů na své biotopy a ukázat tak příklady ekologických interakcí jak mezi organismy navzájem, tak mezi nimi a jejich prostředím.

 

V expozici uvedené biotopy představují základní typy a ukázky biotopů zastoupených v Libereckém kraji a demonstrují tak komplexně přírodu regionu, která v tomto rozsahu není nikde v Libereckém kraji expozičně prezentována. Expozice tak bude přínosem pro místní i vzdálené návštěvníky.

 

Výstavní prostory budou doplněny o několik interaktivních prvků, pomocí nichž lze hravou formou získat dodatečné informace o příslušné problematice nebo pomocí dalších smyslů (sluch, hmat, čich) pocítit atmosféru světa zvířat. Dále zde bude možnost nahlédnout do míst, která standardní expozice ukazuje jen velmi obtížně (například život v půdě). Ke všem tématům bude možnost získat také nadstavbové informace. Jednotlivými tématy interaktivní části expozice budou Život ptáků, Stopy zvířat, Život v půdě a Dřeviny a jejich plody. Jednotlivá témata mohou být vhodným doplňkem výukových materiálů pro všechny úrovně škol a jejich výukových programů, proto budou rovněž vytvořeny zjednodušené výukové programy tak, aby pokryly všechny stupně školní i předškolní výuky.