Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail mapy
Historická mapa Hrádku nad Nisou

 

 

Pro tvorbu historické a montánní, tedy hornické mapy jsme se rozhodli na základě nedostupnosti základních informací o historii a místním hornictví. V roce 1982 vyhořela hrádecká radnice, kde byl mimo jiné uložen místní stavební archiv. Oheň zlikvidoval většinu mapových dokumentů, nákresů a plánů. Na následky požáru pak naráží badatelé i dnes. Dochované mapy jsou roztroušeny po archivech (největší část je v SOkA Liberec), ale dostupnost těchto archiválií je omezená a veřejnosti není přístupná žádná podrobná historická mapa Hrádku a okolí. Proto jsou na mapě jak české, tak i německé názvy ulic včetně historických místních jmen. Některé zaniklé objekty, jako například rybníky, jsou zaneseny jen přibližně.

 

Jedna z hlavních vrstev znázorňuje poddolovaná území v okolí. Zarážející je především obecná neznalost rozsahu důlních prací na levém břehu Nisy u Loučné. Tyto informace jsou přitom stěžejní pro zakládání nových staveb, ale i například jako
místa výskytu rizika poklesu terénu nad vydobytými uhelnými slojemi. S tím souvisí i vymezení základních geologických jednotek.

 

Důležitou vrstvou je záznam pracovních a zajateckých táborů a rozsahu válečné výroby, včetně vyznačení bombardovaných objektů ze samého závěru druhé světové války. Mapa zachycuje stav Hrádku nad Nisou, Loučné a Donína ke květnu 1945. Mapa má v měřítku 1 : 2 000 rozměry 1,25×1,25 m neskládaného formátu, aby mapa mohla být připevněná na zeď. Souřadný systém je S-JTSK. Mapa vyšla tiskem v roce 2014 v nákladu několika set kusů.

 

 

 

Ke stažení
Mapa Hrádku nad Nisou
0 Kč
Historická mapa Hrádku nad Nisou

 

 

Pro tvorbu historické a montánní, tedy hornické mapy jsme se rozhodli na základě nedostupnosti základních informací o historii a místním hornictví. V roce 1982 vyhořela hrádecká radnice, kde byl mimo jiné uložen místní stavební archiv. Oheň zlikvidoval většinu mapových dokumentů, nákresů a plánů. Na následky požáru pak naráží badatelé i dnes. Dochované mapy jsou roztroušeny po archivech (největší část je v SOkA Liberec), ale dostupnost těchto archiválií je omezená a veřejnosti není přístupná žádná podrobná historická mapa Hrádku a okolí. Proto jsou na mapě jak české, tak i německé názvy ulic včetně historických místních jmen. Některé zaniklé objekty, jako například rybníky, jsou zaneseny jen přibližně.

 

Jedna z hlavních vrstev znázorňuje poddolovaná území v okolí. Zarážející je především obecná neznalost rozsahu důlních prací na levém břehu Nisy u Loučné. Tyto informace jsou přitom stěžejní pro zakládání nových staveb, ale i například jako
místa výskytu rizika poklesu terénu nad vydobytými uhelnými slojemi. S tím souvisí i vymezení základních geologických jednotek.

 

Důležitou vrstvou je záznam pracovních a zajateckých táborů a rozsahu válečné výroby, včetně vyznačení bombardovaných objektů ze samého závěru druhé světové války. Mapa zachycuje stav Hrádku nad Nisou, Loučné a Donína ke květnu 1945. Mapa má v měřítku 1 : 2 000 rozměry 1,25×1,25 m neskládaného formátu, aby mapa mohla být připevněná na zeď. Souřadný systém je S-JTSK. Mapa vyšla tiskem v roce 2014 v nákladu několika set kusů.

 

 

 

Ke stažení
Mapa Hrádku nad Nisou