Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail publikace
Sborník SM PŘÍRODNÍ VĚDY 36 (2018)

Nejnovější číslo odborného recenzovaného periodika. Z celkem šesti původních prací, které jsou publikovány, jsou tři z oborů přírodních věd zabývajících se neživou částí přírody našeho regionu.

 

Jan Juráček vyhodnotil ve svém příspěvku závislost údolních os vzhledem ke geologickým strukturním prvkům v povodí Honkova potoka východně od Semil. Data, získaná měřením orientace vrstevnatosti a puklin spádnicovým způsobem pomocí geologického kompasu, jsou statisticky zpracována a vyhodnocena.

 

Článek autorského kolektivu z České geologické služby a Severočeského muzea pod vedením Lucie Koucké se zabývá využitím UAV, tedy bezpilotních letounů, zvaných drony, pro monitoring historické i současné nelegální těžby safírů v povodí Jizerky v Jizerských horách.

 

V posledním článku z oborů „kamenných věd“, sepsaného opět kolektivem autorů, tentokrát pod vedením Ivana Rouse ze Severočeského muzea, jsou uvedeny výsledky geofyzikálních měření v prostoru Pytlácké jámy v Jizerských horách. Na jejich základě bylo mimo jiné zjištěno, že Pytlácká jáma má řadu vlastností geologické struktury vulkanického původu označované geology jako maarová diatréma.

 

Další práce spoluautorů Jaroslava Starého a Pavla Voničky, psaná v angličtině, se věnuje výsledkům průzkumu dalších skupin dvoukřídlých v Jizerských horách a přilehlých území, tentokrát čeledí bahnomilkovití a panožnatkovití. Autoři uvádějí ze sledovaného území nálezy celkem 177 druhů, z nichž některé významné jsou zobrazeny na fotografiích z přírody. V krátkém příspěvku shrnuje Zbyněk Havelda výskyt dlouhozobky svízelové, blízké příbuzné lišajům, v severozápadních Čechách v letech 2000–2018.

 

Nejrozsáhlejší prací, počtem stran i svým obsahem, je doslova kolosální dílo děčínských lepidopterologů Jindřicha Černého, Stanislava Rejla a Matěje Wizury o fauně motýlů Českého středohoří v okolí Děčína. Většina údajů pochází z vlastních sběrů či pozorování autorů, část dat byla získána revizí sbírek motýlů v muzeích a také excerpcí literárních údajů. Autoři zde uvádějí údaje celkem k 1 332 druhům motýlů. Článek je také doplněný obrazovými tabulemi s fotografiemi dokladových exemplářů významných druhů, uložených v muzeu v České Lípě.

 

Vydání čísla finančně podpořila Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

150 Kč
Sborník SM PŘÍRODNÍ VĚDY 36 (2018)

Nejnovější číslo odborného recenzovaného periodika. Z celkem šesti původních prací, které jsou publikovány, jsou tři z oborů přírodních věd zabývajících se neživou částí přírody našeho regionu.

 

Jan Juráček vyhodnotil ve svém příspěvku závislost údolních os vzhledem ke geologickým strukturním prvkům v povodí Honkova potoka východně od Semil. Data, získaná měřením orientace vrstevnatosti a puklin spádnicovým způsobem pomocí geologického kompasu, jsou statisticky zpracována a vyhodnocena.

 

Článek autorského kolektivu z České geologické služby a Severočeského muzea pod vedením Lucie Koucké se zabývá využitím UAV, tedy bezpilotních letounů, zvaných drony, pro monitoring historické i současné nelegální těžby safírů v povodí Jizerky v Jizerských horách.

 

V posledním článku z oborů „kamenných věd“, sepsaného opět kolektivem autorů, tentokrát pod vedením Ivana Rouse ze Severočeského muzea, jsou uvedeny výsledky geofyzikálních měření v prostoru Pytlácké jámy v Jizerských horách. Na jejich základě bylo mimo jiné zjištěno, že Pytlácká jáma má řadu vlastností geologické struktury vulkanického původu označované geology jako maarová diatréma.

 

Další práce spoluautorů Jaroslava Starého a Pavla Voničky, psaná v angličtině, se věnuje výsledkům průzkumu dalších skupin dvoukřídlých v Jizerských horách a přilehlých území, tentokrát čeledí bahnomilkovití a panožnatkovití. Autoři uvádějí ze sledovaného území nálezy celkem 177 druhů, z nichž některé významné jsou zobrazeny na fotografiích z přírody. V krátkém příspěvku shrnuje Zbyněk Havelda výskyt dlouhozobky svízelové, blízké příbuzné lišajům, v severozápadních Čechách v letech 2000–2018.

 

Nejrozsáhlejší prací, počtem stran i svým obsahem, je doslova kolosální dílo děčínských lepidopterologů Jindřicha Černého, Stanislava Rejla a Matěje Wizury o fauně motýlů Českého středohoří v okolí Děčína. Většina údajů pochází z vlastních sběrů či pozorování autorů, část dat byla získána revizí sbírek motýlů v muzeích a také excerpcí literárních údajů. Autoři zde uvádějí údaje celkem k 1 332 druhům motýlů. Článek je také doplněný obrazovými tabulemi s fotografiemi dokladových exemplářů významných druhů, uložených v muzeu v České Lípě.

 

Vydání čísla finančně podpořila Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

PARAMETRY
AutorPavel Vonička
VydaloSeveročeské muzeum v Liberci
Rok vydání2018
ISBN978-80-87266-32-8
Počet stran264 stran