Hlavní obrázek
Home
Tečka
Výstavy
Výstavy

Rostislav Vaněk: typografický portrét
05. 12. 2020 – 30. 09. 2021

Liberecká výstava předního českého typografa a grafika v oblasti užité tvorby představuje tuto osobnost jako invenčního autora dobových plakátů, který se ale také realizuje na poli volné grafiky.

Foto
Liberec kontra Reichenberg
05. 12. 2020 – 30. 09. 2021

Výstava přináší pohled na město pod Ještědem založený na srovnání starého a nového Liberce. Dvojjazyčný název k městu patří už od 19. století a symbolizuje dvě různé podoby města. Na výstavě mohou návštěvníci vidět mj. unikátní fotografie Gustava Ginzela a dalších neznámých autorů v kontrastu k novějším fotografiím moderní zástavby po roce 1945. Výměna obyvatelstva byla jedním z hlavních příčin změny podoby města.

Foto
Jizerský SKUBBISMUS
01. 01. 2021 – 30. 09. 2021

Studio SKUBB je liberecké kreativní studio založené v roce 2012 Jakubem Neufussem a Janem Salanským. Pracují s tradičními materiály netradičními způsoby, nebojí se komunikovat s prostředím, ve kterém se nacházejí, dělají věci s myšlenkou, která dává věcem hodnotu, vtip nebo jedinečnost.

Foto
Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů
10. 10. 2017 – 31. 01. 2018

Výstava sleduje problematiku nacionalizace šlechty v Československu, angažovanosti některých šlechtických rodů a jednotlivých osobností v nacistickém hnutí. Současně nahlíží osudy historických sídel patřících v první polovině 20. století uvedeným rodům, neboť události let 1945 až 1951 určily jejich osudy a osudy všech v nich uložených předmětů na další desetiletí někdy až dodnes.

Foto
KOLO 1817–2017
28. 09. 2017 – 31. 01. 2018

Výstava u příležitosti 200. výročí udělení patentu Karlu Friedrichu von Draisovi na jeho běhací stroj čili pěchoura nebo draisinu – předchůdce jízdního kola, dnes nejrozšířenějšího dopravního prostředku, energeticky nedostižně efektivního –pětkrát účinnějšího než chůze. Výročí je jistě jedinečným důvodem k uspořádání výstavy právě v kraji, kde se to cyklisty jen hemží.

Foto
Luba Bakičová, Ilja Bílek / Bez lesku 2
12. 10. 2017 – 31. 12. 2017

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu skleněných plastik, která nabízí dva různé generační pohledy na originální výtvarnou práci se sklem. Liberecký rodák Ilja Bílek, docent a dlouholetý pedagog Fakulty užitého umění a designu UJEP v Ústí n. L., dává přednost konstruktivní a hluboce ukázněně tvorbě, jeho bývalá studentka a v současné době asistentka téhož ateliéru Luba Bakičová upřednostňuje experimentální pojetí včetně konfrontace žhavého skla se žáruvzdornými materiály.

Foto
120 let libereckých tramvají
15. 06. 2017 – 17. 09. 2017

Výstava k výročí veřejné dopravy v Liberci zahrnuje dobové fotografie, pohlednice, modely a exponáty týkající se zejména tramvají. Opomenuta však není ani autobusová doprava, která na tramvajovou přirozeně navazovala. Návštěvníky čeká zajímavý pohled nejen na typologii dobových tramvají a autobusů, ale i na proměny Liberce. Mnohé materiály budou prezentovány poprvé.

Foto
Vincenz Janke – podmalby na skle
23. 06. 2017 – 10. 09. 2017

Ve sbírkách muzeí je na 150 podmaleb na skle s malířským rukopisem Vincence Jankeho (1769 Skalice - 1838 Nový Bor). Jeho podmalby (též signované), barevné i se zrcadlovým pozadím budou na výstavu zapůjčeny z českých a německých muzeí a ze soukromých sbírek. Výstava se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Foto
Magie loutek vzdáleného Orientu
08. 06. 2017 – 27. 08. 2017

Vietnamské vodní loutkové divadlo tvoří po staletí součást tradičních venkovských oslav v životě tamních zemědělců. Jedinečnou formu loutkového divadla odehrávajícího se uprostřed vodní nádrže, původní orientální loutky i fotografie dokumentující ojedinělý folklór, uvidíme na výstavě koncipované ze sbírek Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Výstava potrvá do 27. srpna.

Foto